Tidligere firnansminister Siv Jensen fotograftert av Oljefondet( Foto: NBIM).

Sentralstyret i Frp har besluttet at Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen ekskluderes fra partiet, og at Oslo Frp legges ned, melder NrK`s Dagsrevyen. Morna Jens, som Siv Jensen brukte i samband med Jens Stoltenberg avgang for noen år siden, er idag blitt til «Morna Jensen». Politisk eklsudering høer fortiden til og hører ikke hjemme i et stort norsk poltisk parti.

Selv i Jonas Gahr Støres Arbeiderparti er det høyt under taket som i Nidaros i Trondheim, tross ekslusjonen av Nestleder Trond Giske i Arbeiderpartiet.

For to uker siden sa Oslo Frp at de vurderte en eksklusjon av fylkesleder Geir Ugland Jacobsen, etter konflikt og uro i partiet. Senere opprettet organisasjonsutvalget i Frp eksklusjonssak mot lederen. Etter sentralstyremøtet i Frp tirsdag kveld er det klart at Ugland Jacobsen nå ekskluderes fra partiet. I tillegg skal Oslo Frp også nedlegges.

Kan ha skadet partiet

– Ugland Jacobsen har gjentatte ganger skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte. Frp trenger tillitsvalgte som bidrar positivt til å bygge partiet. Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp, sier Listhaug.-Jeg reagerer mest på at fylkeslaget nå legges ned. Takhøyden i partiet er nå i praksis ikke-eksisterende, sier Ugland Jacobsen, ifølge VG.

Eksluderingen av Geir Ugland Jacobsen kan skade Fremskrittspartiet på sikt. I et poltisk pati av noen størrelse må det være høyt under taket. Man må tåle hverandre og hverandres meninger. Her virker det som om noen av damene i Fremskrittspartiet har gått etpar skritt for langt. Om det er til høyre eller venstre vet ikke vi. Men Siv Jensens « Morna Jens» kan fort bli til en bomerand med tittelen « Morn Jensen». For det som har skjedd i Oslo Fremskrittsparti hører ikke hjemme i det vi kaller norsk demokrati.

Hører ikke hjemme i Norge

Dermed blir det spennende å se om Fremskrittspartiet evner å ta en debatt på denne saken. Med tanke på valget høsten 2021, kommer eksluderingen Geir Ugland Jacobsen meget ubeleilieg. Dersom Sylvi Listhaug støtter partileder Siv Jensen, kan Norge miste en strategisk vikrit politiker. Her er Listhaugs CV på Stortinget:

Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, 16.10.2013 – 16.12.2015
Statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 16.12.2015 – 17.01.2018
Statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 17.01.2018 – 20.03.2018
Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 03.05.2019 – 18.12.2019
Statsråd, Olje- og energidepartementet, 18.12.2019 – 24.01.2020

Eksluderingen av Geir Ugland Jacobsen kan skade Fremskrittspartiet på sikt I et poltisk parti av noen størrelse, må det være høyt under taket. Man må tåle hverandre og hverandres meninger. Her virker det som om noen av damene i Fremskrittspartiet, har gått etpar skritt for langt. Om det er til høyre eller venstre vet ikke vi. Men Siv Jensens « Morna Jens» kan fort bli til en bomerang med tittelen « Morna Jensen». For det som har skjedd i Oslo Fremskrittsparti hører ikke hjemme i det norske demokratiet.

Eksluderte Geir Uglandi Frp fotografert av You Tube.com

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*