Sentralbanksjef Stefan Ingves i Riksbanken øker renten høsten 2017( Foto: Riksbanken)
Sentralbanksjef Stefan Ingves i Riksbanken øker renten høsten 2017( Foto: Riksbanken)

Styringsrenten i Norge er for tiden på rekordlave 0,5 prosent. I forbindelse med forrige prognoserapport fra september i år indikerte sentralbankens hovedstyre at renten trolig blir liggende på dette nivået i en tid fremover dersom utviklingen blir slik sentralbanken har sett for seg. Riksbanken skriver at styringsrenten i Sverige ikke  øker før høsten 20017. Sentralbanksjef Øystein Olsen sier i et intervju med tv-kanalen CNBC at utfallet av det amerikanske presidentvalget potensielt kan ha innvirkning på norske renter.

Lave renter lenge

Torsdag i forrige uke kom det en svensk og en norsk rentebeslutning. Det var knyttet større spenning til den svenske beslutningen. Men norske kroner kan blir påvirket av begge beslutningene, skrev Nordens Nyheter. Svenske kroner  ble handlet til 0,93 norske kroner. Men siden januar er svenskekronen blitt 12 øre billigere, etter en styrking av den norske kronen på over 11 prosent. Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sier at det ikke har vært noen store overraskelser som tilsier endring av renten nå. Renten forblir uendret både i Norge og Sverige etter rentemøtet.

Svenskene mer aggressive

– Man kan få en bevegelse ned mot 0,90 dersom Riksbanken er litt mer aggressiv enn det som ligger der av forventninger, sier sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i Nordkinn til Dagens Næringsliv.Det vil i så fall bety den sterkeste norske kronen mot den svenske på ett og et halvt år. I Norge venter 13 av 14 økonomer at renten holdes uendret på 0,5 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Finans. Det er bare gått litt over en måned siden sentralbanken la frem sin forrige rentebeslutning, samt nye prognoser for renteutviklingen. En sterkere krone enn sentralbanken har sett for seg er trolig det sterkeste argumentet som isolert sett tilsier lavere rente her hjemme.

Kamp om best krone

Erik tror imidlertid pressemeldingen fra Norges Bank implisitt vil konkludere med at utviklingen samlet sett ikke tilsier store endringer i renteutsiktene. Dette kan være med på å utløse en ytterligere styrking av kronen, mener han.

– Risikoen for at Norges Bank vil kutte renten dersom kronen styrkes kan ha holdt tilbake mange investorer frem til nå, skriver han.

– Dersom vi får rett vil det kunne bli lest som et tegn på at Norges Bank bryr seg mindre om kronestyrkingen. Det kan trigge kjøp av norske kroner, skriver Bruce. Riksbanken er mer aggressiv enn ventet. Norske og svenske kroner blir gjerne sett på som litt perifere valutaer internasjonalt og utslag i den svenske smitter gjerne over på den norske.

Moderat vekst i Norge

Aktiviteten i norske bedrifter vokser som ventet, ifølge Norges Bank.I august ventet bedriftene i Norges Banks Regionalt nettverk moderat produksjonsvekst det neste halve året. Først i andre halvdel av 2017 vil hovedstyret finner det hensiktsmessig å sakte begynne å heve renten. I juli var det 139 000 arbeidsløse, justert for sesongvariasjonar. Dette utgjorde 5,0 prosent av den norske arbeidsstyrken, mens den svenske arbeidsløsheten er på 6,9 prosent synker.Norges Bank hentet inn informasjon i oktober da aktiviteten samlet har utviklet seg om lag som bedriftene så for seg i august. Forventningene til produksjonsveksten fremover er lite endret siden august.Det fremgår av en ringerunde gjennomført 10.-12. oktober til et utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok og 71 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Bedriftene ble spurt om utviklingen i produksjonen siden august og om forventningene til produksjonsveksten fremover har endret seg.

Økt rente neste høst

Inflasjonen stiger og svensk økonomi . Usikkerheten er fortsatt betydelig. Utsiktene for den økonomiske aktiviteten og inflasjonen er uendret siden juli. For å opprettholde den oppadgående trenden i inflasjonen krever en fortsatt ekspansiv pengepolitikk . Styret i Riksbanken holder trolig reporenten uendret på -0,50 prosent. Først i andre halvdel av 2017 vil sentralbankene øke renten. Kjøp av statsobligasjoner i Sverige vil fortsette i løpet av andre halvdel av 2016 som forutsagt i april.

Flere svensker i jobb

Statistiska Centralbyrån(SCB) i Stockholm Antall sysselsatte personer i alderen 15-74 år var 4.916 million i september 2016 ikke sesongjustert , noe som var en økning på 84 000. Antallet arbeidsledige utgjorde 317 000, tilsvarende en nedgang på 31 000. Andelen arbeidsledige falt med 0,6 prosentpoeng til 6,1 prosent. Antallet arbeidstimer var i gjennomsnitt 168 700 000 peruke. Sesongjusterte data viser en svak nedgang i arbeidsledigheten som var på 6,9 prosent. SSB skriver at i Frankrike og Sverige gikk arbeidsløsheten opp 0,4 prosentpoeng fra 9,9 og 6,7 prosent til 10,3 og 7,1 prosent frå april til juli. I EU gikk arbeidsløsheten ned 0,1 prosentpoeng i same periode, fra 8,7 til 8,6 prosent. I Tyskland, Danmark og USA gikk arbeidsløsheten også ned 0,1 prosentpoeng. I Tyskland var arbeidsløsheten 4,2 prosent av arbeidsstyrken i juli, i Danmark 6,2 prosent og i USA 4,9 prosent, skriver Nordens Nyheter.

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank holder trolig styringsrenten uendret torsdag formiddag( Foto: Norges Bank)
Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank holder trolig styringsrenten uendret torsdag formiddag( Foto: Norges Bank)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*