Kjell Inge Røkke og John Fredriksens rederi Solstad Offshore la sent tirsdag kveld frem resultater for tredje kvartal. Selv om resultatet fra selve driften ser bedre ut ligger det fortsatt ganske nært null, og tap på finansielle poster sendte derfor rederiet i minus 447 millioner kroner før skatt. Et møte 19 desember avgjør om «solen går opp eller ned for selskapet»

– Styret vil tydelig kommunisere at den nåværende finansielle situasjonen ikke er bærekraftig, skriver selskapet i rapporten. Offshorerederiet har selv etter en massiv restrukturering i fjor slitt med veldig stor gjeld til sine banker og obligasjonseiere. Ved utgangen av tredje kvartal hadde netto rentebærende gjeld økt til 27,7 milliarder kroner, opp fra 26,9 milliarder kroner. En aksje i selskapet koster nå 2 kroner.

Solstad Offshore er et børsnotert offshorerederi med en flåte på 150 skip. 75 prosent av omsetningen har vært internasjonal. Rederiet betjener oljebransjen med forsyningsfartøyer, konstruksjonsskip og skip for undervannsoperasjoner.

Samtidig har egenkapitalen blitt nærmere halvert til 3,3 milliarder kroner.

I slutten av oktober varslet det gjeldstyngede rederiet om at det går en tøff vinter i møte. En svak sommersesong har skrapt kassen og Solstad opplyste at det vil gå i dialog med sine eiere og långivere for å bedre likviditetssituasjonen.

Selskapet har som følge av det ikke tatt noen ekstraordinære nedskrivninger, men varsler at verdien på skipene og egenkapitalen er ventet å være under presse fremover.

Ikke bærekraftige rater
Driftsinntektene i tremånedersperioden var på 1,4 milliarder kroner, stabilt fra fjorårets tredje kvartal.

«Markedsoppgangen er langsom og ratenivåene er fortsatt ikke på bærekraftige nivåer», skriver selskapet.

Videre skriver det at det som følge av den tøffe markedssituasjonen overvåker den finansielle utviklingen i alle konsernets selskaper tett. Solstad Offshore ble i fjor landets største etter at konkurrentene Farstad, Deep Sea Supply og Rem Offshore ble innlemmet etter en voldsom konsolidering, der Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen trakk det lengste strået.Dette skjedde i kjølvannet av en oljebrems som siden 2014 har strupet aktiviteten, barbert ratene og sendt båter i opplag, med massive oppsigelser av sjøansatte, skriver Dagens Næringsliv.

Solstad har et usikret obligasjonslån på 1,07 milliarder kroner. Renten som styrer de kvartalsvise avdragene, er pidag 5,12 prosent. At lånet er usikret, betyr at disse långiverne ikke har pantesikkerhet for sine krav. De kommer dermed bak andre kreditorer. Solstad nå om å slippe å betale renter og avdrag på sine sikrede lån.

«Solstad Offshore er i ferd med å reforhandle en mulig avtale der renter og avdrag vil bli midlertidig suspendert og utsatt fra og med 20. desember», skriver rederiet i en melding.

Eierne i det børsnoterte milliardlånet skal godkjenne forslaget 19. desember. Det er imidlertid uklart om det vil være flertall blant långiverne. Solstad Offshore er avhengig av at 2/3 av långiverne stemmer for pustepausen. Kanskje en aksjekurs på to kroner i Solstad kan være en god julegave til eet barnebarn, skriver Nordic News i en analyse.

John Fredriksen og Kjell Inge Røkke skal redde Solstad(Foto: Forbes)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*