Kulturminister Linda Hofstad Helleland må gi folk mer mediekunnskap(Foto:Høyre)

VG, Dagbladet og NRK går sammen om å faktasjekke journalister og falske nyheter. En ny  generasjon pressefolk skal FAKTISK granske brransjen med støtte av Fritt Ord, Tinius, Dagbladet og NRK. De blar opp åtte millioner til et medieselskap som skal eies av VG og Dagbladet. Nå skal et privateid medieselskap vurdere hva som er falske nyheter i henhold tilGrunnlovens paragraf hundre, som sikrer Norge trykke- og ytringsfrihet. Vi husker alle Carl Ivar Hagens som Norsk Rikskringkasting tilnavnet «ARK» på åttitallet. Arbeiderpartiet sitter fortsatt i sjefsstolen på Marienlyst med Erna Solbergs blågrønne regjering noe som indikere at de liberale er enda mer liberale. Kulturminister Linda Hofstad Helleand sier til NTB at vi må ta på alvor at nordmenn flest er usikre på sin meddiekompetanse.

Fri og uavhengig

I en undersøkelse utført av Medietilsynet svarer 55 % at de ukentlig eller oftere ser nyheter de ikke tror er helt sanne. Grunnlovens paragraf 100 garanterer en fri og uavhengpresse med mulighet for granskning av den første andre og tredje statsmakt. Splittelsen mellom partiene i synet på viktige politiske saker har økt. President Donald Trumps mang konservative utpill har gitt 26.000 oppslag i den norske epressen første halvår i år. Carl Ivar Hagen, som er på vei inn på Stortinget, er mobbet av hele den norske eliten av akademikere for å ha samme syn som Trump på hva som er årsaken til den globale oppvarmingen. Kronikken i Dagbladet Flertall for å koke kloden» var et nytt forsvar for til menneskeskapt forurensning fra faglig hold. Boka «Klar tale» av Carl I Hagen ledet oss til studier av klimastatistikk fra vikingtiden frem til industrialismen. President Donald Trump og Carl I Hagen Hagen har har et poeng når de hevder at jordens posisjon i forhold til solen, kan ha like mye å si som si som menneskeskapt forurensning. Statsminister Erna Solberg har lovet å ta opp undertrykkelsen av Tibet under sitt statsbesøk i Kina. Erna vet at nyhetene i Folkets Dagblad om Tibet neppe er sanne.

Egne etiske regler

Norsk presse har alltid hatt sine egne etiske regler for hva som er riktig journalistikk. Lokalavisene i Norge hadde ulik farge inntil Amedia overtok majoriteten av avisene. med Sparebankstiftelsen DnB overtok A-pressen. Nå har vi fått en ny domstol for hva som ergod og dårlig god journalistikk.Schibsted, Allergruppen,NrK og Fritt ord sitter ved spakene. Her bør lokalavisene og Sparebankstiftelsen DnB få en naturlig plass. Hva med Facebook og Alphaet med milliarder av oljekroner på eiersiden ? Det skal blir interessant å kartlegge de avhengigheter de ansvarlige i FAKTISK AS vil ha i fremtiden. Dette kan bli de nye journalistiske ypperstepressene, som skal erstatte tolkningen av Grunnlovens paragraf hundre for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Vi tror at det er grunnleggende redaktører i den nordiske pressen ikke er medlem av noe politisk parti. På samme måte som det kreves at folkevalgte avkreves å selge visse aksje, bør en sjefredaktør melde seg ut av sitt politiske parti.

Den fjerde statsmakt

Journalister kalles ofte for «den fjerde statsmakt» og samfunnet må alltid sikre grunnlaget for en fri presse gjennom et generelt støttesystem. Bør journalister og redaktører granske seg selv og andre samtidig? Avisene konkurrerer om nyheter og dermed  kan det bære galt avsted om Google, Alphabet,Schibsted eller NrK skal avgjøre hva som kommer på trykk eller legges ut påInternett. Men artikler må merkes tydelig og annonser må skilles fra reaksjonelt stoff. Redaktøren må alltid stå ansvarlig for innholdet på nøytral basis uavhengig av partipolitikk. Pressen i Norden hadde tidligere stor partitilhørighet. Dette har endret seg, samtidig som pressens økonomi er svekket. I en tid der store flernasjonale mediekonsern tar over markedet i Norden bør Faktisk bli en uavhengig mediestiftelse på linje med Fritt Ord. Det er mediene selv som må skille mellom kunnskapsbaserte og falske nyheter. Dermed må staten ta ansvar for å tilføre folket mer mediekunnskap. Men vi behøver pressestøtte.

Medietilsynets Tom Thoresen har foretatt en undersøkelse om nordmenns medievaner(Foto: Medietilsynet)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*