Mario Mehren blir ny konsernsjef i Wintershall DEA

Wintershall DEA vil bli et av de største uavhengige olje- og gasselskapene i Europa. Fusjonen forventes å bli gjennomført i første halvdel av 2019. Inntil da vil Wintershall og DEA fortsette sin virksomhet som to separate, uavhengige selskaper. BASF og LetterOne forventer at neste skritt blir å børsnotere Wintershall DEA ved utstedelse av en IPO. Norge er fortsatt et viktig marked og Wintershall DEA blir en av de fem største oljeselskapene på norsk sokkel, sier konsernsjef Mario Mehren.

Uavhengig selskap

BASF og LetterOne oppretter et nytt ledende, uavhengig olje- og gasselskap i Europa med Wintershall DEA, og forventer at selskapet vil bli børsnotert på mellomlang sikt ved utstedelse av en IPO. BASF og LetterOne har inngått en bindende transaksjonsavtale om å fusjonere sine respektive olje- og gassvirksomheter. Dermed slås Wintershall Holding GmbH, Kassel, og DEA (Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft), Hamburg, sammen til ett selskap: Wintershall DEA.

Strategisk vekst

-Vi er sikre på at fusjonen mellom Wintershall og DEA vil fremme strategisk vekst og skape synergier. Flere egenopererte prosjekter, stabile, langsiktige partnerskap og en styrket portefølje vil gi Wintershall DEA som felleskontrollert virksomhet en sterkere stilling på det internasjonale markedet,» forklarer Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall.

-En ting er sikkert: Wintershall og DEA – to tyske selskaper med lange tradisjoner – passer godt sammen. De utfyller hverandre med tanke på strategier, konsernsegmenter og internasjonal tilstedeværelse. Jeg er sikker på at Wintershall DEA vil bli et ledende tradisjonelt tysk olje- og gasselskap, og den største uavhengige oljeprodusentenen i Europa, sier Mehren, som er tiltenkt stillingen som konsernsjef i det nye selskapet Wintershall DEA.

Norge viktig marked

-For Wintershall DEA vil Norge bli en enda viktigere vekstregion og – nest etter selskapets virksomhet i Russland – selskapets absolutt største produksjonsområde. Vi har et langt samarbeid bak oss fra Gjøa, Knarr, Nova og Veslefrikk. Med mer enn 100 lisenser og andeler i 20 produserende felt vil vi bli blant de fem største olje- og gassprodusentene i Norge. I løpet av de neste årene skal de egenopererte feltene Nova (Wintershall) og Dvalin (DEA) settes i produksjon. Det vil øke den samlede daglige produksjonen med over 200 000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag.» Nordsjøen er og vil fortsatt være den viktigste produksjonsregionen i Europa. Det er her vi er best kjent og det er her vi satser på et langsiktig engasjement, produksjon og partnerskap: i fremtiden som Wintershall DEA.

English text: In 2017, the combined business of Wintershall and DEA had pro-forma sales of €4.7 billion, income from operations before depreciation and amortization (EBITDA) of €2.8 billion and net income of €740 million. In 2017, pro-forma hydrocarbon production of Wintershall and DEA totaled 210 million barrels of oil equivalents.

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*