Tidligere statsminister gøranpersson er gift med styreleder Anitra Linnea  Steen i Iris Invest, somerkjøpt opp av Løvvenskiold( Foto:  Wikipeedia)
Tidligere statsminister Gøran Persson er gift med styreleder Anita Linnea Steen i Iris Invest, som er kjøpt opp av Løvenskiold( Foto: Wikipeedia)

Et norsk-svensk milliardkonsern innen utdanning har sett dagens lys. Med dette har Anthon B. Nilsen til sammen mer enn 50.000 studenter i Norge og Sverige, og selskapet forespeiler at de nå vil omsette for omtrent 1,3 milliarder kroner årlig. Konsernet vil ikke oppgi prislappen på sin nye satsing, men har «sugerør » direkte inn i den svenske statskassen. Styreleder i Iris Invest er tidligere statssekretær Anita  Linnea Steen (66), gift med eks-statsminister Gøran Persson. Nå kjøper nordmennen det svenske  selskapet IRIS Sverige AB, med sugerør inn i den  svenske statskassen med dagens sosialdemokratiske  regjering.

Sugerør i statskassen

Tidligere statssekretær Anitra Linnéa Steen (født Bergström 13. mai 1949 i Fagersta, Västmanland) tidligere direktør i Socialdemokraterna, og direktør for Systembolaget er styrelederi Iris Invest Ab i Enskede. Hun var statssekretær i det svenske kunnskapsdepartementet. Steen var statssekretær i finansdepartementet 1994–95 hos statsminister Göran Persson, og hun giftet seg med daværende statsminister Persson den 6. desember 2003. Ellers har hun vært generaldirektør ved Verket för högskoleservice og ved Riksskatteverket, inntil hun i 1999 ble administrerende direktør i Systembolaget. I mai 2009 fyller hun 60 år og går etter vanlig regelverk av med pensjon.

Løvenskiold kjøper

Løvenskiold-brødrenes privatskoleimperium kjøper svensk tungvekter i markedet for voksenopplæring. Med over 35 000 studenter i   Norge, fordelt på en rekke kjente privatskoler som Westerdals, Bjørknes og NKI, driver brødrene Nicolai og Peder Løvenskiold landets nest største privatskolekonsern, Anthon B Nilsen AS. Ifjor opplevde konsernet en omsetningsvekst på 27 millioner kroner i utdanningsvirksomheten, og det er konsernets satsing i det svenske privatskolemarkedet som går aller best. Helsefagskolen MedLearn hadde ifjor en omsetning på 127 millioner svenske kroner og et driftsresultat 15 millioner svenske kroner. Nå kjøper konsernet den svenske skolegruppen IRIS Sverige AB, som driver utdanningstilbud for funksjonshemmede, språkopplæring for innvandrere og voksenopplæring rettet mot arbeid innenfor industri, handel og IT.

Ønsker mer fagkompetanse

Administrerende direktør i Anthon B Nilsen Utdanning as, Nicolai Løvenskiold, ser et økende behov for private utdanningstilbud både i Norge og Sverige.

– Markedet for voksenopplæring drives av tre store samfunnstrender – eldrebølgen, teknologi og økt innvandring. Dette gir et økt behov for helsepersonell, omskolering og voksenopplæringg. Han mener det er privatskolenes tilknytning til arbeidslivet som gjør dem til et attraktivt alternativ.

– Arbeidslivet skriker etter fag- og profesjonskompetanse, men alt for lite skjer. Vi gjør noe med det, vi gir studentene våre den  kompetansen arbeidstakere etterspør. Anthon B Nilsen as driver både med eiendom og privat utdanning, og hadde i 2014 et resultat før skatt på over 44 millioner kroner, og som  året før ble det tatt 14 millioner kroner i utbytte.  Nicolai Løvenskiold mener ikke konsernets privatskoler tar seg for godt betalt, og påpeker at 50 prosent av selskapets aksjer eies avstiftelsen Reidar og Gunnar Holsts legat som hvert år deler ut millioner til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter.

– Vi skammer oss ikke over å tjene penger på utdanning, så lenge det står i balanse til det samfunnsansvaret vi har. Det er legitimt å ha en  viss avkastning på kapital, sier Løvenskiold.Han står oppført i skattelistene med formue og inntekt på henholdsvis 22,6 millioner og 9 millioner kroner i 2013 ifølge  Dagens Næringsliv. Broren Peder Løvenskiold står oppført med over 27 millioner kroner i formue og en inntekt på 6,8 millioner. Nye Westerdals omsatte for 222 millioner. For ett år siden fusjonerte tre av konsernets skoler, Westerdals, Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) og Nordisk institutt for scene og studio (NISS).

Helt ny høyskole

Skolen heter i dag Westerdals høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology, og har til sammen rundt 1600 studenter. Den nye høyskolen hadde 222 millioner kroner i omsetning ifjor, og et resultat før skatt på 6,4 millioner kroner. Dette er en svak nedgang fra året før sammenslåingen, men tallene for 2013 og 2014 er ikke direkte sammenlignbare på grunn av fusjonen. Rektor Bjørn Jarle Hanssen sier de har tro på at skolene vil stå økonomisk sterkere sammen i fremtiden, men at dette ikke var  motivasjonen bak fusjonen.

– Kunst, kommunikasjon og teknologi henger tett sammen, og vi tror det vil gi spennende synergieffekter å skape nye utdanningstilbud som  integrerer disse tre fagfeltene, sier Hanssen, som tidligere var rektor på NITH.

Nye lokaler neste år

Den nylig sammenslåtte Westerdals høyskole flytter til nye lokaler i Oslo fra høsten 2016. Allerede i høst er det oppstart på to nye linjer ved skolen, digital markedsføring og PR og strategi. NKI nettstudier, som også er eid av Anthon B. Nilsen AS, har jevn og god inntjening. 102 millioner i omsetning i fjor, mot 97 millioner i 2013. Resultatet gikk ned med nesten tre millioner kroner, til 10 millioner kroner. Bjørknes Høyskole holder også stabile tall, med en omsetning fra 55 millioner kroner i 2013, til 54 millioner i 2014. Resultat før skatt  holder seg på rundt 1,5 millioner kroner.

Skole i femti år

Nå puster Anthon.Nilsen EF-skolan i ryggen. På begynnelsen av 1960-tallet, reiste en ung svensk mann ved navn Bertil Hult til England for første gang. Som en dyslektiker, hadde skolen alltid vært en utfordring for ham. Men han ble overrasket over hvor uanstrengt han plukket opp engelsk i England. Bertil ble overbevist om at tradisjonell klasseromsbasert undervisning ikke alltid var den mest effektive. I 1965 bestemte han seg for å starte et lite selskap som heter Europeiska Ferieskolan (European Holiday School – EF forkortet) kombinert språklæring med reiser utenlands. Han kalte programmet Språkresor, eller Språkreiser, som ble en av verdens første hands-on læringsopplevelser utenfor klasserommet. I dag er erfaringslæring en hjørnestein i moderne utdanning. For EF, har det vært filosofien bak hvert program i 50 år. Denne enkle, men effektive måten å lære på har hjulpet dem til å bli verdens største utdanningsorganisasjon, skriver Nordens Nyheter.

Anitra Linnea Steen, som har vært statssekretær i  det svenske finansdepartementet, er gift med tidligere  statsminister  Gøran  Persson(Foto: Wikipedia)
Anitra Linnea Steen, som har vært statssekretær i det svenske finansdepartementet, er gift med tidligere statsminister Gøran Persson(Foto: Wikipedia)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*