Arbeidere fra implenia jobber 20 meter under Kjell Inge Røkke og Aker på Fornebu( Foto: Implena)

Det svenske verdenskonsernet Skanska og sveitsiske Implenia viste seg frem fra sin beste side på Fornebu i helgen. Flere hundre mennesker stor i kø foran busser som fraktet publikum opp og ned i den nye T-bane-tunnellen fra Fornebu i Bærum til Majorstua. Man har til nå gravd seg ned til tjue meters dybde under Aker-konsernets kontor og skal videre ned til førti meter på vei til Majorstua. Flere hundre nyskjerrige ble fraktet forbi Fornebuporten stasjon, og over gaten fra Norwegians hovedkontor ble vi fraktet ned i mørket der man fortsatt jobber for fullt med Fornebubanen,

Men det er fortsatt uendighet om utbygging av prosjekter på Fornebu. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra energiprodusenten Elvia AS for justert utforming og plassering av nye Koksa transformatorstasjon på Fornebu i Bærum kommune i Viken fylke. Plasseringen av trafoen er flyttet flere ganger og Bærum Kommune går mot Elvias forslag om plassering av denne langs Rolfsbuktveien. En talsmann for Skanska sier til Nordens Nyheter at «Rolfsbuktshaugen» ved Rolfsbuktsveien der trafoen skal bygges har samme verneverdi som Frognerparken. Men dette tas det ingen hensyn til. Høringsfristen er satt til 30. september 2022

Ved Majorstuen føres Fornebubanen inn på dagens metrobanenett, slik at togene kan fortsette mot sentrum i eksisterende Sentrumstunnel. Ved åpning vil Fornebubanen få to tog per kvarter. Banen dobler kapasiteten til og fra Fornebu i rushtiden i forhold til dagens busstilbud.

Fornebubanen blir en moderne metro mellom Fornebu og Majorstuen. Metrotraseen vil i sin helhet framføres under bakken med fire stasjoner i Bærum: Fornebu senter stasjon i Koksaområdet, Flytårnet stasjon ved Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei, Arena stasjon ved Fornebuporten/Oksenøyveien og Lysaker stasjon ved Lysaker kollektivknutepunkt.

Den totale kostnaden for Fornebubanen utgjør 11,65 milliarder kroner (2014 års verdi). I januar 2017 ble en avtale undertegnet som sikrer Fornebubanen 5,6 mrd kr fra staten. Grunneierne langs banetraseen skal bidra med 3 mrd kr og bompengeinntekter gjennom Oslopakke 3 skal gi 3,1 mrd kr. Totalkostnaden for banen vil bli minst 27 milliarder kroner i 2022, skriver Nordens Nyheter.

Oslo kommune har byggherreansvaret for Fornebubanen. Akershus fylkeskommune eier banen på bærumssiden og Oslo kommune eier den andre siden. Av hensyn til blant annet anskaffelsesregelverket er det nødvendig med kun en byggherre, som altså er Oslo. Banen blir på 8,7 kilometer og totalkostnaden ser ut til å kunne bli 27 milliarder kroner etter enighet mellom Oslo Kommune, Bærum Kommune og den norske staten.

Illustrasjon av Fornebus sluttstasjon( Ill: Zaha Hadid Architecht og A-lab.)

Det er også debatt om Selvaags valg av høyde på hus som skal bygges på Fornebu. Man sier at bygningene blir på fem etasjer nede ved stranden og sju til åtte etasjer inn over T-banes avslutning. Nordens Nyheter fikk ingen i Skanska til å uttale seg om hushøyden, men det vil ta mer enn sju år før dissse bygningene står ferdige , skriver Nordens Nyheter i en reportasje fra Fornebu. Folk er fornøyd med at banen blir bygget, etter måneder med uenighet mellom kommuner og utbyggere. Uenighet om veitrasser ligger fortsatt der som en verkebyll. Rolfsbuktveien skal stenges og området skal vernes, der el-produsentene vil bygge en ny omstridt trafo. Vi som bor i området kan ikke bli overkjørt av grunneiere og utbyggere. Vi som jobber i media vil passe på at gamle løfter overholdes med tanke på hushøyder og verneverdier, samt bygging av en ny trafo, skriver Nordens Nyheter.

Her snur den fremtidige Fornebubanen( Foto: Nptander)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*