Næringsminister Monica Mæland(Foto: Regjeringen)
Næringsminister Monica Mæland(Foto: Regjeringen)

 

Næringsminister Monica Mæland (H) samlet konsernsjefer og styreledere til Eierskapskonferanse på Grand Hotel få uker før hun vil presentere regjeringens eierskapsmelding for Stortinget.Den borgerlige regjeringen ønsker å selge aksjer i statsselskaper og har ingen visjon om å kjøpe strategiske eierandeler i store selskaper. Forsskjellen mellom en bå og en rød regjering er at en blå regjering mangler en industristrategi, skriver Nordens Nyheter,

Mangler liste

Eierskapsmeldingen legges frem i slutten av juni. Den vil inneholde en gjennomgang av hvert enkelt selskap som staten har eierandel i, og en kategorisering av eierskapet.Den norske stat er idag største aksjeeieren på Oslo Børs, med kontrollerende interesser i Statoil (67 prosent), Cermaq (59 prosent), DNB (34 prosent), Kongsberg Gruppen (50 prosent), Norsk Hydro (34 prosent), Telenor (54 prosent), Yara (36 prosent) og SAS (14 prosent).I tillegg er Norge storeier i unoterte selskaper som Aker Kværner Holding, Argentum, Entra, Flytoget, Mesta, Statkraft.

Selger ut aksjer

Høyre og Frp har flere ganger argumentert for redusert statlig eierskap i norsk næringsliv, og ifølge Sundvollen-plattformen vil regjeringen styrke det private eierskapet.Mæland villle ikke bekrefte på eierskapskonseransen i oslo om eierskapsmeldingen innebærer en konkret salgsliste.Et sentralt spørsmål på tirsdagens konferanse var hvordan men legge til rette for privat eierskap.Staten skal ikke barefor å eie, sa Mæland underåpningen av konferansen. Hun understreket videre at «privat eierskap skal være hovedregelen i norsk næringsliv». Hun sa at statlig eierskap i de enkelte selskapene skal særskilt begrunnes.Det foreligger imidlertid grunner for at staten bør være inne på eiersiden i enkelte selskaper, eksempelvis for å opprettholde norsk forankring eller der hvor det er sektorpolitiske mål som skal innfris.

Ned tjuefem mrd.

Industri og samferdselsdepartementet forvalter statens direkte eierskap i 68 selskaper. Det samlede årsresultatet etter skatt og minori­tetsinteresser for disse selskapene ble 76 milliarder kroner i 2013, en nedgang på omtrent 25 milliarder kroner fra året før, viser eierskapsberetningen som ble lagt frem tirsdag. Statoils resultatnedgang på 29 milliarder kroner bidro vesentlig til den samlede nedgangen, heter det blant annet i Mælands forord til beretningen. Den økonomiske utviklingen i selskapene med forretningsmessige mål har variert. Mange har klart seg godt, mens andre har hatt et krevende år. Samlet verdianslag for de 26 selskapene med forretningsmessige mål, var 665 milliarder kroner i 2013, mot 595 milliarder kroner i 2012, opplyses det.

Direkte investeringer

Finansdepartement4t forvalter en rekke aksjer som finansinvesteringer, der grensen mellom finas- og direkte investeringer er hårfin. Norges Banks Investment Management har dominerende minoritetsandeler i en rekke selskaper sammen med sin amerikanske partner BlackRock. Grensen for en direkte investering går i teorien ved ti prosent eierandel, men i flere store selskaper som britiske Tesco(NBIM eier 7 %), eller Stora Enso(NBIM eide 8 prosent), eller China Water Supply(NBIM eier 10 prosent), er den relative eierandel å betrakte som en direkte investering, skriver Nordens Nyheter. Wallenbergs eierselskap Investor Ab styrer flere av de store industriselskapene med dominerende minoritetsandeler ofte over ti prosent, med en eierandel på opp til 22 prosent og høyere som i IT-selskapet Ericsson.

Jacob Wallenberg jr, styreleder i Investor AB, forvalter mange selskaper gjennom minoritetsandeler(Foto:SEB)
Jacob Wallenberg jr, styreleder i Investor AB, forvalter mange selskaper gjennom minoritetsandeler(Foto:SEB)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Bjørn T. Tveiten

    Mælands uttalelse om at «privat eierskap skal være hovedregelen i norsk næringsliv» er også en industristrategi. Er derfor uenig i at den blå regjeringen ikke har noen slik strategi. Politikere og statsbyråkrater bør ikke sitte i styrene med mindre selskapets handlemåte kan være kritisk for Norge sikkerhetsmessig eller økonomisk. Men nedsalget må selvsagt skje kontrollert over tid.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*