Sentralbankaksjef Øystein olsen kan senke renten i høst(Foto:Nancy Bundt)
Sentralbankaksjef Øystein olsen kan senke renten i høst(Foto:Nancy Bundt)

 

Sveriges økonomi taper fart i årene som kommer.Finansminister Anders Borg (M) sa på deet årlige politiske møtet iAlmedalen på Gotland at verdenøkonomien er svakere enn ventet. Det svenske finansdeparetmentets spår at svensk økonomi vokser i svakere tempo enn tidligere. Dette kan påvirke Norges banks renteprognose,og gi norsk styringsrente i september skriver Nordens Nyheter.Årsaken er at store økonomier som USA, Kina og Russland har vist lavere vekst hittil i år. Rentegapet mellom Norge og Sverige på 1,25 prosent(Renten er 1,5 i Norge, 0,25 % i Sverige), kan neppe norskeksportindustri leve med.

Svakere vekst

Sverige får dermed en litt svakere vekst i 2014 enn Finansdepartentet i Stockholm forventet, sier Anders Borg videre. MenSverige viser fortsatt svært gode vekstrater og BNP vokser rundt 2-3 prosent i 2014 og 2015, som er en tilfredsstillendevekst, men ikke en slik vekst som Sverige vanligvis opplever. Denne utviklingen betyr at Anders Borg må snu på hver krone når det gjelder reformer og kanskje øke skattene. Dermed tilsier proggnosene allerede at det blir et rødgrønt flertall i Sverige ved riksdagsvalget i høst.

Høyere skatt

– Dette betyr at det ikke er rom for reformer neste år. Det betyr at deet blir stramme budsjetter de neste tre årene, ogdet er ikke rom for udekkede skattelettelser, skriver Finansdepartemeenet i Anders Borgs pressemelding. Regjeringen anslår at BNP-veksten vil være 2,5 prosent i 2014, 3,1 prosent i 2015 og 3,4 prosent i 2016. I forrige prognose i april trodde  regjeringen på en BNP-vekst på 2,7 prosent i år, 3,3 prosent neste år og 3,5 prosent i 2016.

Fortsatt høy ledighet

Ledigheten i Sverige vil ifølge regjeringen avta mer langsomt og lande på 7,9 år (7,7 prosent i forrige prognose), 7,5prosent i 2015 (7,3) og 6,9 prosent i 2016 (6,7). Inflasjonen vil være 0,0 prosent i år (0,2), og deretter stige 1,4 prosent i 2015 (1,6) og 2,5 prosent i 2016 (2,5). Regjeringens mål om Overskudd på én prosent av statens finanser først kan nås i 2018. Da forventes regjeringens nettofinansinvesteringer utgjøre 1,0 prosent. Budsjettbalansen blir det i år med 1,9 prosent (-1,6) i minus, minus 0,7 prosent i 2015 (-0,3) og minus 0,1 prosent i 2016 (0,2).

Må endre renten

Regjeringen skriver at selvom oppgangen er utsatt ventes gradvis økende vekst de kommende årene. Statsfinansene vil blistyrket etterhvert som økonomisk aktivitet normaliseres. Denne prognosen vil trolig kunne påvirke Norges Banks rentebane foran det neste norske rentemøtet i september der sentralbanksjef Øystein Olsen trolig vil senke renten med en kvart eller en halv prosent, for ikke å svekke norsk eksportindustri i forhold til viktige handelspartnere.

Ny svensk regjering

Statsminister Fredrik Reinfeldt syntes  Petter Stordalens hotellpriser var så stive under fjorårets politiske møte på Gotland v, at han reiste hjem til Stockholm . I år er de svenske økonomiske utsiktene enda svakere, og den borgerlige Alliansen i Sverige ligger an til å tape Riksdagsvalget i høst.  Sverigedemokratene på høyresiden,  kan få så mye som 16 prosent av stemmene ved høstens valg i Sverige, der Gudrun Skymans nye feministparti,FI, kan komme på  vippen sammen med Miljøpartiet, i en rød-grønn regjering. Dersom den borgerlige Alliansen vinner valget, kommer trolig Sverigedemokratene på vippen, noe som kan gjøre det vanskelig å få gjennom flertallsbeslutninger i Riksdagen, skriver Nordens Nyheter.

Sentralbansksjef Øystein olsen må senke renten med en halv prosent i sptember(Foto:Wikipedia)
Sentralbansksjef Øystein olsen må senke renten med en halv prosent i sptember(Foto:Wikipedia)

oystein olsen liten 85 x 85 nede

Sentralbanksjef Øystein Olsen tvinges til å  senke renten inntil en halv prosent i september(Foto:Nancy Bundt)
Sentralbanksjef Øystein Olsen tvinges til å senke renten inntil en halv prosent i september(Foto:Nancy Bundt)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*