Direktør Yngve Slyndstad i NBIM øker oljefondets verdier(Foto:Norges Bank)
Direktør Yngve Slyndstad i NBIM øker oljefondets verdier(Foto:Norges Bank)

 

Oljefondet stiger til over 6000 milliarder kroner etter 2015 og dette gjør det enklere å forholde seg til handlingsregelen for den norske regjeringen,sier VP-Senior Analyst Kilbinder Dosanjh,i ratingbyrået Moody`s til Nordens Nyheter. Samtidig forventer Moody`s en økning i reell norsk BNP-vekst- fra 0,6% i 2013 til 1,7% i 2014 og 1,9% i 2015 -holdt under armene av høye global oljepris, som ikke øker behovet for økte skatteinntekter de neste to årene. Dermed forventer Moody`s sterkere vekst enn det nordiske bankere og analytikere har anslått for norsk økonomi, skriver Nordic News.

Løfter norsk økonomi

Samlet sett forventer Moody`s at det offentlige økonomiske overskuddet(avkastningen) for norsk BNP forbli betydelig på 10,9% i 2014, i likhet med regjeringens egen prognose, og på 11% i 2015. store innteekterene inntekter fra petroleumsvirksomheten , har resultert i betydelige finansielle eiendeler gjennom Statens Pensjonsfond Utland(SPU). Fondet ble etablert i 1990 som et finanspolitisk verktøy for å underbygge langsiktige hensyn i innfasingen av oljeinntektene i norsk økonomi. Langsiktig, hjelper forsvarlig forvaltning av fondet for å sikre at både nåværende og framtidige generasjoner kan dra nytte av Norge petroleumsformuen, sier Kilbinder Dosanjh videre.

Vokser raskere

Regjeringen i Norge antar verdien av oljefondet(GPF -G) i 2014 å være NOK 5, 476 i forhold til det opprinnelige anslaget på NOK 5, 340 000 000 000 dette året . Endringen i anslaget gjenspeiler det faktum at fondet har gjort det bedre enn forventet siden budsjettet ble i novavgitt ember . Revisjonen innebærer at regjeringen akter nå å bruker 2,8% av verdien av GPF -G sammenlignet med 2,9% angitt i rimelig i oktober 2013 en betydelig under bruke sammenlignet med 4 % tillatt i henhold til handlingsregelen. I denne forbindelse , understreker den reviderte budsjettet Norge eksepsjonelle regnskaps posisjon så vel som dens forsvarlig økonomistyring . Faktisk , størrelsen på SPU – G eiendeler ( NOK5 , 032 000 000 000 ) på slutten av 2013 , eller 167,5 % av BNP , gir regjeringen med en betydelig regnskaps buffer ( Exhibit 3 ) . vi
oppmerksom på at fortsatte overføringer av oljeinntekter og solid avkastning på eiendeler bety at størrelsen på
SPU – G vokser raskt ; Forvaltningskapitalen økte med 32 % i 2013 . I revidert mai budsjett ,
regjeringen kunngjorde at den forventer midler til å øke med 9 % i 2014 .

Oljepris opp

En akselerasjon i økonomisk vekst og overføringer fra oljefondet(SPU-G) vil garantere at det økonomiske overskuddet i offentlig forvaltning fortsatt øver vesentlig i 2014-15. Dette understreker den norske regjeringens svært gode fiskale stilling samt myndighetenes forpliktelse til forsvarlig økonomistyring. Regjeringen forventer likevel et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd .Oljeprisen falt noe tilbake etter valget i Ukraina24. mai, men dette endrer ikke på Moody`s prognoser i et langsiktig perspektiv, sier Moody`s analytiker Kilbinder Dosanjh til slutt.

Siv Jensen får bare ros av Moody`s og OECD(Foto: Regjeringen)
Siv Jensen får bare ros av Moody`s og OECD(Foto: Regjeringen)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*