Adm.  direktørKristin Færøik i svenskeide Lundin Norge , sier at oppturen kommer  på Edvard Grieg - feltetpå norsk sokkel alleredei år( Foto:Lundin/Flickr)
Adm. direktør Kristin Færøvik i svenskeide Lundin Norge , sier at oppturen kommer på Edvard Grieg – feltet  på norsk sokkel allerede i år( Foto:Lundin/Flickr)

Olje og energiminister Tord Lien vil samle store prosjekter på norsk sokkel for å sikre de store utbyggingene. Shells oppkjøp av britiske BG Group er et fusjonseksempel med innvirkning på på norsk sokkel. Adm. direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway sier at oppturen for det svenske selskapets del  kommer allerede i 2015 i samband med utbyggingen av Edvard Grieg-feltet  på norsk sokkel. Teknologidirektør Hege Kverneland i National Oilwell Varco tror oljeprisen er på vei mot 80 dollars per fat  på sikt.  Samtidig har 15.000 jobber forsvunnet i oljebransjen til  nå. Dermed er bunnen nådd og bransjen er klar for en ny opptur, tror  mange deltagerne på oljekonferansen «Subsea Valley» på Telenor Arena i Oslo der oljetopper fra mange  land er samlet denne uken.

Tror ikke på Norge

Det internasjonale pengefondet(IMF) kutter prognosene for aktiviteten i norsk økonomi i prognoserapporten World Economic Outlook. Talene er dermed mer i samsvar med Norges Banks tall.  Fra en vekst på 2,2 prosent ifjor spår fondet nå en vekst på moderate 1,0 prosent i Norges brutto nasjonalprodukt år. I forrige rapport, i oktober ifjor, var spådommen en langt mindre nedgang til 1,9 prosent.Til sammenligning har Norges Bank et anslag på en vekst i norsk fastlands-bnp på 1,25 prosent i år. Anslaget ble laget i mars i år. Statistisk sentralbyrå venter på sin side en vekst i bnp på 0,9 prosent i år, ifølge byråets estimater fra mars. Med en tiltagende økonomisk vekst i Europa og USA og høy vekst i Kina, stiger oljeprisen mot 80 dollars fatet på sikt. Det ar en av konklusjonene på oljekonferansen «Subsea Valley» i Telenor Arena på Fornebulandet i Oslo.

Øker anslaget

Det internasjonale energibyrået (IEA) tar opp sitt anslag på oljeetterspørselen. Samtidig steg produksjonen i mars med mer enn én million fat pr dag, den største oppgangen på fire år. Det internasjonale energibyrået (IEA) oppjusterer sitt anslag for verdens oljeetterspørsel i 2015 med 90.000 fat pr dag til 93,60 millioner fat pr dag.Det melder nyhetsbyrået TDN Finans fra IEAs månedsrapport onsdag. Oljeprisen har steget på morgenen, og rapporten kan sende prisene videre i været. For første kvartal 2015 oppjusteres etterspørselsanslaget med 310.000 fat pr dag, andre kvartal 2015 oppjusteres med 80.000 fat pr dag, tredje kvartal nedjusteres med 30.000 fat pr dag, mens fjerde kvartal holdes uendret.Etterspørselsveksten i 2015 på årsbasis ventes til 1,08 millioner fat pr dag, en oppjustering på 90.000 fat pr dag fra forrige rapport. IEAs anslag for verdens oljeetterspørsel for i fjor holdes uendret på 92,52 millioner fat pr dag.

Økt inflasjon

Pengefondet venter at konsumprisveksten i år blir på 2,3 prosent, opp fra forrige rapports anslag på 2,0 prosent. Arbeidsledigheten er ventet å bli på 3,8 prosent i år, som er identisk med anslaget fra rapporten i fjor høst.I verdens nest største økonomi Kina spår fondet en vekst på 6,8 prosent i år og 6,4 prosent neste år. Anslaget er identisk med anslaget i oppdateringen fra januar.Blant de store  økonomiene i verden skjer den største nedjusteringen i russisk økonomi der bnp ventet å falle med 3,8 prosent. Dette er 0,8 prosentpoeng svakere sammenlignet med anslaget fra januar. Neste år blir bnp-fallet redusert til 1,1 prosent, ifølge prognosene fra IMF.

Øker etterspørselen

IEA gjentar sitt anslag på etterspørselen etter olje fra Opec-kartellet på 29,5 millioner fat pr dag, det samme som i forrige månedsrapport. For annet halvår 2015 ble «call on opec» litt oppjustert til 30,35 millioner, fra  tidligere 30,3 millioner fat pr dag. Dette er over kartellets offisielle produksjonstak på 30 millioner fat pr dag.For landene utenfor Opec gjentar IEA sitt anslag om en produksjon i 2015 på 57,4 millioner fat pr dag fra forrige månedsrapport.Videre estimerer IEA at den globale oljeproduksjonen steg med én million fat pr dag fra februar til mars, til 95,02 millioner fat pr dag, den høyeste månedlige oppgangen på fire år. Produksjonen fra Opec-land estimeres å ha steget med rundt 890.000 fat pr dag i mars, til 31,02 millioner fat pr dag, ifølge IEA.

Mot  rekordniåer

Saudi-Arabia økte produksjonen mot rekordnivåer mens Irak og Libya var også markert opp. På månedsbasis er dette den største økningen siden juni 2011.IEA skriver videre at tidlige indikasjoner på tyder på at Opecs solide mars-produksjon, som er opp 1,5 millioner fat pr dag på årsbasis, kan bli opprettholdt, og til og med stige, i april.Samlet produksjon fra land utenfor Opec estimeres å ha steget rundt 100.000 fat pr dag fra februar til mars, til en produksjon på 57,7 millioner fat pr dag. USA og Russland sto for mesteparten av økningen, skriver Nordic News i en konjunkturanalyse.

Olje og energiministerTordlienønsker å slå sammen  felt på norsk sokkel for  å  sikre idere utygging  og  for åsparekostnader( Foto:)  Regjeringen)
Olje og energiministerTordlienønsker å slå sammen felt på norsk sokkel for å sikre idere utygging og for åsparekostnader( Foto: Regjeringen)

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*