Konsernsjef Topi Manner i Finnair( Foto: Logi)

Det lukkede russiske luftrommet vil påvirke Finnairs evne til å tjene penger på lang sikt betydelig, og i september kunngjorde vi vår nye strategi for å gjenopprette lønnsomheten. Nøkkelhandlinger for å nå dette målet er et geografisk mer balansert nettverk, flåteoptimalisering, styrking av enhetsinntekter,, utnyttelse av partnerskap, reduksjon av enhetskostnader, bygging av en bærekraftig balanse og bærekraft, skriver konsernsjef Topi Manner i en pressemelding.

Implementeringen av strategien går videre i hele organisasjonen. Eksempler på et mer geografisk balansert nettverk er Mumbai-ruten som ble åpnet i august og vårt samarbeid med Qatar Airways for å starte flyvninger fra tre nordiske hovedsteder til Doha innen utgangen av året. Som et ledd i arbeidet med å redusere enhetskostnadene pågår forhandlingene med personalet om endringer i ansettelsesvilkårene, og vi har nådd betingede forhandlingsresultater med to av våre fagforeninger. Vi søker også innsparinger fra andre kostnadsposter. Videre startet vi diskusjoner med våre ansatte etter perioden for å effektivisere selskapets strukturer globalt. Strategiimplementeringen vil gå i takt på alle områder og trenger bidrag fra alle interessenter.

Driftsresultat mer positivt

I tredje kvartal var Finnairs nettoresultat negativt, men vårt sammenlignbare driftsresultat ble positivt for første gang siden siste kvartal 2019. Et positivt driftsresultat i det sesongmessig sterkeste tredje kvartalet er et skritt i riktig retning, men vi har en lang reise foran oss for å pleie selskapet tilbake til helse. På grunn av kombinasjonen av den kraftige pandemien og stengingen av russisk luftrom, står vi overfor en enestående vanskelig utfordring. Derfor er målbevisste tiltak for å implementere vår nye strategi og for å gjenopprette lønnsomhet på årsnivå avgjørende.

I løpet av sommeren fraktet Finnair 2,8 millioner passasjerer, ettersom etterspørselen, som hadde blitt oppdemmet under pandemien, fortsatte å materialisere seg. Finnairs inntekter steg til 719,2 millioner euro (199,4), støttet av den gode utviklingen i enhetsinntektene. Vårt sammenlignbare driftsresultat var 35,2 millioner euro (-109,1) da handlingene våre for å redusere kostnader, forbedre salget og optimalisere inntektene begynte å bli synlige. Resultatet for perioden var likevel negativt, -37,2 millioner euro, på grunn av høye finanskostnader som følge av stor gjeld og valutatap forårsaket av den sterke dollaren.

Utfordringene i vårt driftsmiljø fortsatte, og driftsresultatet vårt i 3. kvartal ble fortsatt tynget av den eksepsjonelt høye drivstoffprisen, den sterke amerikanske dollaren, de gjenværende effektene av pandemien i for eksempel reiserestriksjoner i Kina, og utvidede flytider og økt drift kostnader på våre asiatiske ruter på grunn av stenging av russisk luftrom.

Sommersesongen var operativt utfordrende i hele den europeiske luftfartsscenen på grunn av knappe ressurser. Punktligheten vår var blant de beste for europeiske flyselskaper, ytelsen til Helsingfors-huben vår var en klar styrke, og kundetilfredsheten vår holdt seg på et godt nivå, med en Net Promoter Score på 40. Kunder kåret oss til det beste flyselskapet i Nord-Europa i Skytrax-undersøkelse, for 12. gang på rad. Alle Finnair-medarbeidere som jobber daglig for å sikre best mulig kundeopplevelse og operativ kvalitet er å takke for disse prestasjonene.

Dyrt med drivstoff

Finnair anslår at det i fjerde kvartal 2022 vil ha en gjennomsnittlig kapasitet på ca. 70 prosent, målt i ASK-er, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Med utleie av fly med mannskap til andre flyselskaper, vil den totale utplasserte kapasiteten være ca. 80 prosent, avhengig av fremtidige leieavtaler.

På kort sikt forventes den sterke etterspørselen etter reiser å fortsette, noe som vil støtte Finnairs enhetsinntekter som i sommermånedene 2022. Det råder imidlertid betydelig usikkerhet i Finnairs driftsmiljø, fordi markedsprisen på drivstoff er eksepsjonelt høy og lengden på den russiske luftromsstengingen, virkningen av inflasjon på etterspørsel og kostnader, samt utviklingen av COVID-19-pandemien og relaterte tiltak er uklare. Selskapet gjentar sin veiledning om at det sammenlignbare driftsresultatet for 2022 vil være betydelig negativt for tredje år på rad.

Finnair vil oppdatere fremdriften i implementeringen av sin nye strategi, samt gi veiledning og utsikter for 2023 i forbindelse med regnskapsbulletinen for 2022, skriver Topi Manner i pressemeldingen..

To hundre jobber forsvinner

Finnair starter endringsforhandlinger, anslår at 200 arbeidsplasser kan reduseres globalt

Finnair starter endringsforhandlinger med sine ansatte for å diskutere planer om å omorganisere selskapet gjennom oppsigelser og endrede stillingsbeskrivelser. Planen er knyttet til Finnairs nye strategi publisert 7. september som fokuserer på å gjenopprette Finnairs lønnsomhet. Planen tar sikte på å bygge Finnairs ulike funksjoner for å møte størrelsen på selskapet og endringene i Finnairs driftsmiljø. Finnair vil operere med mindre kapasitet enn før pandemien.

Opptil omtrent 200 arbeidsplasser hos Finnair kan reduseres globalt dersom planen gjennomføres. Rundt 120 av oppsigelsene vil skje i Finland, hvor forhandlingene gjelder rundt 770 ansatte som jobber i leder-, leder- og ekspertroller. Finnair har totalt cirka 5300 ansatte globalt. Forhandlingene gjelder ikke mannskap eller andre operative ansatte.

Finnair-sjef Topi Manner sier: «Russlands invasjon av Ukraina og det lukkede russiske luftrommet har påvirket virksomheten vår betydelig. Derfor, i tillegg til andre tiltak for å gjenopprette Finnairs lønnsomhet, må vi diskutere tiltak som dessverre er de mest smertefulle for våre ansatte.»

Et sosialt støtteprogram til de som kan miste arbeidet, vil bli diskutert i forhandlingene. Finnair tilbød et sosialt støtteprogram for å hjelpe til med gjenansettelse i 2020 for de som deretter mistet jobben i Finnair på grunn av situasjonen forårsaket av pandemien. Programmet fikk gode resultater.

Endringsforhandlingene starter 5. oktober og er beregnet å ta minst 6 uker. Finnair diskuterer for tiden med alle sine interessenter om endringer som er nødvendige for å gjenopprette Finnairs lønnsomhet. Dette inkluderer diskusjoner med sine ansatte om endringer i ansettelsesvilkår som vil redusere enhetskostnadene.

Finnairs Airbus 350-900 fotografert av Nptander.

Mer informasjon:
Finnair Media Desk, +358 9 818 4020, comms(a)finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair på Twitter: www.twitter.com/Finnair
Finnair blogger: https://bluewings.finnair.com/
Finnair på Facebook: www.facebook.com/finnair
Finnair Groups nettsted: https://company.finnair.com/en

(Oversettelse til norsk: Erik Heming)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*