CEO Mario Mehren i Wintershall Dea(Foto :Wintershall DEA)
  • Wintershall Dea er tildelt fire operatørskap og andeler i ytterligere 12 lisenser i TFO 2020
  • Tildelingen styrker letemulighetene og vekstpotensialet for selskapet.

De 16 lisensene øker Wintershall Deas tilstedeværelse over hele sokkelen, med fem lisenser i Nordsjøen, ni lisenser i Norskehavet og to lisenser i Barentshavet. I TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2020 tildeler Olje- og Energidepartementet Wintershall Dea nesten dobbelt så mange lisenser som i TFO2019. Dette understreker det globale selskapets satsing på norsk sokkel.

– I 2020 fant Wintershall Dea hydrokarboner i 65 prosent av letebrønnene, inkludert fire funn i Norge. På tross av utfordringene vi alle har vært gjennom det siste året, er det klart at Norge er en av våre nøkkelregioner på letefronten, både på mellomlang og lang sikt, sier Hugo Dijkgraaf, Chief Technology Officer (CTO) og konsernledelesens ansvarlige for leting i Wintershall Dea.

–   Wintershall Dea legger store ressurser i lisenssøknadene og vi er stolte over at departementet anerkjenner arbeidet med disse tildelingene. Vi vil gjøre vårt beste for å gjøre en sukssess ut av denne tildelingen – og dermed skape verdier for det norske samfunnet og olje- og gassindustrien på sokkelen, sier Djikgraaf. 

Tildelinger i strategiske områder

Flesteparten av de tildelte lisensene ligger i Wintershall Deas kjerneområder på sokkelen, hvor flestparten ligger innenfor tilknytningsdistanse til eksisterende infrastruktur. Ved funn, øker denne beliggenheten muligheten for rask verdiskapning. Andre lisenser ligger i mindre utforskede områder, hvor større funn kan lede til selvstendige utbygginger. 

– Denne tildelingen gir oss gode muligheter langs hele norsk sokkel. De syv kommersielle funnene i Norge i 2019 og 2020 viser at det fremdeles er store muligheter i modne områder. Dette øker muligheten til å erstatte reseverne vi produserer i dag, sier Alv Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea i Norge. 

Gode utsikter for leteaktiviteten 

I 2020 har Wintershall Dea og partnerne planer for minst syv lete- og avgrensningsbrønner. Tildelingene i TFO 2020 gir økte muligheter for brønner fra 2022 og framover. Tildelingen gir selskapet muligheten til å teste ut nye ideer i ormåder, som har vært tildelt i tidligere lisensrunder. Dette er en strategi som har hatt suksess i både opererte og partneroperte funn som Bergknapp, Busta og Iving. 

Olje- og energidepartementet tildelte totalt 61 lisenser til 30 selskap i TFO 2020. Lisensrunden inneholder lisenser i predefinerte områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

Wintershall Dea er en av de største lisensholderne på norsk sokkel. Med denne tildelingen har selskapet interesse i over 100 lisenser, og befester at Norge som en vekstregion for Wintershall Dea.    

Communication Manager North Sea Verena Sattel(Foto: Ingmar Nolting)

Lisenstildelinger TFO 2020

Nordsjøen:

PL 1103 (40% operatør)

PL 1107 (30%)

PL 1100 (20%) 

PL 820 SB (10%)

PL 1110 (30%)

Norskehavet: 

PL 1129 (40%, operatør)

PL 836 SB (40%, operatør)

PL 1115 (60%, operatør)

PL 1122 (20%)

PL 1130 (20%)

PL 1124 (28,0825%)

PL 1120 (20%)

PL 1126 (20%)

PL 1128 (20%)

Barentshavet: 

PL 1132 (40%)

PL 1131 (20%)

Om Wintershall Dea
Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 800 ansatte fra mer enn 60 land.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*