Statsautoriserte regnskapsførere tjener 5,1 % mer i 2023 enn 2022. Det viser Regnskap Norges ferske lønnsundersøkelse. – Lønnsveksten for statsautoriserte regnskapsførere fortsetter. En bransje i vekst og et kokende arbeidsmarked er blant årsakene, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norges lønnsundersøkelse, gjennomført høsten 2023, viser at gjennomsnittlig fastlønn for statsautoriserte regnskapsførere i 2023 er på 797 214 kroner. Det er 5,1 prosent høyere enn i 2022. I fjor var den gjennomsnittlige fastlønnen på 758 171 kroner.

– Lønnsveksten i regnskapsbransjen fortsetter. Økningen er lavere enn den rekordhøye veksten på hele 5,9 % som bransjen opplevde i fjor. Naturlig nok. En så kraftig lønnsvekst er ikke bærekraftig på sikt, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge: – Vi registrerer at lønnsveksten i regnskapsbransjen er i tråd med lønnsoppgjøret mellom partene i arbeidslivet. Det bekrefter våre funn. Regnskapsbransjen er solid og vokser på alle områder, både når det gjelder omsetning, antall oppdrag og ansettelser.

Et kokende arbeidsmarked og en bransje i vekst

– Det er rimelig å anta at inflasjon, økte renter og ikke minst et kokende arbeidsmarked gir seg utslag i fortsatt lønnsvekst, sier Regnskap Norge-direktøren: – Det er arbeidstakers marked, og for mange arbeidsgivere er lønn svaret på rekrutteringsutfordringen. Også regnskapsbransjen kjenner på presset fra markedet, som delvis kan forklare den fortsatte lønnsveksten. Samtidig ser vi også at andre elementer også er viktig for ansatte – blant annet god mulighet for kompetanseutvikling.

– Dessuten kan vi ikke komme bort fra at alle piler peker oppover for regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har opplevd en formidabel omsetningsvekst i senere år. I tillegg øker prisene på regnskapstjenester og antallet statsautoriserte regnskapsførere fortsetter vokse, avslutter Aale-Hansen.

Fakta fra Regnskap Norges lønnsundersøkelse 2023

Gjennomsnittlig fastlønn: 797 214

Endring målt ved gjennomsnittslønn siste år: 5,1 %

10 mest vanlige frynsegoder: Mobil og bredbånd, julebord, utdanning og kurs, helseforsikring, gruppelivsforsikring, hjemmekontor, pensjonsordning, PC-briller, kantine og overtidsmat.

Om Regnskap Norges lønnsundersøkelse

Regnskap Norges lønnsundersøkelse gir et nyansert og helhetlig bilde av nivået på lønnsytelser blant statsautoriserte regnskapsførere. Lønnsundersøkelsen sendes ut årlig til Regnskap Norges ca. 8 000 statsautoriserte personmedlemmer. Årets undersøkelse fikk meget god oppslutning. Den ble besvart av over 3 000 statsautoriserte regnskapsførere.

følge en rapport regjeringen la frem, er den «godt i gang» med å redusere næringslivets administrative byrder med 11 milliarder kroner innen 2025. – Nærings- og fiskeridepartementet overdriver nok statusen på forenklingsarbeidet. Statsbudsjettet for 2024 viser at regjeringen kun har forenklet for 160 millioner kroner. Det tilsvarer knapt 1,5 % av lovet beløp. Nå etterlyser Regnskap Norge fortgang i forenklingene for næringslivet, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Mandag la næringsminister Jan Christian Vestre frem rapporten «Næringspolitisk status 2021-2023». Rapporten gjør rede for status ti viktige næringspolitiske områder de siste to årene, knyttet til gjennomføring av Hurdalsplattformen. Forenkling og digitalisering er ett av punktene.

– Det er nå to år siden regjeringen forpliktet seg til å «Redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025.» Ifølge rapporten som ble lagt frem i går, er arbeidet godt i gang. Det kan diskuteres, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge: – Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 viser at forenklingsarbeidet så langt kun har resultert i en reduksjon på 160 millioner. Så langt har regjeringen faktisk bare forenklet bort 1,5 % av lovet beløp.

– Regjeringens intensjon og ambisjon er god, men forenklingsarbeidet går for sakte. Mer enn noensinne er det viktig å redusere unødvendige administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser vi har sett i år, viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet, sier Aale-Hansen: – Nå etterlyser vi fortgang i forenklingsarbeidet.

Slik kan staten spare næringslivet for 30 milliarder kroner

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*