Jorodd Asphjell går inn for lovfestet rett til livslang utdanning i nordisk Råd(Foto:Magnus Frødeberg/Norden Or.g)
Jorodd Asphjell går inn for lovfestet rett til livslang utdanning i nordisk Råd(Foto:Magnus Frødeberg/Norden Or.g)

Arbeidslivet står sentralt i den nordiske velferdsstaten utvikling og overlevelse. På sitt møte i Tampere diskuterte politikerne i Nordisk råds kultur og utdanning spørsmålet om borgere i de nordiske landene må være i stand til å utdanne seg hele livet for å sikre et stabilt og varig forhold arbeid. Jorodd Aspehjell fra Arbeiderpartiet sier til Nordens Nyheter at de nordiske landene har tilsvarende utfordringer med en økende andel voksne med svake grunnleggende ferdigheter som er vanskelig å få inn i varig arbeid. Derfor må vi utnytte synergier og samarbeid om dette i hele Norden, sier leder av Kultur og utdanningsutvalget i Nordisk Råd.

En vanlig strategi

En stor andel av unge mennesker forlater grunnskolen uten å kunne lese, skrive eller regne godt. De får liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Målet er å utvikle en ny og tverrfaglig nordisk strategi for voksnes læring. Spesielt de nordiske landene er tilpasningsdyktige og raske til å ta i bruk nye læringsstrategier, tidligere studier utført av Nordisk Ministerråd. Men i dag er det så mange systemer, kurs og myndigheter at vi risikerer å miste de som mest trenger hjelp, mellom to stoler.

Sivile rettigheter

Vi kommer til å se ut i verden og finne inspirasjon og mulige løsninger – for eksempel i Skottland, som har en universell treningssystem, som gjør det en livslang sivile rettigheter til å utdanne seg hele arbeidslivet. Spesielt kan ufaglærte og personer med svake ferdigheter dra nytte av dette, fortsetter Jorodd Asphjell. Systemet i Skottland kalles Individuelle utviklings kontoer, eller ILA. Initiativet er et offentlig-initierte stipendprogram for utdanning og opplæring, som alle ansatte kan benytte seg av.
Problemet er ikke begrenset til arbeidsplassen. Hvis du ikke har de grunnleggende lese-og skriveferdigheter, du også finner det vanskelig å delta i samfunnet på lik linje med andre borgere.

-Disse Problemer Nordisk Råds høydepunkt for de nordiske regjeringene. Det er tid for hele yrkesaktive befolkningen inkluderes i arbeidslivet. Vi har ikke råd til å miste noen. Enten det handler om voksenopplæring, utvide retten til høyere utdanning eller andre nødvendige tiltak, sidr Jorodd Asphjell.
De nordiske parlamentarikere og statsministre vil på et politisk toppmøte, i forbindelse med Nordisk råds sesjon i oktober debattere nettopp de emnene; arbeid og utdanning. Deretter Nordisk Råd til å beslutte å sette nye nordiske innsatsen på dette området.

Norsk forslag om å sikre  livslang læring på Nordisk Råds møte i Tamperre(Foto:Nordinfo)
Norsk forslag om å sikre livslang læring på Nordisk Råds møte i Tamperre(Foto:Nordinfo)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*