Norwegian presenterer torsdag resultatet for 2018 og fjerde kvartal. Tallene er kraftig påvirket av driftsproblemer med motorene på selskapets Dreamlinere, tap på sikring av drivstoff og tøff konkurranse i en periode der selskapet har vokst betydelig internasjonalt. Resultatet var -1 454 millioner kroner i 2018, mens enhetskostnaden eksklusive drivstoff ble redusert med 12 prosent.

Selskapets viktigste prioritet fremover er å igjen levere en lønnsom drift. En rekke initiativ er allerede iverksatt: Et internt kostnadsreduksjonsprogram, en optimalisert rutestruktur og salg av fly. Selskapet styrker også den finansielle posisjonen gjennom en emisjon der tre milliarder kroner allerede er garantert.

I 2018 ble Norwegian truffet av en rekke uforutsette utfordringer. Tøff konkurranse, høy oljepris og driftsproblemer med motorene på selskapets Dreamlinere påvirket resultatet. Norwegian måtte leie fly med mannskap for å unngå forsinkelser og kanselleringer på interkontinentale flygninger. Selskapet har nå inngått en avtale med motorprodusenten Rolls Royce som vil ha en positiv effekt på tallene i 2019. Langdistanseoperasjonen er snart på rute igjen og vi forventer ikke at motorutfordringer vil påvirke flygningene fremover. I 2019 vil Norwegians vekst og investeringstakt avta betydelig og en rekke initiativ er iverksatt for å igjen få en lønnsom drift.

Selskapets omsetning var på mer enn 40 milliarder kroner i 2018, en økning på 30 prosent fra 2017. Totalt 25 fabrikknye fly ble satt i trafikk og bidro dermed til en kapasitetsvekst på 37 prosent. Fyllingsgraden var på 85,8 prosent og mer enn 37 millioner passasjerer valgte å fly med Norwegian, en økning på 13 prosent fra foregående år.

Fjerde kvartal
I fjerde kvartal var omsetningen 9,7 milliarder kroner, en økning på 23 prosent fra samme periode foregående år. Veksten kom primært av internasjonal vekst og økt trafikk i Norden. Flere enn ni millioner reisende valgte å fly med Norwegian i fjerde kvartal, opp 12 prosent fra samme periode i 2017. Fyllingsgraden var 80,9 prosent og enhetskostnaden uten drivstoff falt med 14 prosent. Selskapet fikk et tap på sikring av drivstoff i fjerde kvartal tilsvarende 1,8 milliarder kroner, men noe av dette har nå blitt reversert på grunn av økning i oljeprisen.

-Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere kostnadene og økeinntjeningen fremover, slik at selskapet igjen skal bli profitabelt.Vi har optimalisert base- og rutestrukturen for å få en mereffektiv drift, solgt fly, utsatt leveranse av fly og ikke minst satti gang et internt kostnadsreduksjonsprogram som vil bidra til at vinår målet om lønnsomhet. Vi går nå inn i en periode med laverevekst og færre investeringer. Samtidig ser vi hele tiden på nye ogsmarte måter vi kan bli mer effektive, og tilby nye tjenester ogprodukter til eksisterende og nye kunder, sier konsernsjef BjørnKjos i Norwegian.

Bjørn  Kjos vil tjene penger på langrutene(Foto:Norwegian)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*