Jacob Wallenberg jr.styrer "The WallenbergWeb" sammen med Jacob Wallenberg jr(Foto: Invesstor AB)
Jacob Wallenberg jr.styrer «The WallenbergWeb» sammen med Jacob Wallenberg jr(Foto: Invesstor AB)

Oljefondet satser 37,5 milliarder norske kroner i svenske Investor AB`s ti største selskaper. I Astra Zeneca (legemidler) har fondet satset NOK 10,5 milliarder , i ABB (verkstedindustri) NOK 4,6 milliarder, i Ericsson (ecom) NOK 4,6 milliarder, i SEB(bank) 2,6 milliarder NOK, og i Stora Enso (treforedling), der Norges Bank eier hele 8,16 prosent, NOK 3,9 millliarder. Med lavere oljepris kan disse aksjene øke førti prosent i 2015. Jacob Wallenberg jr (58) og Marcus Wallenberg jr (58) styrer «hjerte og hjerne»  i Wallenberg-gruppen gjennom Investor og SEB, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Årsrapport i januar

Først i slutten av januar legger Investor AB frem sitt årsregnskap, og mange av selskapene er børsnotert på den nordiske børsen Nasdaq OMX, der Wallenberg eier 11,6 prosent av selskapet. Substansverdien i Investor beløp seg til 246.801 MSEK (324 SEK per aksje) per den 30 september 2014, en økning med 14.300 MSEK (19 SEK per aksje) dette kvartalet, som innebærer en økning med 6 prosent.  Investor kjøpte 15,8 miljoner aksjer i finske Wärtsilä og økte dermed eierandelen i selskapet fra 8,8 prosent till 16,8 prosent som gjør Investor til den største eieren i Wärtsilä-verftet. Mölnlycke Health Care gjennomførte en rettet emisjon mot Investor på 130 MEUR. Lindorff ble solgt for 6,8 milliarder SEK i perioden. Wallenbergs stiftelser med Peter Wallenberg jr. som administrator, er storaksjonær i flere av selskapene.

Bedre fjerde kvartal

Investor- konsernets resultat for perioden, inkludert urealisert verdiendring, utgjorde 37 693 MSEK (SEK 49,48 per aksje) sammenlignet med 30 989 MSEK (40.77 per aksje) i samme periode i 2013. Kjerneinvesteringenes (Core Investments) verdijustert egenkapital økte til 30 521 (25 942) MSEK i perioden, hvorav de børsnoterte økte til 29 183 (25 114) MSEK. Finansielle investeringer (under ti prosent) økte til 8453 (6442) MSEK i perioden. Gjeldsgraden (netto gjeld / totalkapital) falt til 8,8 (9,7) prosent per 30 september 2014. Konsolidert netto omsetning i Investor utgjorde 15 420 MSEK i perioden, sammenlignet med 13 494 MSEK for samme periode i 2013. Fjerde kvartal  2014 blir trolig enda bedre.

Hete aksjetips

SEB Bank har kommet seg etter sjokktap i Baltikum under finanskrissen. Banken økte resultatet fra 14,2 (2012 3 KV) til 18,1 MSEK. Investors eierandel er 20,8 prosent. Norges Bak satser 2,6 MNOK i den svenske banken og eier 1,51 prosent. I gruveforetaket Atlas Copco satser NBIM 3,4 milliarder NOK i et selskap med en EBITA på 20,3 prosent. Investor eier 22prosent, NBIM 1,73 prosent. ABB har en svakere EBITA, bare 10,5 prosent. Verdenskonsernet med sete i Zürich, omsetter for 40 milliarder SEK i året. Investor eier 8,4 %, NBIM 2,04 prosent. Astra Zeneca er juvelen i Investors krone med en EBITA på 32,6 prosent. Men svenskene eier bare 4 % og stemmer for 8 % i det britisk baserte selskapet. Ericsson-konsernet har tatt seg opp etter finanskrisen, og omsetter for 227 milliarder svenske kroner i året, med en børsverdi på 252 mrd. SEK. Investor stemmer for 21,5 prosent men eier bare 6 prosent etter utvanning. Oljefondet har satset 4,5 milliarder NOK og eier 1,82 prosent. Vi merker oss at Investor har doblet eierandelen i det finske Wärtsilä- verftet. Dette er et klart tegn til bedre konjunkturer. Forsvarskonsernet SAAB er også blitt mer svensk etter hjemkjøp. EBITA er 6,6 prosent. Oljefondet satser 382 mill. NOK og eier 2,15 prosent. Norges Bank burde eid førti prosent i den nordiske produsenten av Gripen i Linkøping. Husquarna er også en av Investors yndlinger, et selskap med en EBITA på bare 6,1 prosent. Her eier Investor 16,8prosent og stemmer for 30,5 prosent.

Makten hos Wallenberg

Jacob Wallenberg jr. har sammen med fetteren Marcus Wallenberg jr., makten i «The Wallenberg Web». Den gamle høvdingen Peter Wallenberg senior er en hedersgjest i flere av styrene, mens sønnen Peter Wallenberg junior(55) administrerer stiftelsene, sammen med Jacob og Marcus. Jacob, som er styreleder i Investor AB, sitter i styret i «tunge » selskaper som ABB, Ericsson og SAS. Marcus jr. har viktigste styreposisjoner i SEB( styreleder)Astra Zeneca, og forsvarskonsernet SAAB. Peter Wallenberg jr sitter i styret i Atlas Copco, administrerer stiftelsene, og er sentral i Foundation Asset Management(FAM), storaksjonær i Stora Enso sammen med den finske og norske stat etter kriseårene i intternasjonal avisindustri. Oljefondet måtte inn i redningsaksjonen omkring finsk-svenske Stora, og eier idag 8,16 prosent av selskapet. Dermed er dette en direkte investering for NBIM på litt under ti prosent. Fondets øvrige aksjeposter er strot sett finansinvesteringer (under ti prosent). Kilder i nordiske aksjemarkeder Nordic News har vært i kontakt med tror på økende aksjekurser i de svenske selskapene dersom dagens oljepris holder seg lav. Dermed går det mot større balanse mellom svenske og norske kroner de neste par årene, skriver Nordic News.

Styreleder Marcus Wallenberg jr i storbanken SEB styrer Wallenberg-gruppen sammen med Jacob Wallenberg(Foto:SEBGroup)
Styreleder Marcus Wallenberg jr i storbanken SEB styrer Wallenberg-gruppen sammen med Jacob Wallenberg(Foto:SEBGroup)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*