Siden 2012 har vi forvaltet vårt absoluttfond Sissener Canopus med stor suksess og vil nå tilby et alternativ for de som ønsker en høyere avkastning enn tradisjonelle innskudd, men som ikke ønsker å plassere all sin kapital i aksjer eller aksjefond. Gjennom våre forvaltningstjenester er vårt mål å bidra til å gi private og institusjonelle investorer attraktive investeringsalternativer.

Sissener Corporate Bond Fund er et nytt dynamisk obligasjonsfond med høy fleksibilitet til å kunne tilpasse seg utviklingen i markedet. Vår målsetning med fondet er å skape god risikojustert avkastning for investorene. Fondet vil benytte seg av samme velprøvde investeringsstrategi som ligger til grunn for suksessen til Sissener Canopus. Sissener Corporate Bond Fond tilstreber å maksimere avkastningen over tid, samtidig som vi vil balansere risikoen ved å plassere i ulike typer obligasjoner. Porteføljen vil bli aktivt forvaltet med vekt på fundamental analyse både på selskaps- og makronivå. Fondets målsetning er å levere en årlig avkastning på 5-8%.

Fondet vil primært investere i kjente selskapsobligasjoner med god likviditet i annenhåndsmarkedet og kan dermed tilby daglig likviditet. Fondet har et globalt forvaltningsmandat, men har en naturlig overvekt mot nordiske selskaper og industrier som vi er godt kjent med. Fondets investeringer vil valutasikres til norske kroner når vi investerer i utenlandske verdipapirer.

Fondets portefølje kommer hovedsakelig til å bestå av selskapsobligasjoner innenfor høyrentesegmentet. Høyrentesegmentet i obligasjonsmarkedet defineres av noe høyere risiko, men da også en noe høyere forventing til avkastning. Fondet har også mulighet å investere i andre finansielle instrumenter slik som – preferanseaksjer, konvertible obligasjoner, CDS og investment-grade obligasjoner. Dette forvaltningsmandatet gir oss mulighet å ta del av interessante investeringer som kan oppstå i markedet. Derivater vil primært kunne brukes i sikringsøyemed.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*