Stefan Ingves i  kuttet den svenske renten 2. juni(Foto:Riksbanken)
Stefan Ingves i kuttet den svenske renten 2. juni(Foto:Riksbanken)

Riksbanken kuttet styringsrenten med et halvt prosentpoeng til 0,25 prosent.  Sentralbanksjef  Stefan Ingves hadde reservasjoner mot vedtaket, som gir hans kollega Øystein Olsen i Norges Bank problemer med økende rentegap.Den svenske Riksbanken kuttet renten i juli. Dermed senket Riksbanken den svenske renten med 0,5 prosent i høst til rekordlave 0,25 prosent Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank kan ikke lever med dette, og senker den norske stringsrenten med en kvart tilen halv prosent på rentemøtet 18. september i år. Norges Bank tvinges til å hjelpe norsk eksportindustri i 2014 og 2015,skriver Nordens Nyheter.

Total enighet

Det er sjelden svenske rentesakkyndige er enige om hvordan Riksbanken bør agere. I Wallenberg-banken SEBs sisteinvestorundersøkelse, svarer alle de tunge aktørene i rentemarkedet, uten unntak, at den svenske renten må kuttes med 0,25prosent i i juli. SEBs økonomer har utarbeidet markedets prising av den svenske styringsrenten. Den siste dagen i juni,peker markedsnoteringer på en sannsynlighet på 94 prosent for et svensk rentekutt første uken i juli, når den svenskeRiksbanken tar en ny rentebeslutning.

Nær deflasjon

Den grunnleggende årsaken bak den forventede reduksjonen er at inflasjonen i Sverige fortsetter å ligge rundt null, og denvar minus 0,2 prosent i mai. Det er langt under Riksbankens mål på 2,0 prosent inflasjon, og den svenske inflasjonen harnå ligget under regjeringens mål i mer enn tre år. Den grunnleggende regelen er at renten bør heves når økonomien eropphetetet og kutte den når den økonomiske veksten avtar. Men det som skjer nå er ikke i tråd med læreboka isosialøkonomi.

Langvarig krise

-Det er spesielt denne gangen, er at krisen har vært så dypt i lang tid, at situasjonen er en annen. Fordi inflasjonen harvært så uventet lav, ikke bare i Sverige, men i hele den vestlige verden, er det gunn til å seke renten sier sjefanalytiker Johan Javeus i Wallenbergbanken SEB(Skandinaviska Enskilda Banken. Riksbanken møter stadig hardere kritikk,spesielt fra tidligere vise sentralbanksjef Lars EO Svensson, som mener at renten burde ha vært kuttet kraftig for lenge siden. Sjeføkonom Roger Josefsson i Danske Bank i Stockholm, mener at Riksbanken fortjener kritikk når inflasjonen har ligget langt under målet lenge. Riksbankens analyse har forverret den økonomiske utviklingen. Nå spår man flere rentekutt etter sommeren. Markedsprising tyder akkurat nå på en 35 prosent sannsynlighet for at Riksbanken i løpet av høsten ta ett steg til, og senker styringsrenten til rekordlave 0,25 prosent.

Lav inflasjon

Riksbanken skrev før forrige svenske rentebeskjed at svensk Økonomi styrker seg, men inflasjonen er ventet å holde seg laven god stund ennå. For inflasjonen stiger mot målet, og da må man innføre en mer aktiv pengenpolitikk. Styret i Riksbanken besluttet i forrige rentemøte å holde den svenske styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Den økonomiske veksten i Sverige fortsetter å øke, i tråd med bankenes tidligere anslag.Den amerikanske økonomien er i vekst, og innenfor euroområdet er det nå lysere utsiktene. Usikkerhet om situasjonen i Ukrain, vil neppe legge en demper på veksten iverdensøkonomien.

Høyere svensk vekst

I Sverige, var BNP-veksten uventet høyt på slutten av fjoråret. Det var et resultat av midlertidige faktorer, men økningeni etterspørselen var relativt bred, og tyder på på at oppgangen har begynt. Utsiktene for den svenske økonomien er dermedfortsatt lys, men usikkerheten er noe størreenn tidligere antatt. Eksportordrene øker, samtidig som husholdinger ogbedrifter er optimistiske i sitt syn på fremtiden. Under andre halvdel av dette året vil sitauasjonen på det svenskearbeidsmarkedet bedre seg,i tråd med bankenes vurderinger. I mellomtiden,vil husholdningenes gjeld som andel av totaleinntekter stige mer enn prognosen tilsier i februar. Veksten i den svenske økonomien er likevel svakere enn ventet. Dermed senkes styringsrenten i Sverige 2. juli, med pressekonferanse 3. juli 2014, skriver Nordens Nyheter.

Riksbanksjef Stefan Ingves senker renten første uken i juli. Det får betydning for Norges Bank(Foto:Riksbanken)
Riksbanksjef Stefan Ingves senker renten første uken i juli. Det får betydning for Norges Bank(Foto:Riksbanken)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*