Direktør Peter Terium i tyske RWG har store interesser i kullselskaper(Foto:Wikipedia)
Direktør Peter Terium i tyske RWG har store interesser i kullselskaper(Foto:Wikipedia)

Vattenfall RWE,EDF og GDF, styrer produksjon og distribusjon av energi og har innflytelse på regjeringens politikk i et utslippsland som Polen, skriver Eurocoal. I henhold til rapporten «Energy Policy for Polen inntil 2030» er kull blitt viktigste energilde i kraftproduksjonen. I henhold til rapporten øker elektrisitetsforbruket med 30% frem mot 2030, gassforbruket med 42% og mens petroleumsforbruket øker med bare 7,5 %. Oljefondet har aksjer for ti milliarder kroner i RWE, EDF Suez og GDF, som deltar i oljeleting på den norske sokkelen, mens Eli Arnstad sitter i styret i statlige svenske Vattenfall, som produserer energi basert på brunkull i Tyskland, skriver Nordic News. Stigende gasspriser og billig kull fra USA fører til at tyske og polske kraftverk bruker mer kull. Energiselskapene tjener mer pr. solgte kilowattime med kull enn med bruk av gass. Tyske RWG, som utvinner olje på den norske sokkelen, eier Europas største kullkraftverk Belchatow i Polen, som globalt slipper ut mest klimagasser av kullkraftverkene. Svenske Vattenfall satser på brunkull i det østlige Tyskland, en energiform som slipper ut mest CO2 per enhet. Norge kan være pådriver for ren energiproduksjon gjennom oljefondets eierandeler og styredeltagelse i globale industrikonser. Statlige Vattenfall Svenske Vattenfall satser som nevnt på brunkull i det østlige Tyskland. Ingen andre energiformer slipper ut like mye CO2 per enhet produsert energi. Brunkullsatsing alene fører til like store CO2-utslipp som man har i hele Sverige, skriver Europower.com. Hele 40 prosent av verdens energi er produsert fra kull.Jørgen Kildahl, som kommer fra Statkraft, sitter i Supervisory Board of Management i tyske E.ON, som har store investeringer på ulike energiområder. PGE Elektrownia Belchatów SA genererer strøm gjennom kull. Selskapet er basert i Belchatow, Polen. PGE Elektrownia Belchatów SA, der RWG er involvert, opererer som et datterselskap av BOT Gornictwo i Energetyka SA.Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann på Stortinget vil begrense finansing av selskaper som bidrar til klimautslipp, og Arbeiderpartiet ønsker å utrede salg av Oljefondets andeler i kullprodusenter. Stenger kjernekraft Tyskland satser mer på kull etter regjeringens beslutning om å stenge kjernekraftverkene. Oljefondet satser 4.628 milliarder(2,24%)milliarder i energiselskapet E.ON, som vil halverfra utslipp av CO2 fra kullkraftverk innen 2030. Den afrikanske utviklingsbanken (ADB) ga for tre år siden tilsagn om lån på 15 milliarder kroner til kullkraftverket Medupi i Sør-Afrika, der det skal investeres 89 milliarder kroner med støtte fra de nordiske land. Medupi kullkraftverk(eid av Eskom) er verdens nest største kraftverk basert på kull i den nordligste delen av Sør-Afrika. Det får en produksjonskapasitet på 4800 MW i 2015. Medupi vil bruke 17 mill tonn kull årlig og anlegget vil få årlige utslipp på mer enn 26 millioner tonn CO2 når det settes i drift, mens bare Europas største kullkraftverk, Belchatow i Polen slipper ut mer klimagasser. Større etterspørsel Den amerikanske energieksperten Graig Pirrong ved universitetet i Houston sier ifølge Aftenposten at kull ikke tilhører fortiden, men er en del av fremtiden. Verden produserer 8000 millioner tonn i året. Selv om kullgruver er lagt ned i Europa, har Kina og afrikanske land, øker produksjonen. Den økonomiske utviklingen har medført økt etterspørsel etter elektrisitet, og kull er noe av det billigste man kan bruke. sjefen i den mektige kullorganisasjonen World Coal Association, Milton Catelin, sier at kull fortsatt er hjørnesteinen i mange lands energiforsyning, særlig i utviklingsland. Kull gir rimeligere energi enn noe annen energiform.I 2012 ble det sluppet ut 34,5 milliarder tonn karbondioksid fra fossilt brensel, som var den største bidragsyteren til utslippet.FNs klimasjef Christiana Figueres møtte kullindustrien og klimaforskere på et møte i Polen ifjor, der Europas største kullkraftverk ligger.Figueres sa at hun ville stenge gamle og umoderne kullkraftverk. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Jonas Gahr Støre vil at oljefondet dropper investeringer i kullgruver og internasjonale selskaper som produserer energi av kull.Responsen fra industrien ga lite håp om noen rask endring. Figueres ser det bare fra den ene siden, mener Milton Catelin i den internasjonale kullorganisasjonen, ifølge Aftenposten. På fremmarsj igjen Verdens største kullprodusent ,det kinesiske aksjeselskapet Huaneng Power Corporation(oljefondet satser 253 millioner kroner) er partner i FutureGens industriallianse, sammen med kullselskaper fra England, Australia, Storbritannia, og USA. Verdens naturfond (WWF)analyserte nylig 28 av de mest rendyrkede kullselskapene som oljefondet har investert i. En analyse viser at oljefondethar eierandeler i 147 av de 200 selskapene med størst kull-, olje- og gassreserver. Storebrand har kuttet investeringer i 19 selskaper som driver med kull og oljesand fra sin investeringsportefølje av frykt for at disse aksjene kan bli verdiløse. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (norsk statsselskap)på Svalbard,fikk et overskudd før skatt på 83,6 millioner kroner i andre kvartal 2013, mot et underskudd på 178,1 millioner kroner i samme periode året før. Dette viser at kull er på fremmarsj i verden igjen. I en rapport om framtidsutsiktene for kull i Europa er konkluderer konsulentselskapet Pöyrys med at det ikke vil bli bygget nye kullkraftverk frem mot 2020. Men E.ON, Vattenfall, RWE, EDF og GDF har fortsatt eierinteresseer i produksjonen av energi basert på kull. Vattenfall RWE,EDF og GDF, styrer produksjon og distribusjon av energi og har innflytelse på regjeringens politikk i et utslippsland som Polen,skriver Eurocoal. I henhold til rapporten «Energy Policy for Polen inntil 2030» er kull blitt viktigste energilde i kraftproduksjonen. I henhold til rapporten øker elektrisitetsforbruket med 30% frem mot 2030, gassforbruket med 42% og mens petroleumsforbruket øker med bare 7,5 %. Oljefondet har aksjer for ti milliarder kroner i RWE, EDF Suez og GDF, som deltar i oljeleting på den norske sokkelen, mens Eli Arnstad sitter i styret i statlige svenske Vattenfall, som produserer energi basert på brunkull i Tyskland, skriver Nordic News. Stigende gasspriser og billig kull fra USA fører til at tyske og polske kraftverk bruker mer kull. Energiselskapene tjener mer pr. solgte kilowattime med kull enn med bruk av gass. Tyske RWG, som utvinner olje på den norske sokkelen, eier Europas største kullkraftverk Belchatow i Polen, som globalt slipper ut mest klimagasser av kullkraftverkene. Svenske Vattenfall satser på brunkull i det østlige Tyskland, en energiform som slipper ut mest CO2 per enhet. Norge kan være pådriver for ren energiproduksjon gjennom oljefondets eierandeler og styredeltagelse i globale industrikonser. Statlige Vattenfall Svenske Vattenfall satser som nevnt på brunkull i det østlige Tyskland. Ingen andre energiformer slipper ut like mye CO2 per enhet produsert energi. Brunkullsatsing alene fører til like store CO2-utslipp som man har i hele Sverige, skriver Europower.com. Hele 40 prosent av verdens energi er produsert fra kull.Jørgen Kildahl, som kommer fra Statkraft, sitter i Supervisory Board of Management i tyske E.ON, som har store investeringer på ulike energiområder. PGE Elektrownia Belchatów SA genererer strøm gjennom kull. Selskapet er basert i Belchatow, Polen. PGE Elektrownia Belchatów SA, der RWG er involvert, opererer som et datterselskap av BOT Gornictwo i Energetyka SA.Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann på Stortinget vil begrense finansing av selskaper som bidrar til klimautslipp, og Arbeiderpartiet ønsker å utrede salg av Oljefondets andeler i kullprodusenter. Stenger kjernekraft Tyskland satser mer på kull etter regjeringens beslutning om å stenge kjernekraftverkene. Oljefondet satser 4.628 milliarder(2,24%)milliarder i energiselskapet E.ON, som vil halverfra utslipp av CO2 fra kullkraftverk innen 2030. Den afrikanske utviklingsbanken (ADB) ga for tre år siden tilsagn om lån på 15 milliarder kroner til kullkraftverket Medupi i Sør-Afrika, der det skal investeres 89 milliarder kroner med støtte fra de nordiske land. Medupi kullkraftverk(eid av Eskom) er verdens nest største kraftverk basert på kull i den nordligste delen av Sør-Afrika. Det får en produksjonskapasitet på 4800 MW i 2015. Medupi vil bruke 17 mill tonn kull årlig og anlegget vil få årlige utslipp på mer enn 26 millioner tonn CO2 når det settes i drift, mens bare Europas største kullkraftverk, Belchatow i Polen slipper ut mer klimagasser. Større etterspørsel Den amerikanske energieksperten Graig Pirrong ved universitetet i Houston sier ifølge Aftenposten at kull ikke tilhører fortiden, men er en del av fremtiden. Verden produserer 8000 millioner tonn i året. Selv om kullgruver er lagt ned i Europa, har Kina og afrikanske land, øker produksjonen. Den økonomiske utviklingen har medført økt etterspørsel etter elektrisitet, og kull er noe av det billigste man kan bruke. sjefen i den mektige kullorganisasjonen World Coal Association, Milton Catelin, sier at kull fortsatt er hjørnesteinen i mange lands energiforsyning, særlig i utviklingsland. Kull gir rimeligere energi enn noe annen energiform.I 2012 ble det sluppet ut 34,5 milliarder tonn karbondioksid fra fossilt brensel, som var den største bidragsyteren til utslippet.FNs klimasjef Christiana Figueres møtte kullindustrien og klimaforskere på et møte i Polen ifjor, der Europas største kullkraftverk ligger.Figueres sa at hun ville stenge gamle og umoderne kullkraftverk. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Jonas Gahr Støre vil at oljefondet dropper investeringer i kullgruver og internasjonale selskaper som produserer energi av kull.Responsen fra industrien ga lite håp om noen rask endring. Figueres ser det bare fra den ene siden, mener Milton Catelin i den internasjonale kullorganisasjonen, ifølge Aftenposten. På fremmarsj igjen Verdens største kullprodusent ,det kinesiske aksjeselskapet Huaneng Power Corporation(oljefondet satser 253 millioner kroner) er partner i FutureGens industriallianse, sammen med kullselskaper fra England, Australia, Storbritannia, og USA. Verdens naturfond (WWF)analyserte nylig 28 av de mest rendyrkede kullselskapene som oljefondet har investert i. En analyse viser at oljefondethar eierandeler i 147 av de 200 selskapene med størst kull-, olje- og gassreserver. Storebrand har kuttet investeringer i 19 selskaper som driver med kull og oljesand fra sin investeringsportefølje av frykt for at disse aksjene kan bli verdiløse.  Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (norsk statsselskap)på Svalbard,fikk et overskudd før skatt på 83,6 millioner kroner i andre kvartal 2013, mot et underskudd på 178,1 millioner kroner i samme periode året før. Dette viser at kull er på fremmarsj i verden igjen. I en rapport om framtidsutsiktene for kull i Europa er konkluderer konsulentselskapet Pöyrys med at det ikke vil bli bygget nye kullkraftverk frem mot 2020. Men E.ON, Vattenfall, RWE, EDF og GDF har fortsatt eierinteresseer i produksjonen av energi basert på kull.

Eli Arnstad er styremeedlem i Vattenfall som lager strøm av tysk brunkull(Foto:Vattenfall)
Eli Arnstad er styremeedlem i Vattenfall som lager strøm av tysk brunkull(Foto:Vattenfall)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*