Stora Enso

Stora Enso stenger en større enhet for produksjon av magasinpapir  i Finland. Det norske oljefondet er en av de tre største aksjonærene i svensk-finske Stora  Enso, som sliter med problemer i kjølvannet av papirkrisen i pressen. Wallenbergs investeringsselskap FAm har 10,2 prosent, den finske staten(SOlidium) har 12,3, mens Oljefondet har 8,2 prosent som tredje størst. Men styremedlem Marcus Wallenberg jr i Stoa ensos styre sitter med 27 prosents stemmerett, skriver Nordens Nyheter.

Kommunikasjonsdirektør Ulrika Vilja i Stora Enso
Kommunikasjonsdirektør Ulrika Vilja i Stora Enso

I januar 2014 kunngjorde Stora Enso at konsernet planla  å stenge papirmaskin 1 ( PM 1 ) ved Veitsiluoto Mill i Finland , på grunn av den strukturelle svekkelsen av etterspørselen etter magasinpapir i Europa . Medbestemmelsesforhandlinger med de ansatte ved fabrikken konkluderer med at  produksjonsenheten PM 1 vil bli stengt permanent innen utgangen av april 2014. Nedleggingen  vil påvirke åttitåtte jobber i denne delen av konsernet. Dermed er det norske oljefondet med på å ta støyten i samband med en kraftig omstruktureing av nordisk treforedlingsindustri. Wallenberg-gruppen flyttet Stora enso ut av investeringsselskapet Investor og skapte selskapet Foundaton Assset Management,før finanskrisen. Den finske staten eier også 12,3 prosent og stemmer for 23 prosent. Oljefondet stemmer bare for 2,7 prosent,men tar altså en større økonomisk risiko.

Produksjonsenheten PM 1 har en årlig kapasitet på 190 000 tonn bestrøket magasinpapir. Denne nedleggelse vil redusere Stora Ensos mekaniske papirkapasitet med om lag 15 % , som representerer om lag 2 % av den totale europeiske kapasiteten av såkalt belagt mekanisk papir. Stora Enso vil være i stand til å betjene sine NovaPress kunder fra Veitsiluoto Mill PM 5 og fra Kabel Mill i Tyskland. Stora Enso skriver i en pressemelding at selskapet vil gjøre sitt ytterste i samarbeid med lokalsamfunnet for å hjelpe de berørte ansatte, til å finne nye jobbmuligheter, og alle jobbåpninger i andre Stora Enso enheter vil være tilgjengelig for dem som berøres, sier Ulrika Lilja , Kommunikasjonsdirektør i Stora Enso til Nordens Nyheter.

Nordens største

Stora Enso er Nordens største produsent av papiret, biomaterialer, trevarerog emballasjeindustrien, og har alltid kunnet tilby kundene innovative løsninger basert på fornybare råvarer . Stora Enso sysselsetter om lag 28 000 mennesker over hele verden, og omsetningen i 2013 beløp seg til EUR 10,5 milliarder . Stora Enso aksjer er notert på NASDAQ OMX Helsinki og Stockholm og i tillegg er aksjene omsatt i USA som ADR ( SEOAY ) i den internasjonale OTCQX markedet over -the -counter , skriver Stora Enso OYJ i en pressmelding denne uken.

Marcus Wallenberg jr. og FAM har makten i Stora Enso
Marcus Wallenberg jr. og FAM har makten i Stora Enso

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*