Total må finne en annen styreleder enn CEO Patrick Poyanne(Foto: Total.com)

Det statlige norske oljefondet er i ferd med å få makt og innflytelse i de innerste sirkler i det flernasjonale næringslivet. Norges Bank varsler at de ifølge Dagens Næringsliv, ikke innstiller nåværende administrerende direktør Patrick Pouyanne i Total S.A., som styreleder i Frankrikes største oljeselskap, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Oljefondet er mot slike dobbeltroller, da de mener styreleder skal være uavhengig og kunne kontrollere ledelsen i selskapet. Det som er nytt av året at fondet offentliggjør hva det vil stemme i forkant av generalforsamlinger.Patrick Poyanne er nemlig også direktør i et av Europas største IT-selskaper Cap Gemini, som eies av oljefondets partner, Amerikanske BlackRock. Samtidig er den politiske debatten om kjernekraft kontra oljeindustri fortsatt en het potet i Frankrike.

Frankrike har atomkraft

Tungt å slåss mot fransk atomkraft, skrev tidligere næringslivsjournalist Flemming Dahl i en artikkel i Nordens Nyheter. Dahl har med sine røtter i Toulose i Frankrike lang erfaring av hva som skjer på den franske energifronten.

I skyggen av atomkraftkatastrofen i Japan for noen år siden, har mange røster hevet seg til fordel for at Frankrike løsriver seg fra sin veldige avhengighet av atomkraften. Men ta det ikke for gitt at en slik løsrivelse er nær forestående skrev Flemming Dahl i en reportasje om fransk atomkraft i kjølvannet av Tysklands beslutning om å avvikle kjernekraftverkene før 2020.

Fransk atomkraft

Oppunder 80 prosent av elektrisitetsproduksjonen i Frankrike kommer fra landets atomkraftverk. Det betyr at Frankrike befinner seg i den absolutte verdenstoppen hva avhengighet av atomkraft angår.Et av Frankrikes 19 atomkraftverk, som samlet teller 58 reaktorer, ligger i Golfech, knapt 100 kilometer i nordvestlig retning fra den sydfranske innlandsstorbyen Toulouse. Skremmende, vil noen i Toulouse og her omkring mene – disse noen som har kunnskaper om Golfech-anlegget, som er klar over den forholdsvis korte avstanden fra Toulouse. De frykter at noe en dag vil gå riktig galt i anlegget.

Frankrike uten frykt

Men gjett gjerne at en stor del av menneskene i Stor-Toulouse, befolkningsmessig på størrelse med Stor-Oslo, lar seg bekymre like lite av Golfech-anlegget som Oslo-folk flest lar seg bekymre av muligheten for en alvorlig ulykke på … la oss si olje- og gassfeltet Troll i Nordsjøen, uten sammenligning for øvrig. Gjennom de senere år har jeg oppholdt meg mye i Toulouse-området og i Frankrike for øvrig, uten at jeg kan huske en eneste anledning, et måltid eller en noen annen form for samvær med franskmenn, der Golfech spesielt eller atomkraft i sin alminnelighet har vært samtaleemne. Samtaler med argumentasjon for og imot euroen, ja; samtaler med pene og ikke pene beskrivelser av de franske presidentene.

Elektrisitetsprisene og energiprisene for øvrig, derimot, dem er det mye snakk om her i landet.

En Toulouse-beboer, en mann som følger godt med i det lokale og nasjonale nyhetsbildet, men likevel røper at han er ukjent med Golfech-verkets eksistens, sier dette om fransk atomkraft som folkelig diskusjonstema: ”Det er veldig langt nede på listen, og i en kald vinter som denne er det elektrisitetsforsyningens troverdighet, ikke hvor elektrisiteten kommer fra, som opptar folk.”

En velkommen kuldebølge

Den kalde vinteren han snakker om slo til i Toulouse, som i store deler av Frankrike og Europa. Både landets store energileverandør, det statlig dominerte EDF, og enkelte regjeringsmedlemmer benyttet minusgradene til å peke på hvor godt det var å ha en atomkraftbasert el-forsyningssikkerhet – en som holdt hva den lovet også nå da el-forbruket i Frankrike nådde et nytt rekordnivå.

Det kunne leses mellom linjene at EDF som et forsøk på å dempe det som tross alt finnes av atomkraftmotstand i Frankrike.

En fransk meningsmåling antyder at godt under 20 prosent av befolkningen i Frankrike er imot atomkraft, 30 prosent er for atomkraft og mens rundt 40 prosent ikke riktig vet hva de skal mene om saken.

Men for norsk-franske Eva Joly, som faznt veldig liten støtte i folket da hun figurerte som grønn presidentkandidat og sa nei til atomkraften. Nå går til og med Microsoft-gründer Bill Gates inn for at man investerer i mindre kjernekraftverk.

Et spørsmål om jobber

I tillegg til atomkraftverkene, har Frankrike en stor industri – inklusive storaktørene AREVA og Alstom – som leverer stort og smått til bygging, drift og vedlikehold av atomkraftanlegg, i Frankrike og i andre land. Her finnes mange arbeidsplasser. I tillegg er dete ikke kostnadsfritt hvis Frankrike i løpet av få år skulle erstatte atomkraftverkene med noe helt annet.

Hele 400 000 mennesker er direkte og indirekte avhengig av arbeidsplasser i den franske atomkraftsektoren. Dette bruker e for alt det er verdt.

Da Sarkozy for noen år siden besøkte Fessenheim-atomkraftverket øst i Frankrike – et gammelt verk som er blitt spesielt utsatt for krav om nedleggelse – var det ifølge hans egne uttalelser for å gi honnør til dem som bidrar til å ”forsyne Frankrike med den elektrisiteten som våre medborgere trenger for å leve, for å få belysning, for å holde varmen.” Han understreket også fransk industris behov for elektrisitet og poengterte dessuten atomkraftens rolle i landets bestrebelser på å holde klimagassutslippene i tømme. Nå er oljeindustrien og Total S.A. utsatt for kritikk

Lenge siden Tsjernobyl

Franske presidenter er fast bestemt på å ville ivareta sikkerheten ved de franske atomkraftverkene. ”Hva sikkerheten angår, er intet kompromiss mulig,” sa han. Det er ikke helt galt å si at fransk atomkraft, c’est la vie. Og så forholder det seg jo slik at Japan ligger langt unna Frankrike, og at det er lenge siden Tsjernobyl-katastrofen, skrev Flemming Dahl fra Frankrike.

28. mai finner generalforsamlingen til den franske oljegiganten Total SE sted. Norges Bank er via Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, er storeier i selskapet. Under generalforsamlingen skal aksjonærene stemme over et forslag om at konsernsjef Patrick Poyanne i Total får bli styreleder i selskapet. Oljefondet og dets amerikanske partner BlackRock sier trolig nei til forslaget. Dermed må Total finne seg en ny styreleder takket være et aktivt norsk oljefond.

Norges Bank er med rett i underkant av 65 millioner aksjer fjerde største eier i det franske oljeselskapet Total S.A. Posisjonen utgjør en eierandel på 2,47 prosent av selskapet, og Oljefondet har dermed 2,47 prosent av stemmene i forsamlingen. Det statlige norske oljefondet (NBIM) eier sammen med sin amerikanske investeringspartner BlackRock over 5 prosent av aksjene i Total S.A. som største gtuppe.


Shareholders Total SA.
Name Equities % Total SA Employee Stock Ownership Plans 106,124,961 4.04% The Vanguard Group, Inc. 63,341,234 2.41% Norges Bank Investment Management 60,713,171 2.31% Amundi Asset Management SA (Investment Management) 44,391,992 1.69% Wellington Management Co. LLP 43,054,685 1.64% Lyxor International Asset Management SAS 26,016,762 0.99% TOTAL SE 23,878,116 0.91% T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) 23,012,635 0.88% BlackRock Advisors (UK) Ltd. 22,226,593 0.85% Capital Research & Management Co. (Global Investors) 21,457,980 0.82%
Shareholders CAP Gemini
Name Equities % Fidelity Management & Research Co. LLC 10,365,808 6.14% Amundi Asset Management SA 9,610,752 5.69% The Vanguard Group, Inc. 3,847,929 2.28% Norges Bank Investment Management 3,814,407 2.26% McKinley Capital Management LLC 3,411,408 2.02% DNB Asset Management AS 2,458,777 1.46% FIL Investment Advisors (UK) Ltd. 2,297,457 1.36% Amundi Ireland Ltd. 1,924,222 1.14% Aviva Investors France SA 1,780,076 1.05% Harris Associates LP 1,759,144 1.04%

Største eier i Fidelity er det amerikanske investeringsselskapet BlackRock med Lawrence Fink(67) som konsernsjef og styreleder. Oljefondet var tidligere storeier i BlackRock, og har nå en eierandel på 2,26 %. DnB Asset Management har 1,46 %. Oljefondet og BlackRock har tilsammen 13,14 prosent eierandel som største gruppe.

CEO Larry Fink i BlackRock er stor eier i Fidelity(Foto: BlackRock)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*