Næringsminister Monica Mæland betraktet styreleder Olav Fjell som kranglete( Foto: Statkrat)
Næringsminister Monica Mæland betraktet styreleder Olav Fjell som kranglete( Foto: Statkrat)

Ny styreleder og nye styremedlemmerer i Statkraf er utnevnt etter at Statkraft ble fratatt ti milliarder investeringskroner av regjeringen. Tidligere styreformann Olav Fjell ble etter det Nordens Nyheter erfarer betraktet som vanskelig av den sittende regjeringen. Det har lenge vært uenighet om Statkrafts fremtidige strategi i utlandet, da ti milliarder investeringskroner ble fratatt Statkraft av den sittende regjeringen. Styreformannen i Statkraft ble til slutt betraktet som en kranglefant, erfarer Nordens Nyheter. Næringsminister Monica Mæland kan ha vært inhabil da hun utnevnte tidligere kulturminister Thorhild Widvey som ny styreleder i Statkraft.Ektemannen til Thorhild Widvey, Osvald Bjelland har flere ganger samarbeidet med Statkraft gjennom selskapet Xynteo, skriver ABC Nyheter og presenterer paret sammen med investor Christen Sveaas under feiringen av A/S Kistefos Træsliberis 125 års jubileum i 2014.Igeneralforsamlingen , kalt foretaksmøte, før fellesferien ble det valgt nytt styre for Statkraft med Thorhild Widvey som styreleder. Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna er nye aksjonærvalgte medlemmer.

Inhabil styreleder

– Jeg er svært glad for at Thorhild Widvey og de øvrige styremedlemmene har takket ja til å tre inn i styret. Widvey har solid leder- og styreerfaring, og kjenner energimarkedet godt. Sammen med Halvor Stenstadvold og Hilde Drønen vil Widvey og de nye styremedlemmene Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna bidra til et meget kompetent styre med tung ledererfaring, god innsikt i norsk nærings- og samfunnsliv, samt betydelig kraft- og energikompetanse, skrive rnæringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding etter foretaksmøtet.

Mangler strategi

– Endringene skjer etter en helhetlig vurdering, og vil gjøre styret godt rustet til å videreutvikle Statkraft i tiden framover, sier Mæland. Thorhild Widvey var kulturminister fra 2013 – 2015, og har tidligere vært profesjonelt styremedlem i en rekke virksomheter, blant annet harhun vært styreleder i Pharmaq, nestleder i styrene for International Research Institute of Stavanger og Tromsø 2018, samt styremedlem i blant annet Hitec Vision og Aker Drilling. Hun er i dag styremedlem i Kværner. Widvey var olje- og energiminister i perioden 2004 – 2005og har erfaring som statssekretær i Utenriksdepartementet og Fiskeridepartementet.

– Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og et ledende selskap innen kraft internasjonalt. Jeg ser frem til å bidra til å videreføre Statkrafts unike posisjon i kraftmarkedet. Som ny styreleder vil jeg sette meg grundig inn i selskapet, og jeg gleder meg til å blikjent med styret og ledelsen, sier Thorhild Widvey. Hva man ikke skriver eer at selskapet er fratatt ti milliarder kroner avsatt til investeringer i utlandet. Dermed vil regjeringen at satsingen skal skje i Norge og Sverige.

Sparket etter krangel

Olav Fjell, Berit Rødseth og Elisabeth Morthen ble under foretaksmøtet takket av for god innsats og verdifulle bidrag som henholdsvis

styreleder, nestleder og styremedlem i Statkraft. Etter foretaksmøte ser styret i Statkraft SF slik ut: Styreleder Thorhild Widvey(aksjonærvalgt) Nestleder i styret Halvor Stenstadvold (aksjonærvalgt) Hilde Drønen (aksjonærvalgt). Peter Mellbye (aksjonærvalgt), Helene Biström (aksjonærvalgt) Bengt Ekenstierna (aksjonærvalgt) Vilde Eriksen Bjerknes (ansattvalgt styremedlem) Asbjørn Sevlejordet, (ansattvalgt styremedlem) Thorbjørn Holøs (ansattvalgt styremedlem). Etter det Nordens Nyheter erfarer har det vært lange og harde diskusjoner om Statkrafts utenlandske investeringer. Dette endte med at regjeringen fratok statsselskapet ti milliarder i investeringsmidler, som var øremerket for investeringer i utlandet.

Ber om forklaring

Martin Kolberg (Ap) ber næringsminister Monica Mæland (H) forklare seg om utnevnelsen av partikollega og tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H) som ny styreleder i Statkraft.– Begge bekrefter jo tydelig at de er nære venner, og da ville det vært det ryddige og riktige at statsråden sjekket sin habilitet, og tok saken med lovavdelingen, sier Kolberg, som er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, til NRK. For tre uker siden ble Olav Fjell erstattet av Widvey som styreleder for Statkraft. Ifølge NRK ønsket ikke Fjell selv å gå av. Nyheter har i flere artikler kritisert den borgerlige regjeringen for manglende industristrategi. Fra 2013 og fram til jul var Mæland og Widvey regjeringskollegaer, men næringsministeren mener hun ikke var inhabil da tidligere konsernsjef i Statoil Olav Fjell ble erstattet.

Kan være inhabil

– Jeg har gjort vurderinger om habilitet sammen med medarbeidere i departementet. Ved tvil om denne vurderingen ville lovavdelingen i Justisdepartementet vært kontaktet. Det var det ikke i dette tilfellet, uttaler Mæland i en pressemelding. Statsråden mener hennes nærerelasjon til Widvey ikke har vært i nærheten av å bryte forvaltningslovens regler for habilitet.

– Vi har et kollegaforhold og partitilknytning gjennom flere år, sier hun. Ifølge Mæland sto alle styremedlemmene i Statkraft på valg.

– Det skjedde en rekke endringer i styret etter en helhetsvurdering, sier næringsministeren. Widvey sier til NRK at hun og Mæland har fått et nært forhold etter mange år sammen i politikken. Jusprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo er en av Norges fremste eksperterpå statlig eierskap og hun er er kritisk til framgangsmåten i saken.

– Monica Mæland burde absolutt sørget for en nærmere habilitetsvurdering før hun gjorde dette. Dersom hun og Widvey har et nært personlig forhold, vil jeg mener Mæland er inhabil og sannsynligvis ikke burde foretatt utnevnelsen, sier hun til NRK.

Tidligere kulturminister Tholrild Widwey møter kritikk som ny styreleder i Statkraft(. (Foto: Statkraft)
Tidligere kulturminister Tholrild Widwey møter kritikk som ny styreleder i Statkraft(. (Foto: Statkraft)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*