Sentralbankssjef Øystein Olsen frykter økt vekst. Han vil heve styringsrenten raskt(Foto: Norges Bank)

I april kom nye tall som viste at både norske konsumenter og norske bedriftsledere ser svært lyst på fremtiden. Opinions forbrukertillitsindeks for april økte til det høyeste nivået siden 2011. Samtidig meldte bedriftslederne i SSBs konjunkturbarometer for første kvartal om kraftig økende optimisme. Den sammensatte konjunkturindikatoren for industrien indikerer en vekst over trendveksten. Dette lover godt for den kortsiktige økonomiske utviklingen. Sammenlignet med forrige undersøkelse er det imidlertid flere industriledere som melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft og full kapasitetsutnyttelse. Dette kan begrense vekstpotensialet i økonomien, skriver Fondsfinans i sin markedsrapport for april 2021.

De nordiske aksjemarkedene (VINX Index) endte opp +3% (i NOK) i april. Eiendomssektoren (+10% i NOK) sammen med syklisk konsum (+9% i NOK) var samlet sett mest opp. Svakest var forsyningssektoren (-8% i NOK), som i stor grad var drevet av kursnedgang i det danske fornybarselskapet Ørsted (-12% i NOK). Novo Nordisk (+5% i NOK), som var blant de svakere aksjene i mars, bidro mest positivt i april, skriver Fondsfinans videre. Det er tryggere for yngre investorer å satse på fond enn på individuelle aksjer.

Tryggere å satse på fond

Fondsfinans haar hatt den beste avkastningen i flere år skriver Nordens Nyheter.

Sent i april ble det publisert tall for den økonomiske veksten i første kvartal i både USA og Eurosonen. Disse tallene var helt i tråd med IMFs forventning om sterk vekst i USA og svak vekst i Eurosonen. Den amerikanske økonomien vokste med 6,4% annualisert, mens eurosonen falt med 0,6% ikke-annualisert. Det forventes imidlertid at også den europeiske økonomien kommer i sterk vekst så snart en betydelig andel av befolkningen er vaksinert, skriver Fondsfinans i Oslo i sin markedsrapport for april.

President Joe Biden annonserte i april nye og ambisiøse utslippsmål for USA. Klimagass-utslippene skal kuttes med 50-52% innen 2030. Den amerikanske presidenten lyktes også med å samle lederne for alle de største landene i verden for å forberede klimatoppmøtet i Glasgow i november.

I april lanserte president Biden flere rekordstore nye tiltakspakker, inkludert en infrastrukturplan på over USD 1.000 milliarder. Planen inneholder flere tiltak som skal bidra til en overgang fra fossil til fornybar transport. Tiltakene skal finansieres med nye skatter, og USA tar til orde for et globalt minimumsnivå for selskapsskatt. Vi får neppe noen global enighet om skattenivå, men amerikanerne kan lykkes med å presse skattenivået noe opp for bedriftene.

Det hvite hus annonserte i april at amerikanske styrker skal trekkes ut av Afghanistan etter 20 års krigføring. Vi får håpe en tilbaketrekning kan bidra til fred i et land preget av mislykkede okkupasjoner

Flyr med Norwegian igjen

Lenger øst står kampen mot en formidabel virusinvasjon. Smittespredningen i India har akselerert kraftig i april og enkelte krematorier holder døgnåpent. India står for nesten halvparten av alle rapporterte nye smittetilfeller i verden ved månedsskiftet april/mai. Norske aviser skriver at pandemien i Norge og Norden kanskje er over i august. Da flyr vi med Norwegian igjen.

Vekstanslagene for verdensøkonomien ble hevet ytterligere i april. Hurtig vaksineutrulling og kraftige stimuli bidro til sterk økonomisk vekst i USA og rekordnoteringer for S&P 500-indeksen. Utviklingen i Europa går saktere. Det var bred oppgang i finans- og råvaremarkedene i USA og Europa i april, mens de lange amerikanske statsrentene falt noe tilbake. I Tyskland steg de lange rentene, og bidro til at euro styrket seg mot dollar. Stor koronasmitte i India bidro til svakere utvikling i fremvoksende aksjemarkeder. Kilde for denne artikkelen er Fondsfinans april-rapport. Artikkelen er klippet og limt sammen av Erik Heming.

Styreleder i Fondsfinans Erik Must, som har hatt god fondsavkastning i flere år viser svakere tall i april(Foto: Fondsfinans)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*