Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas fotografert før han gikk av som toppleder( Foto: Mobizmag)
Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas fotografert før han gikk av som toppleder i Telenor( Foto: Mobizmag.com)

Tidligere Telenor-styreleder Svein Aaser tok et oppgjør med næringsminister Monica Mæland  på Stortinget fredag. Deloittes granskningsrapport viser at det var feil av ministeren å gi ham sparken. Svein Aaser  mener det var feil å sparke ham før Deloitte-rapporten forelå. Fredag var det høring med formannen i kontrollkomiteen Martin Kolberg og tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas, skriver Nordens Nyheter. Siste fredag i mai( forrige høring 3. november) behandlet kontroll og konstitusjonskomiteen Telenor-saken i Stortinget i Oslo. Nordennyheter.no skriver at neste høring bør belyse svensk-finske TeliaSoneras satsing som likner på Telnors investeringer i Sentral-Asia.

Styreleder Svein Aaser og tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas bedyrte igjen sin uskyld. de kjente ikke til betalinger til hemmelige konti i samband med tildeling av mobillisenser i Sentral-Asia. Her er historien om hva som skjedde med en tilsvarende sak i Telia- Sonera, der mistanker om bestikkelser berørte samme konto i det samme skatteparadiset, og til samme presidentdatter. Nordens Nyheter skrev en analyse om dette to ganger før jul, der bare Klassekampen har omtalt disse tvillingcasene.

Gikk av etter krtiikk

Telia Soneras konsernsjef Lars Nyberg gikk av etter skarp kritikk av selskapets virksomhet i Usbekistan. Styrelederen kunne ikke svare på om samarbeidende selskaper hadde handlet med diktatoren i landet. Selskapet med hovedkontorer i Stockholm eier NetCom og Chess i Norge. Rapporten inneholdt sterk kritikk av måten selskapet har har drevet på uten at den svenske granskningsrapporten la frem bevis. Styreleder Anders Narvinger i TeliaSonera regnet med å bli kastet da rapporten slo fast at virksomheten i Usbekistan ikke ble drevet på en god måte. Den svenske gravejournalisten Fredrik Laurin ser klare likheter i hvordan Vimpelcom og TeliaSonera skaffet seg usbekiskemobillisenser.(SVT 17.11.2014).

Konsernsjefen frikjent

SVTs Uppdrag gransking rapporterte hvordan svenskene kjøpte seg inn i en av de lokale mobilleverandørene via «skjulte kontakter». Spor fra disse kontaktene pekte i retning av forretningsfolk med bindinger til regimet og myndigheter som deler ut telelisenser i tidligeresovjetrepublikker som Usbekistan. Etter avsløringene sa konsernsjefen Lars Nyberg at han ville gå av selvomom det ikke ble bevist at det hadde blitt utbetalt bestikkelser eller at det forelå dokumentasjon for at det var gjennomført annen form for korrupsjon i forbindelse medTelia-Soneras virksomhet i Sentral-Asia. En omfattende gransking av selskapets virksomhet gjort av advokatfirmaet Mannheimer Swartling i Stockholm frikjente Lars Nyberg fra anklagene om korrupsjon. Men han gikk av fordi han ikke lenger følte at han ikke hadde tillit fra

styret. I Norge leide Telenors styre inn advokatfiramet Deloitte, som skulle vurdere minoritetseierskapet i russiske Vimpelcom. Konsernledelsen skal ifølge rapporten ikke ha blitt informert omen anonym varsler. Det kan ha vært noen som kjente til liknende forhold i TeliaSonera.

Betalte for lisenser

Klassekampen skrev at nye dokumenter viste at Vimpelcom allerede i 2011 betalte Usbekistans diktatordatter for å få telelisenser. Vimpelcom tjente ifølge avisen 1,7 milliarder kroner gjennom ulovlige bestikkelser. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas gikk inn i styret først i 2010 og har dermed ikke med mulige bestikkelser fra årene før å gjøre. Et Telenor-selskap skal ifølge Klassekampen ha overført ytterligere 30 mill. dollar til presidentdatteren i Usbekistan, Gulnara Karimova, som betaling for telelisenser i Usbekistan. Klassekampens dokumentasjon viser at denne praksisen ikke var en engangshendelse. Vimpelcom fikk så sent som i 2011 igjen telelisenser i Usbekistan ved å betale millioner til selskapet Takilant, som er presidentdatterens postboksselskap på Gibraltar. Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas gikk først i 2010 inn i styret i Vimpelcom.

Risikabelt å gå inn

Telenor kjøpte i 1998 det russisk mobilselskapet Vimpelcom. Telenor vurderte på starten av 2000-tallet at det var for risikabelt å gå inn i Usbekistan og de andre tidligere sovjetrepublikkene alene. De fikk da med seg russiske Alfagruppen som partner i Vimpelcom, og både Telenor og Alfa investerte store summer i selskapet. Telenor eiede da 33 prosent av aksjene i Vimpelcom, og 43 prosent av de stemmeberettigede aksjene. Vimpelcom er i dag største teleselskap i Usbekistan, under navnet Beeline.

Kjøpte telelisens

Klassekampen skriver altså at 30 millioner dollar ble overført til selskapet Takilant 19. oktober 2011. Denne betalingen kom fra det samme selskapet som i 2007, et hittil ukjent Vimpelcom-selskap på De britiske jomfruøyene, ved navn Watertrail Industries.Betalingen kommer frem i rettsdokumenter presentert i Stockholms Tingsrätt, ifølge Klassekampen Anklager ved svenske Riksenheten mot korruption, Berndt Berger, hevder at «mistanken er at betalingene har utgjort bestikkelser for å få usbekiske myndigheters autorisasjon til å utnytte frekvenser og nummerblokker i Usbekistan» – altså en telelisens. Denne informasjonen kommer fra nederlandske etterforskere, som gikk til svensk rett for å ta beslag i penger på en konto i svenske Nordea tilhørende Takilant. Vimpelcom har altså betalt tilsammen 55 millioner dollar rett til postboksselskapet kontrollert av Gulnara Karimova skriver Klassekampen. Dette visste eller burde styreleder og konsernsjefen i Telenor ha visst

Gjorde ikke noe galt

Ifølge svenske etterforskere kan et selskap registrert på Gibraltar ikke eie usbekistandske telelisenser . Dermed kan betalinger til Takilant for en usbekisk telelisens i realiteten være bestikkelser. Klassekampen skrev dengang at penger fra Takilant ble brukt til å betale for flere av Gulnara Karimovas luksuseiendommer, blant annet et slott utenfor Versailles kjøpt i 2012. Disse overføringene står stikk i strid med Telenor-sjef og Vimpelcom-styremedlem Jon Fredrik Baksaas ga til daværende næringsminister Trond Giske i desember 2012. Dengang slo han fast for næringsministeren at lisenskjøpet i Usbekistan hadde gått riktig for seg. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas gikk selv av som toppleder, før en norsk undersøkelseskommisjon ville konkludere som svenskene: Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas sa han ikke hadde gjort noe juridisk galt, men han bekreftet at han som styremedlem hadde vært med på å ta beslutninger etter at han gikk inn i styret i Vimpelcom. Han sa at han ikke kjente detaljene i den administrative delen av dette forholdeet. Dermed måtte det en norsk granskning til, likden svenske, som konkluderer med at det ikke er gjort noe juridisk ulovlig.I de svenske dokument anslår etterforskerne at TeliaSonera har tjent nøyaktig samme beløp som Vimpelcom som følge av de mistenkte bestikkelsene. Styreleder i Telenor, Svein Aaser ble som kjentavsatt av den norske næringsministeren Monica Mæland etter nye opplysninger i saken.

Norsk og svensk i sentral-Asia

Telenor økte sin eierandel i Vimpelcom til 43 prosent. VimpelCom Ltd Altimo, Telenor (Norge) og Wind (Egypt) opprettet et nytt samarbeidsselskap der Altimo fikk 47,85% stemmene. TeliaSonera eide 43,8 prosent i MegaFon, dvs. 35,6 prosent direkte og 8,2 prosentindirekte gjennom sin 26,1 prosent eierandel i Telecominvest (TCI) .MegaFon ble stiftet i 2002 og har vært den nest største mobiloperatøren i Russland med en markedsandel på 27 prosent. TeliaSonera, AF Telecom og Altimo har løst de styrings tvister i Russlands nest største mobiloperatør der TeliaSonera eide 25 prosent da konsernsjef Lars Nyberg måtte gå av etter korrpsjonsanklager i 2013.

Hadde like opplegg

– Vimpelcom og TeliaSonera hadde samme opplegg mot presidentdatteren Gulnara Karimova. De bruker samme betrodde person som partner, og det er sannsynlig at vedkommende har gjennomført nøyaktig samme opplegg for alle de tre selskapene som fikk lisenser –TeliaSonera, Vimpelcom og den tredje operatøren MTS, som vi sporet opp i Teliasonera-saken, skrev Fredrik Laurin og kollegaen Joachim Dyfvermark fra Sveriges Television som rullet opp Teliasonera-skandalen. Laurin er idag redaktør for gravejournalistikk i Sveriges Radio. Klassekampen i Norge publiserte dokumenter som antyder at det delvis Telenor-eide selskapet Vimpelcom i 2007 overførte 25 millioner dollar til en konto kontrollert av den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova, som betaling for telelisenser i Usbekistan.(E 24 17. november 2014.)

-Flaut å sittei høringen om Telenor og Vimpelcom sammen med Høyres representant Michael Tetzchner, skriver stortingsrepresentant Abid Raja etter fredagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget fredag 27. mai i Stortinget. Det som forundrer oss i media er at ikke det norske Stortinget ser et likt handlingsmønster i det svensk-finske og norske telekomselskapet i sentral-Asia. Dette burde være tema for neste høring på Stortinget i denne saken, skriver Nordensnyheter.no i en analyse.

Nesstleder Michael Tetzschner i Kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget var uenig med komiteens formann(Foto: Høyre)
Nesstleder Michael Tetzschner i Kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget var uenig med komiteens formann(Foto: Høyre)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*