Ericka Johnson, föreståndare för WASP-HS forskarskola och professor inom genus och samhälle vid Linköpings Universitet, och Arvid Horned, doktorand på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Över 60 forskare från svenska universitet samlas vid Umeå universitet den 7–9 februari för att utforska den ömsesidiga påverkan mellan artificiell intelligens (AI), människa och samhälle. Konferensen, arrangerad av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanity and Society (WASP-HS), ger en plattform för djupgående diskussioner om dessa komplexa frågor

Diskussionen om AI:s påverkan på oss och samhället breddar sig och blir allt mer komplex. Forskarna kommer att presentera och diskutera olika aspekter av detta viktiga ämne under den tredagarskonferens som äger rum vid Umeå universitet den 7–9 februari.

– Som samhället är uppbyggt idag, och med hur världsläget ser ut, är det viktigt att vi tittar närmare på den påverkan som AI har på oss och den påverkan som vi har på AI, från olika perspektiv. Jag ser därmed fram emot att själv få besöka, och välkomna forskare till, Umeå universitet, säger Ericka Johnson, föreståndare för WASP-HS forskarskola och professor inom genus och samhälle vid Linköpings Universitet.

Kan vi navigera utan app?
Under konferensen kommer forskarna att presentera sin forskning genom muntliga presentationer, posters och interaktiva workshops. En av de medverkande forskarna är Arvid Horned, doktorand på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

– Vi blir allt mer beroende av navigationsapplikationer, så som exempelvis GPS, som gör att vi människor blir allt sämre på att navigera på egen hand. I min forskning tittar jag på hur vi kan utveckla dessa appar så att de kan stödja oss i planeringsstadiet av våra transportsträckor snarare än under. På så vis hoppas vi kunna underlätta för användaren utan att de tappar förmågan att navigera själv, säger han.

Forskarna som deltar under veckan är en del av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) forskarskola vars syfte är att bidra till mångfald och inkludering av AI-relaterad expertis och därmed stärka Sveriges och Europas välbehövliga förståelse för de utmaningar och konsekvenser som AI och autonoma system medför i samhället.

Konferensen är en plattform för att främja mångfald och inkludering av expertis inom området och för att öka förståelsen för de utmaningar och konsekvenser som AI och autonoma system medför i samhället.

För media och journalister
Media och journalister är välkomna att delta under konferensen där det kommer finnas goda intervju- och fototillfällen, eller om de vill komma i kontakt med enskilda forskare. Notera att konferensen och alla programpunkter hålls på engelska. Läs mer om konferensen och se fullständigt program.

För mer information kontakta gärna vår kommunikatör:
Hanna Nordin, Kommunikatör för WASP-HS
Telefon: 070-214 38 27
E-post: hanna.nordin@umu.se

Mer om WASP-HS
Visionen bakom WASP-HS är att främja ny tvärvetenskaplig kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap om AI och autonoma system och dess inverkan på mänsklig och social utveckling. WASP-HS möjliggör spetsforskning, expertis och kompetensuppbyggnad inom humaniora och samhällsvetenskap. På så sätt bidrar WASP-HS till utvecklingen av innovativ mänsklig teknik och dess transformativa interaktion med samhället. Totalt investerar Wallenbergstiftelserna upp till 660 miljoner kronor i forskningsprogrammet WASP-HS. Programmet koordineras från Umeå universitet. Läs mer om WASP-HS.

Daniel Nylen er forsker ved Institutt for Informatikk på Universitetet i Umeå.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*