CEO ISabelle Kochner Engie S.A.( Foto: Engie)

(Lisboa) Det franske energiselskapet Engie S.A, tilknyttet Crédit Agricole og Natixis, kjøper seks demninger av EDP, Portugals største energiselskap for 2,2 milliarder Euro eller ca. 20 milliarder kroner. Engie påskynder med dette overgangen til grønnere energi, med en av de største investeringen i bransjen på flere år. Engie vil kjøpe seks demninger av Portugals største strømleverandør, og blir dermed en av verdens ledende selskaper innen fornybar energi i konkurranse med Statkraft. De aktuelle eiendelene (aktiva)er verdsatt til 2,2 milliarder euro noe som anses som en «relativt høy» pris av Standard & Poor’s energianalytikere.

Kom til kort

Engie leder et konsortium med en eierandel på 40%, sammen med Crédit Agricole Assurances (35%) og Mirova, som er avhengig av Natixis (25%). Det norske oljefondet har en eierandel på 5,5 milliarder kroner i franske Engie S.A:, med en eierandel på 1,83 prosent. NBIM satser 2,4 milliarder kroner i portugisiske EDP, med en eierandel på 2,19 prosent, ifølge Norges Banks beholdningsverdier for 2018. Den franske stat har en eierandel på 23,6 prosent i franske Engie, der amerikanske Black Rock med samarbeidende selskaper, har 6,61 prosent, sammen med bl.a. det norske oljefondet. Etter det Nordens Nyheter erfarer ønsket Statkraft i Oslo overta den eierandelen som franske Engie S.A: nå har inngått avtale om å kjøpe.

Store på vannkraft

Engie er allerede en stor aktør innen vannkraft, med global kapasitet på 20 gigawatt. Selskapet er nummer to i Frankrike, etter EDF når det gjelder vannkraft. De seks portugisiske vannkraftverkene representerer 1,7 gigawatt kapasitet i Douro-elvedalen, nord i landet, med en gjennomsnittlig konsesjonstid på 45 år. De genererte et brutto driftsoverskudd på 154 millioner euro i 2018, skriver EDP. Oppkjøpet vil øke Engies netto gjeld med 650 millioner euro og forbedre driftsresultatet med 46 millioner euro, ifølge Isabelle Kochner. Det gir 9 gigawatt ekstra kapasitet i vind og sol innen 2021, i tillegg til en styrking av aktiviteten innen energitjenester.

EDP blir ledende

Engie tror at vannkraft vil «øke i verdi» i årene som kommer fordi det vil utfylle «iboende intermittency av vind og solenergi eiendeler», som ikke produserer 24 timer i døgnet. Dette største oppkjøpet gjort av Engie i 2019, ble foretatt i konsernets tredje virksomhetskategori, som er gassinfrastruktur. Det franske energiselskapet kjøpte 90% av kapitalen i et rørledningsnett i Brasil for 7,7 milliarder euro (sammen med finansielle partnere). Ved å selge en del av demninger reduserer EDP gjelden og eksponeringen i Portugal, sa selskapets finansdirektør til europeisk presse. EDP vil forbli den desidert ledende innen vannkraft i Portugal etter dette salget, sa han, med en installert kapasitet på 5,1 gigawatt og en markedsandel på 65% prosent. Statkraft måtte avskrive 5 milliarder kroner for noen år siden etter et mislykket samarbeid med tyske E.ON erfarer Nordens Nyheter under et besøk i Portugal.

Satser på iberisk energi

Luis Miguel Alvarez leder Statkrafts satsing i Spania og Portugal(Foto: Statkraft)

I november 2019 etablerte Statkraft en utviklingsvirksomhet for vind- og solkraft i Spania og Portugal. Statkraft ser etter prosjekter innen landbasert vindkraft og solkraft på den iberiske halvøy. Prosjektene skal utvikles av Statkrafts egen organisasjon eller gjennom partnerskap med andre aktører. I tillegg vil Statkraft også se etter muligheter for oppkjøp på dette området, skriver Statkraft på sine nettsider.

Statkrafts avdeling for vind- og solkraft i Spania ledes av Luis Miguel Alvarez. Luis Miguel har omfattende erfaring fra fornybar energi. I løpet av de siste 13 årene har han jobbet med forretningsutvikling og prosjektledelse for ledende selskaper innen ren energi.

-Det iberiske markedet for fornybar energi er interessant fordi det gjør det mulig for oss å styrke vår rolle som markedsintegrator og ledende produsent av fornybar energi. Vi skal vokse gjennom utvikling av mer fornybarkapasitet, og vi skal aktivt bidra til avkarbonisering og overgang til ren energi i Spania og Portugal,» skriver Tiago Thomaz, Statkrafts landssjef i Spania på Statkrafts nettsider.

Spansk solkraftverk

Han skriver at Statkraft har som ambisjon å bygge 6000 megawatt landbasert vindkraft og 2000 megawatt solkraft innen 2025. Derfor blir det spanske fornybarmarkedet, som har mål om å utvikle 17 gigawatt vindkraft og 18 gigawatt solkraft innen 2025, et kjernemarked når Statkraft skal nå målene sine,» skriver Luis Miguel Alvarez, Statkrafts sjef for vind- og solkraft i Spania og Portugal. Statkraft tok det første steget inn i det iberiske markedet i mars 2018 med en 15-årig kraftkjøpsavtale for solparken Don Rodrigo i Sevilla, Europas første subsidiefri solkraftverk. Statkraft etablerte et kontor i Madrid i mars 2019, skriver Nordens Nyheter fra Lisboa.

Dam Barragem de Bemposta in North Portugal. Pinhao, PORTUGAL -24/08/2011/Credit:IPON-BONESS/SIPA/1205230950

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*