Bjørn Wahlbeck er grunnlegger av Nording Power Trading Fund A/S og CEO (Foto: PR)v

Nording Power Trading Fund A/S vil overta investorer fra konkurrenter som har lagt ned: Fond på strandhugg i Norge. Mens flere norske krafthandelsfond er avsluttet, har deltakerne i investeringsselskapet Nordic Power Trading høstet rekordhøy avkastning. Derfor går det danske fondet nå inn i Norge.

– Det kan være attraktivt å satse på krafthandel i en tid da det er utbredt tvil om hvor lenge aksjemarkedene holder seg stabile, og renten på tradisjonelle innskudd er fortsatt lavere enn inflasjonen, sier Bjarne Walbech, direktør for Nordic Power Trading Fund A/S, som nå satser på kraftkontrakter på den nordiske kraftbørsen.

Det danske selskapet har oppnådd de beste resultater av nordiske hedgefonds innenfor nordisk kraft for tredje år på rad Basert på suksessen åpner Nordic Power Trading nå også opp for norske investorer.

Firedobling siden 2010

Investorene som har vært med Nordic Power Trading siden 2010, har høstet en avkastning på 387 prosent – derav 31,3 prosent i 2015, 15,5 prosent i 2016 og 48,7 prosent så langt i 2017. Nordic Power Trading har på de siste atten månedene tredoblet forvaltningskapitalen og forvalter i dag 206 millioner norske kroner fra både profesjonelle og private investorer. Bjarne Walbech venter nå å øke balansen med hundrevis av millioner i løpet av de neste årene, og dermed oppnå målet for fondet som ligger på 380 millioner norske kroner.

– Kursutviklingen er fortsatt svært positiv, mens investortilgangen har økt arbeidskapitalen betydelig, forklarer direktøren, som også personlig er medinvestor.

Kraftmarked i endring

Bjarne Walbech rapporterer om et kraftmarked i rask endring. Han legger ikke skjul på at de siste årene har vært vanskelige for de norske krafthandelsfondene. Derfor har flere konkurrenter bukket under, og det har bidratt til beslutningen om å gå inn i Norge. Han sier til Nordens Nyheter det har vært en kraftig utskilling av selskaper i Norge.

– Kraftmarkedet er i stor grad endret. Vind- og solenergi utivkler seg mer og mer, og som oljeprisen har prisen på strøm stupt. Det er klart at noen investeringsfond har funnet det vanskelig å omstille seg og navigere i det komplekse markedet. I 2011 opererte 15 krafthandelsfond i Norden, men tallet er nå redusert til en håndfull, sier Bjarne Walbech som har vært opptatt av å forholde seg til den nye virkeligheten.

– Da vi i begynnelsen av 2014 kunne se at tiden hadde løpt fra den gamle investeringsstrategien, lanserte jeg en omfattende analyse. Dette har ført til en ny strategi som ble gjennomført i begynnelsen av 2015. Strategien viste seg fra starten svært effektiv og har også i 2017 vært vellykket med 47,94 prosent kursstigning i første halvår. Dette tilsvarer et overskudd på nesten 60 millioner norske kroner for de første seks månedene, sier han.

Supplement til eiendom

Nordic Power Tradings investorbase består av både bedrifter og enkeltpersoner som har kjøpt aksjer for minst 100.000 euro. Mange ser engasjementet som et godt supplement til andre investeringer i aksjer, obligasjoner og eiendom – mange investorer har nå økt innsatsen etter den høye avkastningen i 2015, 2016 og hittil i år.

– For investorene er det attraktivt at dette er helt uavhengig av andre aksjer, fastslårBjarne Walbech.

Nordic Power Trading Fund A/S handler med kraftkontrakter på den nordiske kraftbørsen og forvalter 206 millioner norske kroner – et beløp i vekst. Fra en balansert risikoprofil, sofistikerte prisberegningsmodeller og værdata fra meteorologiske institutter, har selskapet som mål å generere avkastning som overgår markedet. Den totale avkastningen siden 2010 er 387 prosent , sier Bjarne Walbech
som er grunnlegger og CEO, Nordic Power Trading Fund A/S(walbech@nordicpowertrading.dk)

Bjørn Wahlbeck vil vokse seg stor på det nordiske kraftmarket(Foto: PR)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*