Fra venstre Linus Sjødahl, styreleder, Staffan Skogvall CEO og professor Jonas Ergefält ved Lunds Universitet(Foto:PharmaciaLundensis)
Fra venstre Linus Sjødahl, styreleder, Staffan Skogvall CEO og professor Jonas Ergefält ved Lunds Universitet(Foto:PharmaciaLundensis)

PharmaciaLundensis er et svensk ledemiddelselskap som i disse dager legger ut en nyemisjon som bør interessere det norske oljefondet. Men Nordens Nyheter advarer mot svake resultater. Selskapet besitter en unik medisinsk kompetanse på en rekke områder, men har til nå i realiteten ikke tjent penger. Selskapet PharmaciaLundensis omsatte i 2012 for 93517 svenske kroner, og hadde et underskudd på mer enn SEK 5 millioner. Nå henter man inn nye penger med Selskapet SkåneØrnen og styremedlemmene som aksjeeiere. Hovedaksjonær i SkåneØrnen er Staffan Skogvall, CEO i PharmaciaLundensis.

Analyse av Nils Petter Tanderø

I desember 2013 innførte regjeringen Fredrik Reinfeldt et investeringsfradrag på skatten for å støtte tilførselen av kapital til småbedrifter. Dermed kan enkeltpersoner og selskaper kan trekke fra 50% av det investerte beløp ved en nyemisjon. PharmaLundensis skriver på sine nettsider at nyemisjonen gir rett til slike fradrag, dersom du ikke kjøper aksjer på børsen. Investoren må selv foreta fradrag i selvangivelsen. Dette forutsetter at investoren beholder aksjene i minst fem år for å dra nytte av fradraget. Dermed kan det gjøres fradrag med en vanlige verdipapirkonto, et depot eller ISK (Investor sparekonto). Dermed kan norske bedrifter med datterselskaer i Sverige, kjøpe aksjer med skattefradrag. Fradragsbeløpet for PharmaLundensis-aksjen er SEK 1,80, noe som betyr at etter fradrag for kostnader, koster investeringen PharmaLundensis aksjer i fortrinnsrettsemisjonen 10,20 SEK. Men selskaper får ikke fradraget for de aksjer som kjøpes på børs eller på det øvrige markedet.

Medisin mot kols

PharmaLundensis utvikler et såkalt Ecofilter, som eliminerer utslipp av antibiotika fra sykehus, og som redusere risikoen for utvikling av resistens. På grunn av de positive forskningsresultatene av de første testene skriver selskapet i en pressemelding at man vil utvikle et kommersielt produkt som kan selges til sykehus. En av Sveriges ledende rådgivende ingeniørselskaper har fått i oppdrag å utvikle et Ecofilter, basert på PharmaLundensis forskning. Selskapet utvikler også effektive medisiner mot KOLS, kronisk tretthetssyndrom og utvikler medisner mot sykdommer som Alzheimer og Parkinson. En klinisk KOLS-studie som selskapet har gjennomført tilsier at Jodkull gir en klar forbedring i lungefunksjon hos pasienter med moderat til alvorlig kols. PharmaLundensis vil gjennomføre en ny klinisk studie med bruk av såkalt jodkol på tungt rammede kolspasienter. Selskapet utvikler også nye typer medisiner mot alvorlige sykdommer som Alzheimers, Parkinsons og kronisk utmattelsessyndrom.

Kan bli kjøpt opp

CEO Staffan Skogvall i PharmaLundensis anklager den farmasøytiske giganten Astra Zeneca for å presse selskapets aksjekurs for senere kjøpe selskapet billig ifølge tidsskriftet Life Science Sweden. Tidligere konsernsjef Leif Johansson i Volvo er idag styreleder i britisk baserte AstraZeneca.Det Lunde-baserte analyseselskapet PharmaLundensis har vært notert på det svenske AktieTorget siden 2010 og selskapets aksjer har vært oppe i en kurs på SEK 11,80,men har falt 40 prosent med en samlet børsverdi på SEK 126 millioner kroner. I et åpent brev til aksjonærene på selskapets hjemmeside skriver konsernsjef i PharmaLundensis, Staffan Skogvall, at nedgangen skyldes en kampanje ved Astrazeneca hold for å holde aksjekursen nede i den hensikt å kjøpe opp PharmaLundensis til lavest mulig pris. Når prisen har falt dramatisk manipulatorer kan kjøpe en stor del av selskapets billig «, skriver Staffan Skogvall i brevet.
Pressesjef Ann-Leena Mikiver i Astrazenecasier til Business World at dette er grunnløse beskyldninger.

Tegningsperioden

Det foreliggter en fullmakt fra generalforsamlingen i PharmaLundensis av 19 juni 2014, da styret i PharmaLundensis AB (publ) besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på 1 000 000 aksjer til en tegningskurs på SEK 12 per aksje. Tegningsperioden starter den 15 september 2014, og løper til 3 oktober 2014. Alle interesserte PharmaLundensis prosjekter kan tegne aksjer i emisjonen. Ytterligere informasjon er presentert i et notat som vil være tilgjengelig fra starten av tegningsperioden på PharmaLundensis hjemmeside (www.pharmalundensis.se) og AktieTorgets hjemmeside (www.aktietorget.se).

For å finansiere prosjektene planlegger PharmaLundensis i Lund en nyemisjon. Nordens Nyheter oppsummering tilbudet som er hentet på selskapet hjemmeside:

* Kurs: SEK 12.

* De kan kjøpes aksjer i blokker på 200 aksjer, til en pris på 2400 svenske kroner aksjer.

* Tegningsperiode: 15 september til 3 oktober i 2014.

* Antall utstedte aksjer (maksimalt): 1.000.000 aksjer.

* Emisjonsbeløp (maksimalt): 12 000 000.

* Utvanningseffekten ved fulltegning av emisjonen: 5,55% prosent.

Meget svake regnskaper

PharmaciaLundensis halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

14. august 2014
Sammendrag

2014-01-01 – 2014-06-30 (6 måneder)

* Nettoomstningen beløp seg til 0 SEK (8 178).

* Resultatet etter finansiella poster beløp seg til -3 231 569 SEK (-4 100 161).

* Resultatet per aksje ble -0,19 SEK (-0,24).

* Soliditeten var i perioden 2014-06-30 hele 79,5 %.

2014-04-01 – 2014-06-30 (3 måneder)

* Nettoomsetningen beløp seg til 0 SEK (0).

* Resultatet etter finansielle poster beløp seg til-1 805 825 SEK (-2 219 478).

* Resultatet per aksje ble totalt -0,11 SEK (-0,13).

* Periodens resultat dividert med 17 023 667 (17 023 667) utestående aksjer.

Styrelder Leif Johansson i Astra Zeneca(Foto:Volvo)
Styrelder Leif Johansson i Astra Zeneca(Foto:Volvo)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*