Konsernsjef Henrik O. Madsen i DNV GL er en av initiativtagerne til en større global undersøkelse som viser at kineserne tror på vekst( Foto: DNV GL)
Konsernsjef Henrik O. Madsen i DNV GL er en av initiativtagerne til en større global undersøkelse som viser at kineserne tror på vekst( Foto: DNV GL)

Ledere i fremvoksende økonomier er klare til å utnytte markedsmuligheter knyttet til bærekraftig endring, viser en fersk rapport. Den mest positive sektoren er kinesisk industri. Optimismen er størst i industri- og finansnæringen i fremvoksende økonomier, viser en rapport som er gjennomført blant mer enn 6000 ledere i offentlig og privat sektor i 21 land. Næringslivsledere globalt har større tro på mulighetene for å finne løsninger på verdens vannmangel og på avhengigheten av olje og gass enn det offentlige.

Kina den mest optimistiske regionen i undersøkelsen. Halvparten av respondentene i Kina har stor grad av tiltro til kapasiteten for bærekraftig endring. India og Sør-Amerika følger etter. Kina er den mest optimistiske regionen, der henholdsvis 44% og 37% tror på bærekraftig endring. Europa er den minst optimistiske regionen. Der har bare 23% av de spurte lederne stor tiltro til
mulighetene og samfunnets kapasitet til bærekraftig endring. Den globale undersøkelsen bak Global Opportunity Report vil bli gjennomført årlig.

Rapport bekrefter vendepunkt

-Rapporten bekrefter at vi er ved et vendepunkt, der privat sektor nå er den viktigste drivkraften bak bærekraftig utvikling – og det er de fremvoksende økonomiene som er i førersetet, sier Georg Kell, direktør for FNs Global Compact, en av partnerne bak Global Opportunity Report, sammen med DNV GL og Mandag Morgen Global Institute. I tillegg til de 6.000 ledere i offentlige og privat sektor i 21 land, har rapporten hentet innspill og innsikt fra 200 eksperter fra åtte land.

Håp om rent vann

Den enkeltmuligheten som flest er positive til, er å utvikle løsninger for et landbruk som bruker ferskvann mer effektivt. Ifølge rapporten mener nesten hver fjerde respondent at slike løsninger både er gjennomførbare og at de vil ha store fordeler for deres lokalsamfunn.

-Undersøkelsen gir et tydelig signal om at både privat og offentlig sektor tror på samfunnets evne til å finne løsninger på verdens vannkrise. Mangel på ferskvann er et alvorlig problem som rammer flere hundre millioner mennesker globalt, og er et alvorlig hinder for god helse, vekst og velstand. Disse funnene gjør meg også optimistisk med tanke på muligheten vi har til å møte det sjette målet i FNs nye mål for bærekraftig utvikling; å sikre tilgang til og bærekraftig forvaltning av vann og sanitærforhold for alle, sier Henrik O. Madsen, konsernsjef i DNV GL, en av initiativtakerne bak rapporten.

Redusert oljebruk

Mulighetene for å redusere avhengigheten av fossil energi vurderes også positivt. Den mest foretrukne muligheten her er å skape flere grønne valg for forbrukere, gi husholdninger bedre tilgang til fornybare energiressurser og tiltak for å endre adferdsmønster. Offentlig sektor spiller en viktig rolle i å realisere mange av de mulighetene som er beskrevet i rapporten, spesielt de som er knyttet til offentlige reguleringer. På tross av dette er lederne innen offentlig sektor konsekvent mindre optimistisk enn privat næringsliv til samfunnets kapasitet til å utnytte mulighetene.

-Funnene i rapporten er oppløftende, men de skaper samtidig bekymring”, sier Erik Rasmussen, grunnlegger av Mandag Morgen Global Institute.Vi ser et tydelig ønske om å utnytte bærekraftige markedsmuligheter i privat sektor, og det er svært positivt. På den andre siden ser vi også at respondentene fra offentlig sektor er mer tilbakeholdne og at de ikke ser de samme mulighetene. Det er synd, fordi myndighetene skal spille en viktig rolle ved å fastsette reguleringer som støtter samspillet mellom marked og bærekraft. Næringsliv og myndigheter bør dele både
tiltak og visjoner, sier Rasmussen.

-Et av de mest interessante funnene i rapporten er hvordan ledere under 30 år, respondenter i fremvoksende økonomier og også kvinner omfavner regulering som et betydelig verktøy for bærekraftig endring. Det er sannsynlig at morgendagens beslutningstakere er å finne i nettopp disse kategoriene, og det gir oss håp om at vi kan se et sterkere samspill mellom privat og offentlig sektor i fremtiden,” sier Henrik O. Madsen, konsernsjef i DNV GL.

Kina først, Europa sist

Ledere i fremvoksende økonomier er klare til å utnytte markedsmuligheter knyttet til bærekraftig endring. Rapporten viser også at den mest positive sektoren er industri, særlig i Kina. Totalt sett er Kina den mest optimistiske regionen i undersøkelsen. Halvparten av respondentene i Kina sier de har stor grad av tiltro til kapasiteten for bærekraftig endring. India og Sør-Amerika etterfølger Kina som de mest optimistiske regionene, hvor det tilsvarende tallet er henholdsvis 44% og 37%. Europa derimot, er den minst optimistiske regionen. Der har bare 23% av de spurte lederne stor tiltro til mulighetene og samfunnets kapasitet til bærekraftig endring.

Dr. Georg Kell som arbeider i en FN-organisasjon har vært med i undersøkelsen(Foto: UN)
Dr. Georg Kell som arbeider i en FN-organisasjon har vært med i undersøkelsen(Foto: UN)

Georg Kell, direktør for FNs Global Compact,

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*