Vladimir Putin ønsker en ny økonomisk verdensorden gjennom BRICS(Foto:Wikiedpia)
Vladimir Putin ønsker en ny økonomisk verdensorden gjennom BRICS(Foto:Wikipedia)

Med klar adresse til sanksjonene USA og EU har innført mot Russland kommer landets president Vladimir Putin med følgende oppfordring til lederne i Kina, Brasil, India og Sør-Afrika om å lage en ny utviklingsbank. Dermed blir New Development Bank som BRICS-landene etablerer, en buffer mot Verdensbanken og IMF. Lotten Collin, Sveriges Radios korrespondent i Syd-Amerika sier at dette er et forsøk på å skape en ny økonomisk verdensorden.

Vil samarbeide i FN

– Vi bør sammen tenke på et system av tiltak som skal hjelpe til å hindre mobbingen av land som ikke er enige med enkelte sider av utenrikspolitikken til USA og deres allierte, men heller vil fremme en sivilisert dialog om alle spørsmål basert på gjensidig respekt, sa Vladimir Putin til nyhetsbyrået Itar-Tass i samband med sitt besøk i Brasil.

BRICS-toppmøtet i Fortaleza i Brasil,har til hensikt å fremme det økonomiske samarbeid mellom de framstormende, ikke vestlige, vekst-økonomiene. President Vladimir Putin besøkte Brasil i visshet om at Kina er den økonomiske nøkkelen til fremgang for BRICS. Økonomen James Donovan i det svenske utviklingsfondet SIDA, og rådgiver for EU, sier til Sveriges Radio at BRICS totalt er små i forhold til Verdensbanken og IMF. Den nye bankes kapital blir på 50 milliarder amerikanske dollars.

Kina er størst

Men etter sanksjonene mot Russland på grunn av situasjonen i Ukraina, vil den russiske presidenten presse på for å utvide også det politiske samarbeidet mellom landene i BRICS. Blant annet vil han at BRICS-landene samarbeider mer i FN, der Russland og Kina har vetorett i FNs sikkerhetsråd. Og han vil ha et nærmere samarbeid om sikkerhetsutfordringer. Blant annet så har Russland og Kina hatt felles militærøvelser.Den store saken på BRICS-møtet i Fortaleza er likevel opprettelsen av en egen utviklingsbank for å fremme investeringene i landene. Opprettelsen av den nye banken er en åpen utfordring til det vestlig styrte kredittinstitusjonene, Verdensbanken, som er styrt av USA, og Det internasjonale pengefondet, som er i praksis er styrt av EU.

Ligger i Shanghai

Hovedkvarteret til den nye banken skal ligge i den kinesiske finanshovedstaden Shanghai. Men bortsett fra ambisjonen om å lage et alternativ til de vestlige styrte kredittinstitusjonene, som også brukes politisk, blant annet til å finansiere det ukrainske pengesluket i konflikten med Russland, er det mange skjær i sjøen for et utstrakt politisk samarbeid. De fem landene ligger på fire kontinenter, og det er lite eller ingenting som binder dem sammen kulturelt. Religiøst favner landene i BRICS fra romersk-katolst i Brasil, kristen-ortodoks i Russland, hinduistisk i India, konfuciansk/buddistisk i Kina, og reformert kristent i Sør-Afrika. Altså alle de store verdensreligionene bortsett fra islam, selv om båre Russland, India og Kina har betydelige muslimske minoriteter.

Mange konflikter

Mellom landene er det også latente konflikter. Den viktigste er mellom Kina og India. De strides om havområder, og utkjempet en mindre krig i 1962. De strides også om Dalai Lama, som bor i India i sitt eksil fra kinesisk-okkupert Tibet. Mellom Kina og Russland er det også potensielt farlige konflikter, blant annet når det gjelder utviklingen av økonomien i Øst-Sibir.Kritikere hevder derfor et BRICS først og fremst dreier seg om landenes behov for å få utløp for anti-vestlige holdninger, Kina som er en reell konkurrent til USA når det gjelder hegemoniet i verdensøkonomien, Russland med sin konfrontasjonspolitikk i forhold til USA, og Brasil, som er rasende fordi amerikansk etterretning avlyttet president Dilma Rousseffs mobiltelefon.På den andre siden knytter både økonomi og til en viss grad politikk BRICs landene sammen.

President Dilma Rouseff i Brasil har markert sitt land under VM i forball og deltar i ny utviklingsbank(Foto:Wikipedia)
President Dilma Rouseff i Brasil har markert sitt land under VM i forball og deltar i ny utviklingsbank(Foto:Wikipedia)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*