Statsminister Erna Solberg har investert betydelige milliarder i skatteparadis gjennom oljefondet( Foto: Fmprc.goc.cn)

Beholdningstall fra Norges Banks for 2016 viser at hele 43,6 prosent av selskapene i oljefondets kinesiske portefølje er registrert på Cayman Islands, Bermuda, British Virgin Islands eller Jersey. I oljefondets årsrapport for 2014, skriver Norges Bank at NBIM eier 7,8 prosent av det kinesiske forsikringsselskapet CNInsure Inc. I fondets årsrapport heter det at dette er Norges Banks fjerde største eierandel i et enkelt selskap uansett land. Ifølge Norges Banks årsrapport for 2014 ,er CNInsure registrert i Kina, men oljefondets finansglobus viser at det kinesiske selskapet er registrert på Cayman Islands.

Har ingen forklaring

Nordens Nyheter har lagt frem saken for kommunikasjonsjef Marthe Skaar i NBIM, uten å ha fått en forklaring på hvorfor den norske sentralbanken har fjernet flere skatteparadis i Latin-Amerika fra bankens oversikt over beholdningsverdier på Internett. Norges Bank skrev tidligere i år en melding til Nordens Nyheter at man legger frem nye beholdningsverdier på en pressekonferanse i mars. Disse tallene bekrefter at oljefondet har kvittet seg med milliardinvesteringer i viktige skatteparadis de siste to årene. Norges Banks Investment Management sitter fortsatt med omtrent samme eierandeler i Kina og Hong Kong som tidligere.

Dobbel bokføring

Norges Banks Investment Management fører en tvetydig strategi i forhold til globale skatteparadis. Oljefondet har ifølge sentralbankens finansglobus( ref. Norges Bank på internett), trukket sine investeringer fra skatteparadiser som Cayman Islands, British Virgin Islands og Bermuda i Latin-Amerika. Dette skjedde ifølge Nordens Nyheter i 2013. Den som vil sammenlikne må sse på Norges Banks finansglobus for 2011 for å sammenlikne. Dengang hadde NBIM en rekke direkte investeringer i de nevnte skatteparadisene. Norges Banks ser ut til å følge EU`s ønske om større kontroll med flernasjonale selskapers skatteplanlegging. Norges Bank har fjernet Cayman Islands British Virgin Islands, og Bermuda fra NBIM`s finansglobus. Nordens Nyheter har ikke fått kontakt med fungerende kommunikasjonssjef i FD Eva Karin Dahle Rabben i Finansdepartementet.

Mest på Cayman Islands

Oljefondet har plassert 61,7 milliarder kroner i selskaper i Kina registert videre i såkalte skatteparadiser. Nordens Nyheters undersøkelse med NBIM`s beholdningsverdier som kilde, viser at 30,9 milliarder er investert i selskaper i Kina og 30,7 milliarder via Hong Kong, som igjen registerer sine selskapene i skattepadiser. Flertallet av de kinesiske selskapene er registert på Cayman Islands og Bermuda. Noen få av selskapene er registert i Luxembourg, Jersey og British Virgin Islands. Men alle går altså via kinesiske selskaper, fordi Norges Banks Investment Management droppet sine direkte investeringer(aksjer og obligasjoner) i de nevnte skatteparadisene fra og med 2013. Nordens Nyheter har bedt Norges Banks Investment Management om et svar på dette:

Spørsmål til og svar fra fondet

-Nordens Nyheter har gått gjennom samtlige investeringer i Kina og Hong Kong. Hele tretti prosent(vel 28 %)er registrert i skatteparadis hovedsaklig Bermuda, Bahamas, Cayman Islands, og Britsh Virgin Islands I 2013 flyttet eller fjernet NBIM alle investeeringer i disse skatteparadisene. Hvorfor og hvor flyttet man disse investeringene fra og med 2013. I 2012 hadde oljefondet investert vel 5 milliarder kroner i aksjer som ble fjernet eller flyttet, se NBIM`s beholdninger 2011, 2012 og 2013. Vi vil gjerne ha en kommentar fra oljefondets ledelse til dette?

-Ved vurdering av landtilhørighet, ser vi hovedsakelig på tre forhold: investeringsrisiko, jurisdiksjon og markedsplass. I referanseindeksen er land for hvert enkelt selskap klassifisert etter investeringsrisiko, en metode som gir et godt bilde av selskapets landtilhørighet. For selskaper som ikke er i referanseindeksen benyttes landet der selskapene er registrert og børsnotert, gitt at disse er like. For øvrige selskaper gjøres en utvidet vurdering. Tidligere benyttet vi kun jurisdiksjonen («country of incorporation») for disse selskapene. Nå oppgir vi både landet selskapet er assosiert med og jurisdiksjonen. Den nye rapporteringen har dermed mer informasjon enn tidligere, ved rapportering om jurisdiksjon for alle investeringer, også desom er i referanseindeksen, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank til Nordens Nyheter.

-Vi har oppdatert metoden for å knytte selskaper til land som del av en større omlegging av hvordan vi presenterer beholdningene våre. Den nye metoden legger mer vekt på investeringsrisiko, sier Sevang til slutt.

Over seksti milliarder

Nordens Nyheter har altså funnet at oljefondet har investert over 60 milliarder kroner i kinesiske selskaper som igjen er registert i skatteparadis i latin-Amerika. Du finner dette ved å gå inn på oljefondet, og slå opp på Kina og Hong Kong. Fra 2007 til 2014 meldte nordmenn inn totalt 43 milliarder kroner i formue og 1,9 milliard kroner i inntekt i utlandet som tidligere ikke var beskattet.Dette ga statskassen i samme periode 1,2 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter. Flere av de innmeldte formuene har vært på over 100 millioner kroner.I 2010 anslo Skattedirektoratet at nordmenn skjulte minst 200 milliarder kroner i bankinnskudd i skatteparadiser. Skatteparadis kan være nyttige om man vil lure seg unna skatt eller skjulepenger fra en ektefelle man er eller skal skilles fra. Ifølge Financial Secrecy Index, som utarbeides av Tax Justice Network, er det en rekke land hvor det finnes lovverk som gjør det mulig å skjule verdier. Øverst på den listen i 2015 var Sveits, fulgt av Hongkong, USA, Singapore, Caymanøyene, Luxemburg, Libanon, Tyskland, Bahrain og Emiratene. Nordens Nyheter har lagt til Bahamas, Panama, British Virgin Islands og Bermuda i samband med vår undersøkelse av oljefondets investeringer.Tax Justice Network har utarbeidet oversikt over 71 skatteparadiser, som de jevnelig oppdaterer. Øverst på listen står Sveits, Caymanøyene, Luxembourg, Hongkong, USA, Singapore, Jersey, Japan, Tyskland og Bahrain. I 2012 ble den totale verdien av penger som oppbevares i skatteparadiser anslått til rundt 21 000 milliarder US dollars.

Kinas økonomi vokser

Kinas økonomi vokste med 6,9 prosent i årets første kvartal(20179, et tall som er bedre enn forventningene. Kinas økonomi viste fremgang for andre kvartal på rad. Investeringer, detaljhandel og produksjon styrket seg. Kredittmarkedet og eiendomsmarkedet viste også tegn til robust vekst i første kvartal, ifølge Bloomberg. En spørreundersøkelse blant analytikere viste at medianen av deres forventninger til vekst lå på 6,8 prosent. De nye tallene fra kinesiske myndigheter er ett av flere tegn den siste tiden på at verdens nest største økonomi er i ferd med å stabilisere seg.

Tester grensene

Oljefondet sitter i glasshus når det gjelder hvordan enkelte deler av fondets virksomhet er organisert. Fondet investerer i eiendom i Europa og USA skjer gjennom datterselskaper i Luxembourg og delstaten Delaware i USA. Valget er gjort for å spare skatt. Jurisdiksjonene hvor eiendommene finnes, får dermed mindre skatteinntekter. Lederen for Oljefondet, Yngve Slyngstad, vedgår skatteplanlegging, men avviser kritikk. Han mener man kunne skille mellom akseptabel skatteplanlegging og aggressiv, kritikkverdig skatteplanlegging.Men grensen er vanskelig å trekke. Og den beror på skjønn. Kanskje er Oljefondets etablering i Luxembourg uttrykk for et grunnleggende kulturproblem: Stadig mer offensiv skatteplanlegging er blitt så vanlig at grensene for hva som blir oppfattet som akseptabelt i internasjonal business, flyttes. Oljefondet formaninger vil nok ha større gjennomslagskraft hvis fondet ryddet litt i egen praksis. Skatt bør jo beskattes der npengene tjenes, skriver Aftenposten i en politisk lederartikkel. Ap-leder Jonas Gahr Støre drøftet nylig spørsmålet i politisk kvarter på NRK P2.

– Oljefondets investeringer av fellesskapets verdier i skatteparadis er like etisk suspekt som kjendismillionærenes, skrev filosof Arne Johan Vetlesen i en kronikk på NRK ytring, noe som ble kommentert på lederplass i avisa Klassekampen i forbindelse med avsløringne i Panama-papirene.

Oljefondet har investert 12 milliarder kroner i det kinesiske selskapet Alibaba Ho, registert påCayman Islands(Foto; Jeremy Corbin)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*