Konflikten mellom Russland og Ukraina er fortsatt en dominerende faktor, med spenninger som ikke avtar. Geopolitisk press fortsetter å påvirke oljemarkedet fra flere fronter.  Fredstoppmøtet i Sveits fikk støtte for Ukrainas territorielle integritet og dets innsats for å få slutt på Russlands inntrenging.

Men bemerkelsesverdige fravær, inkludert Russland og nøkkelnasjoner som India, Brasil og Sør-Afrika som nekter å støtte toppmøtets utfall, understreker pågående splittelser. Kina, en trofast tilhenger av Russland, siterte Moskvas ekskludering for ikke-deltakelse.nFølgelig forventes geopolitiske spenninger å vedvare under mislykkede forsøk på å formidle våpenhviler.Men BRICS ga ikke Russland stötte.I mellomtiden har raffinerivirksomheten i Russland møtt forstyrrelser på grunn av droneangrep på to oljeanlegg. Det brøt ut branner ved Platonovskaya-oljedepotet i Tambov-regionen og i landsbyen Enem, Adygea. Disse streikene er en del av Ukrainas kampanje siden januar rettet mot russisk oljeinfrastruktur.

Ferske estimater indikerer at disse angrepene midlertidig har påvirket 14 % av Russlands raffinerikapasitet, selv om driften raskt ble gjenopprettet.


Andre steder i Midtøsten gir spenninger ytterligere ustabilitet.
Etter Irans direkte angrep på Israel i april og påfølgende deeskaleringsforsøk, har håpet om en våpenhvile sviktet de siste ukene.
Biden-administrasjonen har uttrykt tvil om å oppnå en omfattende våpenhvile gitt gjeldende forhold.
Viktige stikkpunkter inkluderer Hamas sitt krav om en fullstendig israelsk tilbaketrekning fra Gaza i senere faser av foreslåtte avtaler.I tillegg forbereder Iran seg til presidentvalg etter president Ebrahim Raisis nylige død i en helikopterulykke.
Toppspillere inkluderer hardliner Saeed Jalili og den pragmatiske konservative Mohammad Baqer Qalibaf.
Valget utspiller seg midt i pågående Gaza-konflikt og vedvarende diplomatiske påkjenninger over Irans atomambisjoner.

Grunnleggende forhold

Når det gjelder grunnleggende forhold, ble bekymringene for oljeetterspørselen lindret av Energy Information Administration (EIA) sin siste rapport publisert 20. juni. Dataene viste en betydelig nedgang i amerikanske råoljelagre, med 2,5 millioner fat og et mye større fall i bensinlagrene enn forventet, som falt med 2,3 millioner fat.
Dette var delvis et resultat av at amerikansk bensinetterspørsel gikk tilbake til nesten 9,4 millioner bpd – den høyeste siden november i fjor – og destillater til nesten 4,0 millioner bpd – den høyeste siden mars.
For uken som kommer, spår Rystad Energys analyse et enda større trekk av råolje, potensielt så stort som 4-5 millioner fat, og raffineringsløpene øker med nærmere 170 000 fat per dag (bpd). Bensinetterspørselen bør holde seg over 9 millioner fat per dag og bensinlageret bør trekkes med 0,7 millioner fat.

På global etterspørsel har forventningene om en sommeroppgang blitt styrket av den kontinuerlige ekspansjonen i luftfarten. I år forventes jetdrivstoff å se en 550 000 bpd år-til-år økning i forbruket, etter en massiv vekst på 1,2 millioner bpd i fjor. Den globale aktive flyflåteindeksen har gått tilbake til nivåer før COVID-19 fra februar 2024 og har konsekvent overgått nivåene tidligere år. På grunn av økninger i drivstoffeffektivitet de siste fem årene, vil etterspørsel etter jetfly først lukke gapet til pre-pandeminivåer innen august. Derfra vil den fortsette å ekspandere med høyere enn historiske rater til den lukker gapet med den pre-pandemiske jetetterspørselsbanen, som vi forventer vil inntreffe ved 8 millioner bpd i 2026. Foreløpig signaliserer denne styrken i luftfartsaktiviteten en positiv trend for oljeetterspørselen, spesielt i sammenheng med sommerreiser, økonomisk oppgang og forbrukeroptimisme.


Makroøkonomiske trekk
Den ene å se på en industriell front, fortsetter å være den kinesiske elbilindustrien, som møter tøffere hindringer i det amerikanske og europeiske markedet midt i eskalerende tariffer.
Kinesiske elbiler er uten tvil allerede mer konkurransedyktige enn sine vestlige kolleger, og disse heftige tariffene vil uten tvil redusere elektrifiseringen av passasjerveitransport utenfor Kina.
Rystad Energy har observert en nedgang i elbilmarkedet siden 2023, som har fortsatt i første kvartal 2024, og vil reflektere i en lavere enn forventet utligning av bensinetterspørselen i 2024 og fremover.
På grunn av Kinas dominerende rolle i den globale forsyningskjeden for batterier og elbiler, vil en økning i handelsspenninger med Vesten resultere i en ytterligere nedgang i tempoet i transportelektrifiseringen, i det minste inntil spenningen og tariffene vedvarer.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*