Blackrock
Blackrock

Oljefondet økte beholdningen i British Petroleum med 2 milliarder kroner til totalt 20,2 milliarder i 2013. 1,6 milliarder til 24,6 milliarder. BP med Carl-Henric Svanberg som styreformann og Royal Dutch Shell med Jorma Ollila som styreleder, lever farlig i fondets portefølje som oljeselskaper. Aksjeverdien i Shell økte med 500 millioner til totalt 28,9 milliarder kroner. Stortinget utreder nå muligheten av å droppe olje og kullselskaper av hensyn til miljøet, skriver Nordens Nyheter i en analyse. BlackRock, som er et amerikansk investeringsselskap, er det mest interessante selskapet i Oljefondets aksjeportefølje. Norges Bank eier aksjer for 22,7 milliarder kroner i et selskap som eier strategiske aksjeposter i en rekke internasjonale selskaper, skriver Nordens Nyheter. 

Norges Banks Investment Management er nest største eier i BlackRock etter en økning med 700 millioner i 2013. BlackRock er store eiere i både Royal Dutch shell og BP. Beholdningen av Vodafone-aksjer økte Norges Banks beholdning av Apple-aksjer økte med 1,3 milliarder til totalt 21,1 milliarder kroner i beholdningsverdi. Matvaregiganten Nestle er fortsatt fondet største aksjepost med 39,3 milliarder kroner. British Petroleum er et annet oljeselskap som lever farlig i Norges Banks portefølje, der fondet har aksjer for 20,2 milliarder etter en økning med to milliarder norske kroner.

Jorma Ollilia er styreleder i Shell og Nokia
Jorma Ollilia er styreleder i Shell og Nokia

Apple mest populær

Oljefondet har aksjer for 21,1 milliarder kroner i Apple som av Fortune er utpekt til den mest populære aksjen i en fersk undersøkelse Fondet økte beholdningen meed 1,3 milliarder ifjor. Den sveitiske legemiddelgiganten Novartis har en verdi i fondets portefølje på 26 milliarder, en nedgang i verdi med en milliard(salg eller kursfall). Den britiske banken HSBC var minst populær hos Statens Pensjonsfond Utland(eller den falt mest). Fondets verdi var 25,9 milliarder, med minus 1,6 milliarder kroner i lavere beholdningsverdi. I Roche solgte fondet seg ned med 0,9 millioner(evt.kursfall), men sitter fortsatt med aksjer for 24, 1 milliarder.

Slyngstads favoritt

Oljefondet hadde aksjer for 10,1 milliarder kroner i Volvo, en beholdningsøkning med 5,3 milliarder fra januar 2013 til idag. Carl-Henric Svanberg, styreleder i BP, er også styreformann i Volvo. Volvo vistre bedret lønnsomhet forlastebiler og sterk kontantstrøm i fjerde kvartal 2013.Volvo-konsernet går inn i 2014 med en ny produktportefølje som vil styrke konsernets konkurransekraft. I fjerde kvartal økte konsernets netto omsetning med 8 % fra år til år, og utgjorde 76.6 milliarder SEK med en driftsmargin på 4,0% justert for kostnader og nedskrivning av Volvo Rents. Volvo hadde en god kontantstrøm på SEK 10,3 milliarder kroner i vår industrielle virksomhet har bidratt til å styrke selskapets finansielle posisjon. Norge får en representant i styret på generalforsamlingen 2014.

Biodrivstoff på tanken

Svenska Cellulosa(SCA) var den andre svenske aksjen der oljefondet får et styremedlem på generalforsamlingen. Statens Pensjonsfond Utland(oljefondet) hadde aksjer i SCA for 8,4 milliarder kroner, en økning med nesten en milliard på ett år. • Netto omsetning i SCA i 2013 økte med 4%(10% eksklusive valutaeffekter og avhendelser) til SEK 89 019 m (85408) • Driftsresultatet, eksklusive elementer som påvirker sammenlignbarhet, steg 15% (19% eksklusive valutaeffekter og avhendelser) til SEK 9934 m (8646) • Resultat før skatt, eksklusive elementer som påvirker sammenlignbarhet, steg 21% (25% eksklusive valutaeffekter og avhendelser) til SEK 8934 m (7382) • Elementer som påvirker sammenlignbarhet ble SEK -1 251 m (-2634), inkludert oppskrivning av Vinda med en positiv effekt på SEK 564m (0) • Resultat per aksje for SCA ble SEK 7.90 (7.06), som gir et godt utbytte for det norske Oljefondet.

Finsk-svensk og dansk

Stora Enso er Nordens største treforedlingskonsern, med Foundation Asset Management(FAM/Wallenberg), Solidium(finske stat) og Norges Bank IM som de største eierne. Norges Bank satser 3,9 milliarder norske kroner i Stora, en økning med 2,2 milliarder kroner. Den norske eierandelen er hele 8,2 prosent(vote 2,7 %). Det danske legemiddelkonsernet Novo Nordisk, er den største investeringen i Danmark, med 8,5 milliarder norske kroner, og minimal norsk eierandel. I søsterselskapet Novoenzymes satser oljefondet 1,5 milliarder(1,5%). I Vestas Wind Systems har oljefondet investert 1,3 milliarder norske kroner, og eier 3,4 prosent ifølge tall fra Norges Bank. Her har BlackRock og oljefondet samarbeidet(Company Announcement No 32/2010 da amerikanerne eide 5,o3 %. 17. januar 2013 solgte BlackRock seg ded til en eierandel på 4,92 prosent. NBIM var da største aksjonær i BlackRock, og tilsammen var de to selskapene største eier i danske Vesta Winds med en eierandel på nær ti prosent. Vestas fikk nylig lisens til å jobbe offshore i Kina sammen med japanske Mitsubishi, en avtale som kan bli gullkantet.

Gullkantede svenske låser

Assa Abloy heter et svensk konsern som er i familie med internasjonale Securitas. Her satser det norske oljefondet 4,3 milliarder norske kroner, og har økt sin investering med 3,6 milliarder det siste året. NBIM eier 3,6 proent av selskapet(2,5 % vote). Dermed er oljefondet fjerde størst i Assa Abloy etter Investment Latour(Gustaf douglas) , Melker Schørling som har 3,9 prosent og amerikanske Capital Group som sitter med 10,7 prosent. Vi merker oss også at Oljefondet har kjøpt seg opp i svenske Wilborg Fastigheter, der man har investert en halv milliard og eier 5,08 prosent, som innebærer «en halv direkte investering». Vi merker oss at oljefondet har redusert sitt aksjeinnehav i finske Nokia med 1,4 milliarder norske kroner til 3,4 milliarder med en eierandel på 1,85 prosent. Største økning i Finland er i treforedlingskonsernet UPM Kymmene, der norske Kim Wahl sitter i styret. Oljefondet har investert 4,2 milliarder kroner, en økning med 3,9 milliarder det siste året. I rederiet AP Møller har oljefondet investert 3,6 milliarder kroner, mens man har 2 milliarder i Danske Bank(1,5 prosent). Oljefondet satser på de nordiske bankene og har 6 milliarder NOk i Nordea, som er pluss 2,7 milliarder. I Swedbank har man økt den norske investeringen med 3,1 milliarder til 4,2 milliarder totalt( 2,2 pros. I Wallenbergs SEB har man investert 2,6 milliarder norske kroner, som er opp med 1,2 milliarder( eier 1,5 prosent), skriver Nordens Nyheter i en analyse av oljefondets nordiske investeringer, etter Norges Banks fremleggelse av nye beholdsverdier 28. februar 2014.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*