Finansminister Siv Jensen( Foto:Rune Kongsro)
Finansminister Siv Jensen( Foto:Rune Kongsro)

 

 

Finansminister Siv Jensen og Wallenberg-gruppen kan smile om AstraZeneca selges til Pfizer i USA. Norges Banks oljefond har aksjer for 10,5 milliarder i det svensk-britiske legemiddelselskapet og svenske Investor har aksjer for 15 milliarder norske kroner. Oljefondet har aksjer for 106,4 milliarder kroner i verdens ti største legemiddelselskaper. Femti milliarder er investert i sveitsiske Novartis og Roche, 17 milliarder i franske Sanofi, ti milliarder, og 28,7 milliarder i amerikanske Pfizer,Johnson & Johnson og Eli Lilly. Både sveitsiske Novartis og franske Sanofi, der oljefondet satser til sammen 43 milliarder kroner, må sikre patenter for å opprettholde inntjeningen. Novartis og Sanofi er konkurrenter på de fleste medisinske områder, og satser store beløp i forskning og utvikling. Dersom amerikanske Pfizer byr på AstraZeneca, tjener oljefondet og Wallenbergs investeringsselskap Investor trolig store penger.

Nest største investering

Novartis ble etablert i 1996 gjennom en fusjon av Ciba-Geigy og Sandoz er den største norske investeringen.Etter det Nordens Nyheter erfarer har finanskrisen påvirket resultatene i de store konsernene der patenter som utløper har betydning for inntjeningen. Novartis Institutes for biomedisinsk forskning (NIBR) med 6000 ansatte og hovedkontor for klinisk forskning i Cambridge, Massachusetts, USA, har stor betydningen for utvikling av nye medisiner. Det franske legemiddelkonsernet Sanofi,lanserte nylig en ny medisin som hemmer sykdommen MS, og som vil kunne øke inntjeningen i konsernet.

Satser mest i Europa

Sveitsiske Novartis er nå blitt det norske oljefondets tredje største aksjeinvestering. I fjor var det sveitsiske legemiddelkonsernet på fjerdeplass på oljefondets liste over investeringer. Nå ligger bare sveitsiske Nestle og britisk hollandske Royal Dutch Shell foran. Norges
Banks Investment Management eide aksjer dor 21,2 milliarder kroner(2,24%) i desember 2012, og har økt sin investering i Novartis til 27 milliarder i løpet av 2013. Eieristrukturen i Novartis AG er komplisert, med ulike aksjeklasser, der sveitsiske eiere har fortinnsrett. Store aksjonærer er bl.a. familien Hoffman La Roche. Oljefondet har en minoritetsandel på 2,24 prosent. Oljefondets amerikanske partner BlackRock er femte største eier i Abbvie med 2,69 prosent. Høyest eierandel i prosent har oljefondet i AstraZeneca med 2,32 prosent(10,5 mrd), og kan forvente gevinst om amerikanske Pfizer overtar.

Krav om etikk

Norske frivillige organisasjoner med engasjement for internasjonal rettferdig fordeling og fattigdomsbekjempelse, kritiserte legemiddelselskapet Novartis for kampen selskapet for noen år siden førte mot Indias patentlov. Indisk patentlov åpnet, i større grad enn i andre land, for produksjon av billige kopipreparater av god kvalitet, noe som gir bedre tilgang til livsviktige medisiner for fattige i utviklingsland. Norske myndigheter har som store aksjonærer engasjert seg direkte overfor Novartis’ ledelse, med oppfordring om å finne løsninger som sikret fattige menneskers behov for tilgang til rimelige medisiner. Denne utviklingen ser vi også i EU, der man ønsker større bredde for alternative produkter som kan senke prisene på medisiner. Her er de ti største legemiddelselskapene i verden målt etter omsetning i 2013 i dollars. Oljefondets investering i milliarder kroner i 2013 i parentes (Kilde: Aftenposten og Nordens Nyheter)

1. Pfizer, USA 47,9(9,1 mrd.NOK)
2. Novartis,Sveits 47,5(26 mrd.NOK)
3. Roche,Sveits 39,2(24,2 mrd.NOK)
4. Merck & Co, USA 37,4(6,3 mrd.NOK)
5.Sanofi(Fra.)37,1(17 mrd.NOK)
6.GlaxoSmithKline,UK 33,3
7.Johnson & Johnson,USA(10,7 mrd NOK)
8.AstraZeneca, UK 25,7(10,5 mrd NOK)
9.Eli Lilly,USA 20,9(2,6 mrd.NOK)
10.AbbVie,USA 18,8(BlackRock eier 2,69 %)

Kamp om patenter

Novartis, Sanofi og andre globale legemiddelselskaper satser milliarder på forskning som kan knekke viktige folkesykdommer. Multippel sklerose ,MS, som langsomt fører til lammelse, er et sykdomsområde der en av de to store europeiske legemiddelselskapene har kommet med et gjennombrudd. Dette kan bety milliarder i inntekter for det enkelte selskap på noen års sikt. Nordens Nyheter henvendte seg til en av Nordens fremste eksperter på dette området, dr. Elisabeth Gulowsen Celius i Oslo, for å få en nøytral beskrivelse av konkurransesituasjonen på dette produktområdet:

-Har Novartis og Sanofi lansert nye preparater som bekjemper Multippel sklerose(MS)?

-Infusjonspreparatet Genzyme nylig lanserte konkurrerer med Novartis tablett. Det er også andre medisiner og firmaer på markedet og vi er meget glade for alle preparatene-fordi det gir mye større muligheter for å velge rett medisin til rett pasient, sier seksjonsoverlege, dr.med. Elisabeth Gulowsen Celius ved Nevrologisk avdeling ,Oslo Universitetssykehus til Nordens Nyheter

-Hvilke MS-medisiner tilbyr Novartis?

-Novartis har to MS-medisiner. Ett injeksjonspreparat som er førstevalg ved MS-behandling og en tablett som er såkalt andre linjebehandling (dvs når førstevalget svikter). Noen pasienter som ikke kan sette injeksjoner har da fått denne tabletten som førstevalg. Genzyme lanserte to nye medisiner i november 2013. En tablett som første linjebehandling og derfor i konkurranse med injeksjonspreparatet, og behovet for å velge Novartis tablett fordi man ikke kan sette sprøyter blir mindre, sier Gulowsen Celius videre.

Novartis ikke til salgs

Aksjene i Novartis AG er ihendehaveraksjer, og derfor fører ikke selskapet register over sine aksjonærer. 31. desember 2012, hadde Novartis ca 161 000 registrerte aksjonærer. Sanofi er et forskningsbasert legemiddelfirma som har som mål å utvikle nye medisiner med bedre effekt og mindre bivirkninger sammenliknet med eksisterende medikamenter. Total og L’Oréal,var de to største aksjonærene i Sanofi med 12.7% og 10.1% av aksjene og 21.4% respektive 17.1%, av antall stemmer i Sanofi-Aventi i 2012. L`Oreal er ikke lenger aksjonær i legemiddelkonsernet Sanofi. Oljefondets investering i Novartis og Roche beløper seg til 50, 2 milliarder kroner, og den norske eierandelen er på 1,98 respektive 1,65 prosent. I Sanofi eier den norske staten 2,1 prosent og satser 17 milliarder kroner. Dermed har oljefondet investert 67 milliarder kroner i
to sveitsiske og et fransk selskap i legemiddelbransjen. Dette utgjør 66 prosent av de norske investeringene i en bransje som vil bli preget av fusjoner og oppkjøp i år. Nordic News har kontaktet administrerende direktør Veronika Barrabes i Novartis Norge som ikke ønsker å uttale seg om Novartis-konsernet.Artikkel publisert første gang : 19.11.2013 Publisert 19.11. kl 12:36, oppdatert 21.11 20:35,22.11 13:08, og 30. april 2014.

Marcus Wallenberg jr er styremedlem i AstraZeneca(Foto:SEBGroup)
Marcus Wallenberg jr er styremedlem i AstraZeneca(Foto:SEBGroup)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*