RagnhildJ. Nakling er ny partner i Raeder(Foto: Mynewsdesk)

– Arbeidsrett har alltid vært et viktig og aktuelt felt, men korona-pandemien har synliggjort dette for mange flere enn dem som jobber med rettsområdet til daglig. En rekke nye problemstillinger er kommet på agendaen og vi ser at mange ledere og HR-medarbeidere har behov for kortfattet informasjon om arbeidsrettslige temaer, sier Siri Falch-Olsen.

For ledere og HR-ansvarlige

Podkasten retter seg mot ledere og HR-ansvarlige , og gir kortfattet informasjon og direkte råd om ulike temaer innenfor arbeidsretten hver uke.

– Mange saker kunne vært nok vært håndtert på en bedre måte, og løst lenge før det oppstod noen konflikt, dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker hadde hatt mer kunnskap om regelverket og om hvordan man kan nå frem til praktiske løsninger på situasjoner som oppstår med jevne mellomrom i arbeidslivet. Dette gjelder både temaer som arbeidsgivere må håndtere ofte – spørsmål knyttet til nedbemanningsprosesser, grensene for styringsretten, regler om ferie eller oppsigelsesfrister – men også temaer som man møter sjeldnere: som varsling, virksomhetsoverdragelser eller hvor grensen går mellom arbeidstaker og oppdragstaker. Det siste året har også vist at behovet for økt kunnskap om temaer som permittering, hjemmekontor mv. så absolutt er tilstede. Vi håper podkasten kan være et nyttig bidrag til økt kunnskap på alle disse områdene, sier Ragnhild J. Nakling.

Kort og forståelig

En ny episode av podkasten, med ett enkelt tema, slippes tirsdag hver uke. .

– Podkasten er bygget opp på samme måte som podkaster vi selv lytter mest til. Alle episodene varer omkring 15 minutter, slik at man rekker en hel sending på vei til eller fra jobb – eller mens man har en pause på hjemmekontoret. Selv om podkasten handler om juss bruker vi med hensikt få juridiske begreper, slik at alle som interesserer seg for dette feltet kan følge med og forstå innholdet. Samtidig holder podkasten et høyt nivå, og selv erfarne ledere og HR-ansvarlige vil få mye ut av episodene. I tillegg avslutter vi hver episode med noen konkrete råd til lytterne, sier Falch-Olsen.

Forebygging best

I de første episodene tar hun og Nakling for seg blant annet sluttavtaler, varsling, særlig uavhengige stillinger, lovkrav til arbeidsavtaler og oppsigelser samt regler om oppsigelsestid og ferieavvikling .

– Erfaringsmessig er dette områder der arbeidsgiver har behov for jevnlig oppdatering og rådgivning. Vår vurdering er at det norske arbeidslivet er godt regulert, men det er alltid muligheter for tolkning, ulike syn på hendelser og ulik vektlegging i en sak. Derfor oppstår det tidvis konflikter, som enten må løses av partene alene, med bistand av advokater eller i rettsapparatet. Men, arbeidslivet er omtrent som helsen vår – mange problemer kan forebygges. Forebyggende arbeid er både enklere og mindre tidkrevende, enn å forsøke å «behandle» problemet når det først har gått galt, og i podkasten gir vi mange gode råd for å unngå at det oppstår usikkerhet og uenighet om arbeidsrettslige spørsmål. , sier Nakling.

Podkasten Råd om rett finnes på de vanligste podkast-plattformene. Du finner den også www.raeder.no/podcast.

Emner

Tags


Advokatfirmaet Ræder er blant Norges ledende advokatfirmaer. Selskapet gir råd innenfor de fleste forretningsjuridiske områder. Våre kunder er i hovedsak bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Våre 60 dyktige advokater har bred kompetanse og lang erfaring, Ræder ble etablert i 1949, og har kontorer sentralt i Bjørvika, Oslo.

Advokatfirmaet Ræder
Ræder går nye veier i jusen(Foto: Mynewsdesk)
Advokater i Ræder tilbyr samtaler om arbeidsrett(Foto: Uniweb)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*