Jorma Ollila er viktig for Norge som styrelder i Shell(Foto:Nokia9
Jorma Ollila er viktig for Norge som styrelder i Shell(Foto:Nokia9

 

Microsoft planlegger å kutte bemanningen, og kuttene kan bli større enn kuttene selskapet gjorde i 2009 på 5.800 stillinger,ifølge Bloomberg News, som skriver at en oversikt viser områder der Nokia og Microsoft har overlappende virksomhet. Microsoft og Nokia samordner selskapenes markedsførings- og ingeniøravdelinger. Jorma Ollila er som styreformann i en viktig mann for Norge som styreformann i Royal Dutch Shell. Etter Microsofts oppkjøp av den finske mobilprodusenten Nokia fikk selskapet ytterligere omtrent 30.000 ansatte. 5. juni meldte selskapet å ha over 127.000 ansatte. Jorma Ollila er som styreformann i Royal Dutch Shell fortsatt en nøkkelperson for Norge.

Viktig for Norge

Jorma Ollila var administrerende direktør i Nokia 1999 til 2006, og ble etterfulgt som konsernsjef av Olli-Pekka Kallasvuo. 15. september 2010, og gikk av som som styreleder i det finske verdenskonsernet den 3. mai 2012. Da innså han at Nokia møtte veggen og at konkurransen ble for sterk. Dermed ledet han selskapet i de beste årene, inn i en krise , som førte til Microsofts overtagelse av Nokia. Ollila er fortsatt styreleder i Royal Dutch Shell, og i Research Institute av den finske Economy (ETLA), den mest anerkjente økonomiske tenketanken i Finland. Han er også formann i European Round Table of Industrialists (ERT). Jorma Ollila er den første ikke-nederlandske eller ikke-brite som er valgt styreformann i Shell i den nye selskapsformen i Royal Dutch Shell. Norges Banks Investment Management har ifølge egen statistikk investert 29 milliarder kroner i Shell, med en eierandel på 2,09 prosent.

Nest størst sammen

Største eier i Royal Dutch Shell er Necigef Nederlands Central Inst. BV, som stemmer for 44,2 prosent av aksjene ifølge 4-Traders.com. Det norske oljefondet og dets partner BlackRock Inc., er nest største eier i Shell, med en samlet eierandel på 6,27 prosent. Oljefondet er oppført som «Administration of Foreign Exchange(Inv.Mangm.)», med en eierandel på 1,9 prosent. Black Rock Investment Management er nest største eier i Shell med 3,53 prosent, mens Black Rock Fund Adm. har 0,84 prosent. Norges Banks Investment Management har investert 13,5 milliarder kroner i Microsoft(0,71%), og fikk trolig godt betalt for en aksjepost på 3,4 milliarder( 1,85%) i Nokia i samband med fusjonen med Microsoft.

Viktig for Storbritannia

Norske Shell har deltatt på den norske kontinentalsokkel siden de første seismiske undersøkelsene startet for omkring 50 år siden. I Norge er vi i dag operatør på noen av de største norske feltene Draugen og Ormen Lange. Hovedkontoret for Norske Shells virksomhet for undersøkelse og produksjon ligger i Sola kommune, nær Stavanger, og operasjonene driftes ifra Kristiansund. Ormen Lange er en av Norges mest komplekse og teknologisk krevende feltutbygginger, opplyser Norske Shell på sine nettsider. Ingen andre norske felt produserer fra så dypt vann, under så tøffe forhold og med så avansert utstyr. Gassen fra Ormen Lange dekker opptil 20 % av Storbritannias gassbehov. Da Draugen startet produksjon i 1993, hadde feltet en estimert levetid på mellom 17 og 20 år, og en estimert utvinningsgrad på under 40 %. Draugen har siden da mer enn doblet sine utvinnbare reserver, økt produksjonen, og er nå ett av de norske feltene med den høyeste utvinningsgraden på rundt 70 %, skriver Nordic News.no.

Adm. direktør Thor Arnesen i Norske Shell kan selge sine bensinstasjoner(Foto:Shell)
Adm. direktør Thor Arnesen i Norske Shell kan selge sine bensinstasjoner(Foto:Shell)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*