Konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad. Bilde til høyre: Colourbox.com

I årets andre kvartal fortsatte Storebrand dialogen med de 20 største utslippsselskapene i våre porteføljer. Et av disse selskapene er den japanske stålgiganten JFE, som nå tar viktige steg og skjerper sine utslippsmål. Det fremkommer i vår bærekraftrapport for Q2.

Stål står for 15 prosent av Japans CO2 utslipp, og 7 prosent av den globale energisektorens CO2 utslipp. Derfor er vi avhengige av å avkarbonisere stålsektoren for å klare overgangen til et lavutslippssamfunn. Sammen med investorene Man Group og The Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR), har vi vært i dialog med JFE om selskapets klimaambisjoner, mål og myndighetsstyring. Dette har gitt resultater, og selskapet har nå gjort viktige grep mot en mer bærekraftig retning. De vil blant annet knytte lederlønninger med de nye utslippsmålene, og vil ha årlige gjennomganger av målene. Dette mener vi igjen vil bidra til å styrke JFEs langsiktige verdi.

– Dette viser hvilken positiv effekt vi kan få av samarbeid mellom investorer, selskaper og sivilsamfunn. Aktivt eierskap er en av våre viktigste verktøy som en ansvarlig investor. Vi vil fortsette dialog med JFE og andre utvalgte selskaper, for å påvirke dem til å sette både kortsiktige og langsiktige vitenskapsbaserte mål, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand.

sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand.

Dialogen med selskapene er en del av arbeidet for å nå vårt mål om netto nullutslipp i vår investeringsportefølje innen 2050, og et kutt på 32 prosent innen 2025.

I årets andre kvartal har vi også satt datasikkerhet på dagsorden. Det handler om at hvert individ i samfunnet skal ha sikker tilgang til digitale tjenester som styrker offentligheten. Datasikkerhet er derfor en viktig del av våre tematiske løsningsfond som «Like Muligheter». Fondet har som mål å investere i selskaper som bidrar til økt tilgang til essensielle tjenester for flere.

Les mer om våre investeringer i løsninger, vår stemmeavgivning, vårt aktive eierskap og våre eksklusjoner for Q2 2022 i vår siste bærekraftrapport: 

https://www.storebrand.no/en/asset-management/sustainable-investments/document-library/_/attachment/inline/0719403e-0bc4-4a80-8cec-64c7eef617b0:31631765a7108110851d1d51d150eb6012ff2d77/86147%20SAM% 20Sustainable%20Invesments%20Quarterly%20Report%20Q2-2022.pdf

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*