CEO Naomi Hirose i Tokyo Electric Power Co samtaler med internasjonal presse(Foto: TEPCO)

Tokyo Electric Power som er en stor produsent av kjernekraft i japan, er satt under Norges Banks observasjon for sitt engasjement i produksjon av kull. Oljefondet, eller NBIM, har investert nærmere en milliard i dette selskapet direkte og gjennom Mitsui Sumitomo Group. Aksjen har gått til værs som en rakett og steget med 22 prosent på Tokyo-børsen det siste året, skriver Nordens Nyheter basert på Euroinvestors analyse.

Kaster ut femten selskaper

Norges Bank kaster ut 15 selskaper fra oljefondet fordi de baserer en stor del av virksomheten på kull.Totalt har Norges Bank utelukket 59 selskaper og satt ytterligere 11 selskaper til observasjon i henhold til det såkalte produktbaserte kullkriteriet.Kriteriet innebærer at selskaper som har termisk kull som en betydelig del av virksomheten, kan utelukkes fra fondet. Termisk kull er kull som benyttes til kraftproduksjon.

Trer i kraft snart

Kullkriteriet trår i kraft 1. februar i år, etter en prøveordning fra 1. februar 2016(kulleksklusjoner fra Statens pensjonsfond utland), og omfatter også ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner.

Krever omfattende analyse

I den første analyserunden i april ble 44 selskaper og 8 ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner, kastet ut av Statens pensjonsfond utland. I den andre analyserunden like før jul ble ytterligere 30 datterselskaper omfattet. 21 av dem er datterselskaper til selskaper som ble kastet ut i april.

Norges Bank varsler at flere selskaper vil havne på svartelisten i løpet av 2017. Nordens Nyheter har i flere tidligere artikler pekt på at det krever omfattende analyse å avgjøre om kriteriet på 30 prosent kullproduksjon er oppfylt, grensen for å bli kastet ut av porteføljen til Norges Bank. Verdien av Norges Banks investeringer i de femten selskapene som produserer kull er på 3700 millioner kroner, altså lavt i forhold til andre investeringer.

Japan Times oppslag etter Fukiama-ulykken ved et av selskapets kjernekraftverk(Ill: Japan Times)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*