Jagerflyet F-35 er ferdig testet om to år(Foto:F-35.com/Lockheed Martin)
Jagerflyet F-35 er ferdig testet om to år(Foto:F-35.com/Lockheed Martin)

Norske myndigheter ser ingen grunn til å være bekymret over en amerikansk evalueringsrapport som viser at de nye F 35-kampflyene slår sprekker. I en rapport fra USAs forsvarsdepartement konkluderes det med at F-35-flyets ytelse «fortsatt er uferdig» og at flyet er avhengig av støtte fra underleverandører og av midlertidige løsninger som er «uakseptable for kampoperasjoner».Joint Strike Fighter Program Office F-35 Lightening II bekrefter overfor Nordens Nyheter at flyet ikke er ferdig testet før i 2016.

Rammer andre deler

De 64 milliardene eller mer som går til Norges nye kampfly F-35 fører trolig til at andre deler av Forsvaret må bruke eldre materiell lenger eller glemme innkjøpsplaner.Torsdag sitter de ni landene som er involvert i F-35-prosjektet i Oslo for å drøfte prosjektstatus for milliardinvesteringen. Norge er ett av landene som prioriterer kjøp av nye kampfly foran andre forsvarsprosjekter. Dermed må andre deler av Forsvaret trolig ta konsekvensene.

Flyet fortsatt uferdig

Norske myndigheter er ikke bekymret over en amerikansk evalueringsrapport som viser at de nye F 35-kampflyene slår sprekker.I rapporten fra USAs forsvarsdepartement konkluderes det med at F-35-flyets ytelse «fortsatt er uferdig» og at flyet er avhengig av støtte fra underleverandører og av midlertidige løsninger som er «uakseptable for kampoperasjoner». Amerikanske myndigheter bekrefter at flytet ikke er ferdig testet før i 2016. Public Affairs Joe Della Vedova i Joint Strike Fighter Program Office F-35 Lightening II sa til Nordens Nyheter under et besøk i Califarnia for å se på jagerflyet F-35, at jagerflyet ikke er ferdigtestet før i 2016. Under testingen er det kommet fram at overflatematerialene kan skalle av ved høy temperatur. Det amerikanske forsvaret har funnet betydelige sprekkdannelser under testflyvning, skrev Nordens Nyheter i en reportasje fra USA for to år siden. Det har også vært flere problemer med programvaren som er installert i flyet, og det amerikanske forsvarsdepartementet fastslår bekrefter at testprogrammet er forsinket.

Nærmer seg målet

Lockheed Martin,som produserer jagerflyet, hevder at arbeidet med flyet gradvis har nærmet seg målet. Norge har bestilt 52 F-35-fly og den første ordinære leveransen skal etter planen skje i 2017. En rekke andre land som vil kjøpe inn det nye kampflyet,deriblant Danmark Canda og Nederland, har utsatt prosjektet. Forsvarsdepartementet i Norge skriver i en pressemelding at det er sunt at et så stort program som F-35 følges opp av ulike amerikanske test- og evalueringsmyndighetr. Direktør Anders Melheim i F-35-prosjektet sier til Aftenposten at informasjonen bygger på det man allerede kjent med gjennom F-35-partnerskapet. Han sier videre at Forsvarsdepartementet skal ta kritikken og vurderingene med videre, heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Test av F-35

Det norske kampflyprogrammets direktør Anders Melheim sier til Dagens Næringsliv at det ikke er noen grunn til bekymring rundt funnene. Han sier at man faktisk har funnet færre sprekkdannelser enn ventet. Hele 8.000 timer flytid er F-35 konstruert for å tåle, og det er lengre enn norske F-16 har fløyet etter over 30 år med operativ drift, sier han. Han legger til at svakhetene som er blitt funnet, vil være ordnet før Norge mottar de første flyene neste år( ref. Joe Della Vedovas uttalelse i Nordens Nyheter). Han sier at alle svakheter som er funnet i den norske modellen av flyet, har man løsninger på, og de vil ikke forefinnes i de norske flyene når de første testflyene 2015.I pressemeldingen fra departementet i heter det at F-35 i demonstrasjoner har vist at flyet kan bruke flere av de viktigste våpnene. Flyene som har deltatt i evalueringen har tilbakelagt over 12.000 flytimer. Melheim bekrefter overfor Dagens Næringsliv at man fortsatt bare er halvveis i testprogrammet, og at programvaren ikke er ferdig utviklet,noe Nordens Nyheter har omtalt i flere artikler etter det norske pressebesøket på Edwards Air Force Base i California sammen med norske myndigheter.

Stoltenberg bestilte fly

I årene som kommer skal ikke Norge bare kjøpe 52 F-35 fly. På samme måte som dagens F-16 kampfly er dagens ubåter i ferd med å gå ut på dato. De må enten skiftes ut med splitter nye, eller moderniseres kraftig. I tillegg ønsker forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen seg egne helikoptre til spesialstyrkene ifølge Aftenposten, som har oppsummert det norske jagerflykjøpet nedenfor:

2008: Den rødgrønne regjeringen vedtar å satse på USA-flyet Joinst Strike Fighter (JSF), som skal kalles F-35.

2011: Norge bestiller fire F-35 som skal være treningsfly og ha base i USA.

2013: Anne-Grete Strøm-Erichsen underskriver kontrakt på de seks første F-35 som skal få base i Norge.

2014: Forsvaret har fått fullmakt av Stortinget til å bestille 16 av 52 planlagte fly – pluss våpensystemer.

2015: Norge får overlevert de første treningsflyene mot slutten av året.

2017: De første norske F-35 skal lande i Norge.

2019: Flyet skal være så kampklart at det kan hevde norsk suverenitet, slik F-16 gjør i dag.

2024: 52 norske F-35 skal være levert. Anskaffelsen er beregnet til 62,6 mrd. 2013-kroner.

Norge kjøper ikke fly av produsenten Lockheed Martin. Norge og åtte andre nasjoner betaler sammen for utviklingen av F-35. Det er disse landene som denne uken er representert i Norge.
Utviklingen av flyet ledes av generalløytnant Chris Bogdan, som rapporterer til møtet som avholdes i Oslo denne uken.

Direktør Joe Della Vedova i JSF-kontoret(F-35) sier til Nordens Nyheter at jagerflyet først er ferdig testet om to år(Foto: Nils Petter Tanderø)
Direktør Joe Della Vedova i JSF-kontoret(F-35) sier til Nordens Nyheter at jagerflyet først er ferdig testet om to år(Foto: Nils Petter Tanderø)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*