Apple, Amazon,Alphabet og Microsoft har økt oljefondets aksjeverdier med femti milliarder kroner på ett knapt år. Nordens Nyheter har beregnet verdiøkningen for det norske oljefondets største aksjeposter det siste året frem til november 2018. Verdiøkningen baseres på NBIM`s beholdningsverdier i 2016 og 2017. Apple Inc. er den store vinneren for Norges Banks Investment Management med en økt verdi på 21 milliarder kroner for Norges Banks aksjer i Apple. NBIM`s beholdning av aksjer i nettselskapet Amazon.com har økt med 16,6 milliarder kroner på ett år. Norges Banks aksjer i Alphabet(Google) har økt med 11,3 milliardeer kroner. Men oljefondet eier under en prosent av verdien i de amerikanske IT-selskapene, skriver Nordic News i en analyse.

Milliardene har forduftet i rekordfart de siste dagene for aksjonærer i de store teknologiselskapene.Siden toppnoteringen i slutten av august har den teknologitunge Nasdaq-indeksen rast 13 prosent. Tirsdag falt indeksen 1,63 prosent til 7050 poeng etter å ha vært ned godt over tre prosent og under 7000 poeng på det laveste. De største taperne målt i dollar er naturlig nok Apple, Alphabet (eier Google), Microsoft, Facebook og Amazon, skriver Dagens Næringsliv. Men børsfallet er bare en liten korreksjon på årsbasis, skriver Nordens Nyheter i denne analysen. Amerikanske Apple har økt med 30,6 prosent på børsen i 2018 tross børsnedgangen. Microsoft har steget 21,9 prosent, Amazon.com pluss 37,6 prosent, mens Alphabet(Googles morselskap) har steget 0,9 prosent i 2018.

Fra olje til IT

Bloomberg News meldte for en tid siden at nettbutikkgiganten Amazon har nådd en historisk milepæl. Selskapet passerte 1000 milliarder dollar i markedsverdi på børsen, noe som tilsvarer 8000 milliarder kroner, ett norsk oljefond med dagens verdi. Dette var like før denseneste børsnedgangen i oktober 2018. Begivenheten inntrefferkun fire uker etter at Apple nådde den samme milepælen. Apple ligger fremdeles over 1000 milliarder dollar, mensAmazon ligger rett under.

Google økte nest mest verdt i verden, skrev Bloomberg for fem år siden. Det var før etableringen av morselskapet . Alphabet.Googles markedsverdi passerte dengang nemlig oljeselskapet Exxon Mobiles verdi, noe som innebar at søkegiganten var verdens nest mest verdifulle selskap etter rivalen Apple, ifølge NTB-AFP.  Blant de øvrige kandidatene som ligger omkring 1000 milliarder dollars i verdi, finner vi de andre  teknologigigantene Microsoft og Alphabet, eier Google. Disse har i skrivende stund en markedsverdi på  henholdsvis 856 milliarder og 835 milliarder dollar. Hvert av disse selskapene har samme verdi som et oljefond i  kroner.

Amerikansk opptur

Apple 66 mrd, eierandel 0,94 %, verdiøkning 21 mrd,
Amazon.com 36,6 mrd., eierandel 0,79 %,, verdiøkning 14,6 milliarder NOK
Alphabet 47,9 mrd., eierandel 0,8 %, verdiøkning 11,3 mrd NOK
Microsoft Inc., 47,6 milliarder , eierandel 0,88 %, verdiøkning 12,9 milliarder NOK
Royal Dutch Shell, 50,3 milliarder , eierandel 2,33 %, verdiøkning 4,1 milliarder
Nestle S.A. 51 milliarder, eierandel 2,65 %, verdiøkning 55 millioner kroner
Novartis A.G.36,8 milliarder, eierandel 1,96%, verdiøkning 4,5 milliardeer NOK
HSBC, U.K. 30,8 milliarder NOK, eierandel 1,84 %,,verdiøkning 5,3 milliarder NOK
Credit Suisse,18,9 milliarder NOK, eierandel 5,06%,verdiøkning 6,1 milliarder
Roche Holding S.A:, 35,2 milliarderNOK, eierandel 1,93 %, verdiøkning 2,3 milliarder NOK

Her er oljefondets 10 største aksjeposter i 2016 og 2017 i mrd. kroner( beholdningsverdier):

Det norske oljefondet har redusert sitt aksjeinnehav i investeringsselskapet Black Rock inc. I 2017 hadde NBIM  aksjer for 27.8 milliarder kroner i det amerikanske selskapet og eide 5,18 proent av selskapet(stemte for 5,23 %).

Beholdningsverdiene i NBIM for 2017 viste en aksjebeholdning i BlackRock på 11,5 milliarder kroner med en  eierandel på 1,68%.

Store poster for tre år siden

Nordens Nyheter utarbeidet en tilsvarende analyse av de største aksjepostene for tre år siden. Denne oversikten   viser betydelige endringer i aksjestrukturen.

Her er oljefondets elleve største investeringer med beholdningstall for 2015(2014). Totalt har NBIM investert 332,8 milliarder i sine elleve største selskaper. Dette utgjør 5 prosent av oljefondets totalverdi. Tre selskaper er registert i Sveits, fire i USA og tre er registert i Tyskland, to i Storbritannia. Tall for 2016 legges frem av Norges Bank på en pressekonferanse i Norges Bank tidlig i år.

Nestle SA, CH 51,1 mrd. NOK 2015(47,9 mrd.2014). Direkte norsk eierskap 2.43 prosent, kontrollerer 8.3 prosent.

Apple Inc.,US 41,4mrd NOK 2015,(35,5 mrd NOK 2014) Direkte norsk eierskap 0,73 %. Roche Hold.,CH 34,9mrd NOK 2015(28,6 mrd NOK 2014) 1,66 % prosent i direkte eierskap.

BlackRock/NBIM 8 % Novartis SA,CH 33,9mrd NOK 2015,(36,3 mrd NOK 2014)1,65 % i direkte norsk eierskap.BlackRock/NBIM 10%Alphabet Inc,US  30,5 mrd NOK2015(-). Direkte norsk eierskap er 0,76 %. Microsoft, US 30,4mrd NOK2015. Direkte norsk eierskap 0,78%.(21,3 mrd NOK 0,71%. BlackRock,US 28,0 mrd NOK2015, eierskap 5,66%(31,4 mrd NOK eide 7,1 %) HSBC Hold. UK 27,2mrd NOK 2015, eierskap 1.98%(24,7 mrdNOK 2014 1,81%)
Daimler AG,D 20,5mrd NOK2015, Kuweit Invest 6.9%, NBIM og Black Rock har 9,21% BASF AG D 19,7mrd NOK2015, NBIM og Credit Suisse har 6,11 % Bayer AG D 15,2mrd NOK 2015, Black Rock og selskaper har 6,11 %, NBIM 2,13. Totalt 8,24 prosent.Royal Dutch Shell 26,1 mrd NOK 2015, eierskap 2,01%(32,5 mrd NOK 2014  2,02 %)

Kilder: NBIM`s beholdsverdier, Nordens Nyheters analyse av eierskap, 4-trader.com og Euroinvestor.com. Denne analysen bygger på beholdningstall fra Norges Bank fra 2016 og 2017. Nordic News har også sett på børsutviklingen i 2018 basert på grafer og analyser fra Euroinvestor.  Vi gjør oppmerksom på at oljefondets totalverdi er på 8 000 milliarder kroner og ikke 8600 milliarder som Nordens Nyheters «taksameter» viser. En teknisk feil gjør at denne feilen vil være permanent en periode frem til vi får rettet den opp.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*