Lars-Erik Torjussen og Lars Lægereid i Noroff(Foto: Mynewsdesk)

Blant studieretningene med sterkest vekst de siste årene finner vi IT- og teknologistudier. Samtidig har næringslivets behov for nyutdannede teknologer skutt i været.

Blant studieretningene med sterkest vekst de siste årene finner vi nettopp IT- og teknologistudier. Ifølge Samordna Opptak var det hele 6786 søkere som hadde IT-studier som førstevalg ved hovedopptaket i 2022, og 14 171 søkere med teknologiske fag som førstevalg. Med til sammen 9431 planlagte studieplasser, vil det dermed være langt fra alle som får plass på sitt førstevalg.

Samtidig har næringslivets behov for nyutdannede teknologer skutt i været. Velger du en utdanning innen IT og teknologi, er du dermed nærmest garantert jobb. Alt tyder på at denne trenden vil fortsette i lang tid framover. Ifølge NIFU-rapporten «IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – kompetanse og tilbud» vil fire av ti IT-arbeidsplasser stå tomme i 2030 dersom ingen tiltak gjøres.

– Tradisjonell utdanning går rett og slett ikke raskt nok. Vi i Noroff ser det som vårt samfunnsoppdrag å sørge for at næringslivet får kompetansen de trenger for å kunne følge med i det digitale skiftet. Derfor tilbyr vi IT-studier på fagskole, høyskole, og som kortkurs, sier Aage Alexander Foss, rektor ved Noroff Fagskole.

Et kjapt søkt på finn.no viser at det under kategoriene «IT-utvikling » og «IT-drift og vedlikehold» er utlyst til sammen 1136 stillinger (søkt 10. juni). Dermed er det gode jobbmuligheter for deg som velger en IT-utdanning.

Et mer digitalisert samfunn

Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden, og som følge av pandemien har digitaliseringen fått et solid oppsving. Flere bedrifter som tidligere har vært tilbakeholdne har nå oppdaget og omfavnet digitale løsninger. Ifølge en analyse fra 2020 foretatt av Moment Analyse på vegne av næringslivsklyngen Digin, vil IT-bransjen fremover opprettholde og øke sine investeringer.

– Endringer i samfunns- og arbeidsliv, med økt digitalisering innenfor de fleste områder, har ført til et stort behov for teknologikunnskap. IT og teknologi er dermed blant de sikreste studievalgene i dag, forklarer Beathe Due, rektor ved Noroff høyskole.

Hun fortsetter:

– Vi blir mer og mer avhengige av teknologi og har mer av det rundt oss enn noen gang. Derfor trenger vi flere som kan utvikle og forvalte disse løsningene.

Noroff tilbyr spennende teknologistudier rettet mot morgendagens arbeidsmarked. Du kan velge mellom å ta en treårig bachelorgrad eller en kortere fagskoleutdanning. I tillegg tilbys studiene som nettstudier.Studerer du IT, er du nærmest garantert jobb etter studiene.

Økt behov for IT-spesialister

LinkedIn identifiserer årlig de mest etterspurte jobbene basert på en kombinasjon av etterspørsel og antall tilgjengelige jobber. De siste årene har IT-spesialister ranket svært høyt, og i rapporten fra 2022 er det ingen endringer i dette. Spesielt programvareutviklere, JavaScript-spesialister og fullstack-utviklere er svært ettertraktede i arbeidsmarkedet i 2022.

Med den digitale utviklingen i oppsving, blir samfunnet også mer sårbare for cyberangrep, dataangrep og digital krigføring. Det fører til et stadig økende behov for spesialister innen cybersikkerhet, både dem som kan forhindre angrep, men også dem som kan analysere data og etterforske hva som har skjedd.

– Eksperter innen cyber security, digital etterforskning og dataanalyse, og deres unike kompetanse er nødvendig innen en rekke bransjer og industrier, sier Due.

Ekspertisen og ferdighetene studentene tilegner seg gjennom en bachelorgrad i cyber securitydigital etterforskning og applied data science er sterkt etterspurt, og vil bli viktigere enn noen gang i privat og offentlig sektor.

Noroff tilbyr flere ulike retninger innenfor teknologistudier. Alle studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

IT er viktig for flygere( Foto: Pixabay)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*