Direktør Jan Erik Saugestad i Storebrand(Foto: Mynewsdesk)

Storebrand leder en global investorgruppe som i et møte med den brasilianske visepresidenten nå har bedt om sterkere innsats for å redusere avskogingen.

Til sammen representerer investorene verdier på 7000 milliarder dollar. Investorene har gått sammen og dannet gruppen «Investor Dialogue on Deforestation». Gruppen ba om et møte etter at utviklingen har gått i feil retning gjennom 2020 til tross for et forbud mot å starte skogbranner. 

Les gruppens internasjonale pressemelding her

Visepresidenten uttrykte sterkt ønske om samarbeid med koalisjonen for å redusere avskoging.

– Det er et positivt signal fra Brasils regjering at dialogen er ønsket. Nå haster det å få se reelle resultater i arbeidet mot avskogingen, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, etter møtet med visepresident i Brasil, Hamilton Mourão.

Saugestad uttaler: 

– Vi ønsker å fortsatt bidra inn i den brasilianske økonomien som investorer, men avskoging i Brasil gjør det i økende grad vanskelig for selskaper og investorer å forsvare egne ambisjoner innenfor bærekraft. Utviklingen i Brasil gjennom 2020 viser at dette haster, og nå forventer vi politiske forpliktelser fra den brasilianske regjeringen som resulterer i konkret handling de kommende månedene.

Visepresident Hamilton Murao i Brasil(Foto: Gov. do Brasil)

Han understreker at avskoging og effekten det har på både klimaendringer og tap av natur og biomangfold er direkte trusler mot verdiene som skapes i brasiliansk næringsliv, verdier som eies av investorer som Storebrand. 

Jobber for aktivt eierskap

Aktivt eierskap, deltakelse og engasjement er en sentral del av Storebrands tilnærming til bærekraftige investeringer, og er på linje med Storebrand-konsernets uttalte formål: «En fremtid å glede seg til», og verdiene som er knyttet til dette. Hovedmålene om å redusere risiko og ivareta og skape verdier på vegne av aksjonærene er også uttrykkelig forbundet med miljømessige, samfunnsmessige og styringsmessige verdier. Dermed blir det endelige målet for vårt engasjement overfor de ulike selskapene ikke bare å kreve at de retter opp i feil, men også at vi faktisk skal ha en positiv innvirkning. 

Dette gjør at vi prioriterer å aktivt engasjere oss overfor selskaper der vi tror vi har bedre muligheter til å oppnå gode resultater. Vi involverer oss over lengre tidsperioder, og samarbeider også med andre investorer for å oppnå økt innflytelse. Dermed er ressursene våre fokusert på aktiviteter som kan heve standardene for den enkelte næringen som helhet. Det leder til forbedrede praksiser generelt og positiv påvirkning i stedet for mange dialoger der vi ber selskaper om å f.eks. rense opp i elver etter utslipp.

Storebrand jobber for aktivt eierskap(Foto: Sam Joner/Storebrand)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*