Danske Henrik Normann satser på grønn kraft i Norge( Foto: NIB)

NIB finansierer økt vannkrafteffektivitet i Norge og Sverige i takt med en alt grønnere økonomi. Strømprisen er for tiden svært lav som følge av en mild og våt vinter i Norden. NIBs konsernsjef og president Henrik Normann fra Danmark fortsetter i jobben som banksjef ut neste år. Styreleder Sven Hagelund sier til Nordens Nyheter at han er glad for at Normann fortetter i stillingen ett år til. Tidligere finansminister Siv Jensen sitter i styret i Den Nordiske Investeringsbanken(NIB).

Den nordiske investeringsbank (NIB) har inngått et tiårig lån med det norske energiselskapet Agder Energi AS for å fornye vannkraftanlegg og installere en ekstra turbin ved et eksisterende vannkraftverk i Agder, Norge.

Lånet på 600 millioner kroner (59,39 millioner euro) vil finansiere Agder Energis Åseral Nord vannkraftprosjekt langs Mandalvassdraget. Prosjektet består av en ny demning, en vanntunnel og en ekstra turbin ved Skjerka kraftstasjon. Investeringen forventes å øke produksjonskapasiteten med 60 GWh årlig, opprettholde forsyningssikkerheten og bidra til mer effektiv bruk av vannkraftressursene.

Agder Energi bygger en ny demning rett nedstrøms fra den gamle Langevatn-dammen, som kan dateres tilbake til 1950-tallet. Den nye demningen er 10 meter høyere og øker reservoarvolumet fra 22 millioner kubikkmeter til 47 millioner kubikkmeter. Største eier i Agder Energi er Skagerak Holding og Statkraft.

Siden den eksisterende cirka 13 km lange tunnelen som forbinder Langevatn-demningen til Nåvatn-reservoaret er i dårlig forfatning og i fare for å kollapse, bygger selskapet en ny tunnel på 7,2 kilometer. Denne nye tunnelen muliggjør bedre hydraulisk kapasitet.

Skjerka vannkraftverk utnytter vann fra Nåvatn-reservoaret. Kraftverket vil være utstyrt med en ekstra Francis-turbin. Turbinhallen ligger inne i fjellet.

-Den økte lagringskapasiteten, vannkapasiteten og produksjonen vil ha en positiv innvirkning både på bruk av vannressurser og styringen nedstrøm, som påvirker en rekke kraftstasjoner. Slike investeringer er viktige for å balanserer den variable vind- og solkraft i det europeiske kraftmarked og bidrar til det grønne skiftet, sier Henrik Normann, President & CEO i NIB.

Agder Energi AS er en av de største vannkraftprodusentene i Norge, og majoritetseid av lokale kommuner. Selskapets virksomhet inkluderer også distribusjon, sluttbrukersalg og andre tjenester.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s. Styret i Nordic Investment Bank(NIBI har forlenget kontrakten med Henrik Normann som konsernsjef og administrerende direktør i NIB med ett år til slutten av april 2021. Danske Henrik Normann har hatt denne jobben siden 2012. Nordisk Investeringsbank eies av åtte medlemsland med Sven Hegelund som styreleder

Lånet på 600 millioner kroner (59,39 millioner euro) vil finansiere Agder Energis Åseral Nord vannkraftprosjekt langs Mandalvassdraget. Prosjektet består av en ny demning, en vanntunnel og en ekstra turbin ved Skjerka kraftstasjon. Investeringen forventes å øke produksjonskapasiteten med 60 GWh årlig, opprettholde forsyningssikkerheten og bidra til mer effektiv bruk av vannkraftressursene.

Agder Energi bygger en ny demning rett nedstrøms fra den gamle Langevatn-dammen, som kan dateres tilbake til 1950-tallet. Den nye demningen er 10 meter høyere og øker reservoarvolumet fra 22 millioner kubikkmeter til 47 millioner kubikkmeter. Største eier i Agder Energi er Skagerak Holding og Statkraft.

Siden den eksisterende cirka 13 km lange tunnelen som forbinder Langevatn-demningen til Nåvatn-reservoaret er i dårlig forfatning og i fare for å kollapse, bygger selskapet en ny tunnel på 7,2 kilometer. Denne nye tunnelen muliggjør bedre hydraulisk kapasitet.

Skjerka vannkraftverk utnytter vann fra Nåvatn-reservoaret. Kraftverket vil være utstyrt med en ekstra Francis-turbin. Turbinhallen ligger inne i fjellet.

-Den økte lagringskapasiteten, vannkapasiteten og produksjonen vil ha en positiv innvirkning både på bruk av vannressurser og styringen nedstrøm, som påvirker en rekke kraftstasjoner. Slike investeringer er viktige for å balanserer den variable vind- og solkraft i det europeiske kraftmarked og bidrar til det grønne skiftet, sier Henrik Normann, President & CEO i NIB.

Agder Energi AS er en av de største vannkraftprodusentene i Norge, og majoritetseid av lokale kommuner. Selskapets virksomhet inkluderer også distribusjon, sluttbrukersalg og andre tjenester.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s. Styret i Nordic Investment Bank(NIBI har forlenget kontrakten med Henrik Normann som konsernsjef og administrerende direktør i NIB med ett år til slutten av april 2021. Danske Henrik Normann har hatt denne jobben siden 2012. Nordisk Investeringsbank eies av åtte medlemsland med Sven Hegelund som styreleder.

Nordiska Investeringsbankens hovedkvarter i Helsingfors( Foto: NIB)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, Origination, tlf. +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*