Avgående finansminister Jan-Tore Sanner(Foto: Marte Garman)

Den avgående borgerlige norske regjeringen foreslår å stramme inn oljepengebruken. Regjeringen Erna Solberg foreslår også å bruke 84,4 milliarder oljekroner mindre enn i budsjettet for i år, tilsvarende rundt 2,6 prosent av Oljefondet. Eller 60.000 kroner per innbygger i Norge. Regjeringen holder seg altså godt under handlingsregelens veiledende grense på 3 prosent. Avtroppende finansminister Jan-Tore Sanner sier til NrK at Norge er på vei inn i en moderat høykonjunktur

IMF nedjusterer dermed den forrige prognosen som lød på 6,0 prosent vekst i inneværende år, men fastholder anslaget for neste år. Dersom prognosen slår til, vil verdensøkonomien i år likevel oppleve den høyeste veksten siden 1973, da veksten endte på 6,6 prosent.Ved utgangen av første halvår 2021 var oljefondets markedsverdi 11 673 milliarder kroner. Den største delen av verdien var avkastning på fondets investeringer, som totalt utgjorde 7 417 milliarder kroner. 2 942 milliarder av fondets verdi var tilførsel fra staten og 1 369 milliarder kom fra svingninger i kronekursen Kilde for dette er Norges Bank og Oljefondet..

Ned i Kina og USA

Amerikansk økonomi vokser ikke så raskt som IMF tidligere har anslått, og prognosen for 2021 nedjusteres fra 7,0 til 6,0 prosent. Neste år kommer veksten i USA til å ende på 5,2 prosent, ikke 4,9 prosent som IMF anslo i juli.I Finansmarkedsmeldingen 2021 er det en omtale av IMFs virksomhet, med vekt på de siste 12–18 månedene. Regjeringen Jonas Ghar Støre har kort tid på lage sine tillegg til dagens borgerlige statsbudsjett.

Kinesisk økonomi vil i år vokse med hele 8,0 prosent, tror IMF, som rett nok nedjusterer sitt anslag med 0,1 prosentpoeng. IMF er imidlertid bekymret for utviklingen i Kina, spår lavere offentlig forbruk og frykter at myndighetene må gripe inn fordi store konsern ryker over ende som følge av høy gjeld. Prognosen for 2022 lyder derfor på 5,6 prosent vekst, også den nedjustert med 0,1 prosentpoeng.

Den danske avisen Børsen skriver at oljefondet vil øke med nye 3000 milliarder kroner frem til og med 2024. De siste fire årene fra 2018 har det norske oljefondets verdi økt med 41 tusen milliarder kroner. Med den seneste økningen i oljeprisen ser det ut til at det norske oljefondets verdi vil øke med 50 milliarder norske kroner fra 2018 til og med 2024. Her er Norges Banks egne prognoser for oljefondets utvikling datert 24. august. 2018. Vi ser at dagens verdi er 11.444 tusen milliarder kroner i oktober 2021.

Oljefondets verdi i tusen milliarder kroner fra 2017( Kilde: Norges Bank)

1. januar 2017 7 509,9
1. januar 2018 7 898,5
1. januar 2019 8 224,1
1. januar 2020 8 564,2
1. januar 2021 8 932,1
1. januar 2022 9 332,2
1. januar 2023 9 747,4
1. januar 2024 10 197,4
1. januar 2025 10 698,2

Stortinget har besluttet at oljefondets aksjeandel øker fra 60 til 70 prosent i 2017. Tallene over viser regjeringens og Norges Banks prognoser for fondet, og Nordens Nyheter skrev dengang i en helgekommentar at prognosen for oljefondet allerede lå for lavt. Nordens Nyheter skrev dengang at Norge kunne regne med sju tusen milliarder i «oljefondreserve» frem til 2025.

PDFArbeiderpartiets alternative budsjett 2021.pdf2,2 MB. Kilde: Arbeiderpartiet i Oslo.

Finansminister Trygve Slagsfvold Vedum i Støres regjering( Foto: Regjeringen)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*