Konsernsjef Per Hedebäck er konsernsjef i Binder AB

Gjennom oppkjøpet av Byggnet vil iBinder bli en ledende nordisk digital plattform for effektiv administrasjon og samarbeid i bygg-anlegg-og eiendomsbransjen. Hvert år bruker 3000 kunder bedriftens løsninger foråsikreeffektiv driftog kvalitet i sine prosjekter.

Selskapene har håndtert over 70 000 kunder i 8 land. Digitalisering innen bygg-anlegg-og eiendomsbransjener i full gang. Hele markedet er drevet mot en mer digitalisert prosess som skaper muligheter for å tilpasse samarbeid og kommunikasjon helt ned til individnivået. Ved åutvikle og tilby brukervennlige løsninger for informasjonsadministrasjon og samarbeidgjennom hele livssyklusen til en eiendom, spiller iBinder en sentral rolle i denne transformasjonen.-På bakgrunn av økende krav til digitalisering, lønnsomhet og bærekraft, ser flere og flere i bygg-, anlegg-og eiendomsbransjen viktigheten av å digitalisere hele prosessen og informasjonsflyten -fra planlegging til forvaltning. Her kan vi hjelpe kunder ved å tilby brukervennlige, men kraftige digitale verktøy.

Vil ha flere kunder

Med oppkjøpet av Byggnet ønsker vi å nå enda flere kunder, akselerere utviklingen og møte det økende behovet i markedet, sier Per Hedebäck, CEO og konsernsjef i iBinder AB.Bransjen blir ofte møtt med systemvalg som krever store resurser, både i tid og penger, bare for åkomme i gang. Ved åtilby brukervennlige løsninger i stedet, senker iBinder terskelen for digitalisering og gir kundene muligheten til åoppnåumiddelbare besparelser.-Vi ser at kundene møter store utfordringer når de prøver å implementere digitale løsninger. Derfor er det viktig med løsninger somer basert på enkelhet og med brukeren i fokus. Vårt tilbud er rettet mot alle brukere i byggeprosessen, som er en forutsetning for å lykkes med digitalisering. For at vi skal lykkes, må kundene våre også lykkes, sier Per Hedebäck, CEO og konsernsjef i IBinder AB.Byggnets tidligere eier, Arkitektkopia AB, vil samarbeide med iBinder for åutvikle markedet.For Byggnets eksisterende brukere betyr avtalen med iBinder at Byggnet vil fåøkte ressurser tilproduktutvikling ogsikre best mulig kundeopplevelse i fremtiden.-Oppkjøpet er strategisk viktig for iBinders fortsatte vekst, dette gir oss en helt ny plattform åbygge videre påfor en utvidelse ogsåutenfor Norden. Vi er veldig fornøyde med oppkjøpet, sier Paul Fischbein, styreleder i iBinder AB.iBinders oppkjøp av Byggnet ble fullført i slutten av april 2021.Vil du vite mer om dennenyheten

Bjørn Nordby er sjef i Norge

iBinder er et svensk programvareselskap som utvikler og leverer digitale løsninger for bygg-, anlegg-og eiendomsbransjen.Selskapets kjerneprodukt er en skybasert plattform som muliggjør enkelt og effektivt samarbeid og informasjonsdeling gjennom hele livssyklusentil en eiendom.iBinders hovedmarked er Norden, menselskapet har nylig ogsåetablert seg i en rekke andreeuropeiske land.Bjørn Nordby, administrerende direktør i iBinder Norge AS, understreker at kjøpet av Byggnet vil gi vårt selskap en solid posisjon i det norske marked. Byggnet selges i dag via Allkopi.Emne•Digital prosjektledelse, forvaltning, byggeprosjekt, anbud, collaboration digital informationshåndtering, prosjekthotell, SaaS, Tagg•skytjenester•digital prosjekthåndtering•digitaleiendomsforvaltning•digital tvilling•BIM•iBinder•Byggnet

Kontakt Per Hedebäck, CEO och Konsernsjef for iBinderAB: Mail: per.hedeback@ibinder.com, Tel: +46 70-247 45 20O

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*