Svenska Cellulosa har Europas største skoger og vil startte produksjon av flytende biodrivstoff(foto:Flicr.com)
Svenska Cellulosa har Europas største skoger og vil startte produksjon av flytende biodrivstoff(foto:Flicr.com)

Svenska Cellulosaligger(SCA) og finske UPM Kymmene ligger i startgropen for å produsere flytende biodrivstoff. Oljefondet, eller Norges Banks Investment Management eier 8,1 prosent av SCA og har nest flest stemmer i selskapet. Oljefondet eier også 5,04 prosent av UPM Kymmende som største enkeltestående eier. Handelsbanken(industrivärden) er størsste eier i SCA , mens finansmanne Bjørn Wahlroos er styreleder i UPM der nordmannen Kim Wahl sitter i styret. Begge selskapene vil forske på utvikling og produksjon av flytende biodrivstoff, skriver Nordens Nyheter.

Etter flere måneders hemmelig planlegging skal SAS og Norwegian fly på biodrivstoff denne dagen, og det blir første gang noensinne at dette skjer med norske flyselskap. I Sverige sender SAS av gårde sin første biofuel-maskin den 4. november fra Stockholm til Østersund, noen dager før det samme skjer i Norge.

Amerikansk drivstoff

Denne demonstrasjonsflyvningen går på amerikansk biodrivstoff. Det vil ikke fremtidige biodrivstofflyvninger gjøre. Dette innebærer store muligheter for nordisk industi med norsk eierskap. Skogindustrien sliter med nedleggelser av papirfabrikker. Med nordisk biodrivstoff fra skogen skaper en ny enorm industrimulighet, der man kan lage bærekraftig biodrivstoff av skogen. Og man kutter utslipp fra luftfartsektoren, som ellers ville brukt fossil flybensin skriver Zero. Dette er god klimapolitikk, god skogpolitikk, god industripolitikk.

Store utfordringer

Det fremdeles er utfordringer knyttet til dette. Den store debatten om biodrivstoff og bærekraft i fly er knapt begynt. Og det er helt greit. Det finnes god og dårlig biodrivstoff, og vi trenger å sikre at det som brukes faktisk har en god klimanytte. Men det er en mer kompleks debatt enn det er plass til i denne bloggen. Direktør Stefan Rønnquist i SCA Energy bekrefter at man er med på konferansen, men han sier at man må skille mellom fast og flytende biodrivstoff, og at man ennu ikke har startet slik produksjon i SCA. Kommunikasjonssjef Bjørn lyngfeldt i SCA har ikke vært mulig å nå mandag formiddag. Om du skal fly til Oslo og Zerokonferansen eller Avinorkonferansen fra Bergen eller Trondheim den 11. november, oppfordrer Zero deg til å ta del i norsk luftfarts- og miljøhistorie, og fly med SK371 TRD – OSL (kl. 1615) eller DY631 BGO – OSL (kl. 1620)

Avinor står bak

Det er Avinor som står bak prosjektet sammen med miljøstiftelsen Zero, og selve flyvningene denne dagen er det SAS og Norwegian som altså skal stå for. Det skjer som nevnt om ettermiddagen den 11. november der Norwegian skal fly fra Bergen til Oslo, mens SAS skal fly fra Trondheim til Oslo.I drivstofftankene er det denne gangen ikke rent flydrivstoff, men drivstoff innblandet 45 prosent gammel matolje. Dette vil redusere miljøskadelige utslipp fra flyene dramatisk i forhold til bruk av vanlig drivstoff. Motorene i de moderne jetflyene som SAS og Norwegian benytter er produsert slik at de kan tåle 50 prosent innblanding av biofuel.

Vil redusere utslipp

Den andelen som er biodrivstoff vil redusere CO2-utslippene (miljøskadelige utslipp) fra flyene med 80 prosent i forhold til bruk av vanlig drivstoff. Motorene i de moderne jetflyene som SAS og Norwegian benytter er produsert slik at de kan tåle 50 prosent blanding av biodrivstoff fra brukt matolje. Avinor er eit heileigd statleg aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for de 46 statlige flyplassane. 12 flyplassar drives i samarbeid med Forsvaret. I tillegg til flyplassane driver Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Flysikringstjenesten og Oslo Lufthavn er organisert i egne selskapersom er heileid av Avinor, skriver Nordens Nyheter. Lederen for miljøorganisasjonen Zero har jobbet tett med Avinor om forsøksflyvningene. Daglig leder Marius Holm sier til Aftenposten at han er glad for at Avinor har vist en så stor iver rundt bioprosektet.

Bjørn Wahlroos er styremedlem i finske  UPM der oljefondet har en stor eierandele.Nå skal man forske på produksjon av biodrivstoff(Foto:UPM/Sampo)
Bjørn Wahlroos er styremedlem i finske UPM der oljefondet har en stor eierandele.Nå skal man forske på produksjon av biodrivstoff(Foto:UPM/Sampo)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*