Konsernsjef Frank Koch i Swiss Steel( Foto: Swiss Steel)

Ved åpningen av arrangementet om bruk av hydrogen i stålproduksjon ønsket Frank Koch, administrerende direktør i Swiss Steel Group, deltakerne velkommen. Etter en kort oppsummering av historien til Henrichshütte jernverk, forklarte han viktigheten og bruken av hydrogen fra produksjonen til bruk i stålproduksjonen. Denne korte introduksjonen skisserte symposiets innhold.

I september 2022 holdt Swiss Steel Group (SSG) det første Hydrogen Symposium ved Henrichshütte Iron and Steel Works i Hattingen. Eminente foredragsholdere fra akademia, næringsliv og politikk holdt foredrag i fire økter dedikert til følgende nøkkelemner: Hydrogenforsyningsstrategi, hydrogenbestandig stål, og industriell bruk av hydrogen.

Fremtidens bruk av Hydrogen

«The Future of Hydrogen – Solutions from the Swiss Steel Group» var temaet til Dr. Till Schneiders, Vice President Technology & Quality, Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG. Han ga en rapport om SSG-aktiviteter og fremhevet viktigheten av hydrogen som en viktig komponent i stålproduksjonsprosessen. Han understreket at SSGs virksomhet omfatter bruk av hydrogen og stål utviklet for hydrogenteknologi. Etter Dr. Schneiders holdt Till Mansmann, medlem av det tyske parlamentet, innovasjonskommissæren for grønt hydrogen ved det føderale departementet for utdanning og forskning, sitt fremtidsrettede foredrag om temaet «Forskning og utvikling for en vellykket opptrapping av Hydrogenøkonomi». Etter det foreleste Dr. Philipp Wasmuth fra Open Grid Europe GmbH om emnet «Hydrogen for the diversification and Decarbonization of the European Energy Supply». Han tok opp spørsmålet «Hvor stor er oppgaven med avkarbonisering?» gitt det betydelige behovet for avkarbonisering inntil klimamålene er nådd.

Import av hydrogen

Han utvidet også hydrogenproduksjonssteder og nevnte den første importruten for hydrogen fra Nederland som skal fullføres i 2025. Dette ble fulgt av «Hydrogen in the Future Energy System – Challenges and Trade-offs» av Dr. Julian Röder, Working Group Leder, Ruhr University Bochum, styreleder for energisystemer og energiøkonomi. Han anser hydrogen som uunnværlig i arbeidet med å oppnå klimagassnøytralitet innen 2045 og etterlyser utvikling av fornybar energi og en merkbar økning i energieffektivitet. Etter Dr. Röder snakket Robert Baron, direktør Corporate Strategy Swiss Steel Group, om temaet «Hydrogen: From Buzzword to Reality». I sin presentasjon tok han for seg utfordringene til de ulike utslippssegmentene, alt fra forbrenning av gass og kull til fotavtrykkene til kjøpt energi og innkjøpte råvarer. Han utvidet produksjonsprosessen av grønt hydrogen og forklarte hydrogenbehovet til den tyske stålindustrien og kravene knyttet til hydrogenproduksjon.

Ruhr opptatt av Hydrogen

De påfølgende forelesningene gjaldt spesifikt stålvitenskapen, åpnet av Jens Jürgensen fra Ruhr University Bochum. Han snakket om «Materielle utfordringer og løsninger for bruk av hydrogen som energikilde». Han presiserte at mange materialer – først og fremst metaller – kan være utsatt for sprekker og sprøhet og forklarte hvordan disse risikoene kan unngås eller minimeres ved å velge de riktige materialene. Dette ble etterfulgt av en presentasjon av Dr. Gregor Manke, administrerende direktør, EURO-LABOR GmbH. Hans valgte emne var «Local Hydrogen Analysis – Non-destructive Hydrogen Measurements», et fremragende supplement til Jens Jürgensens presentasjon. Han påpekte at hydrogenanalyse er en viktig om ikke vesentlig del av valget av et materiale. Hans begrunnelse var at hydrogen generelt ikke er homogent fordelt i et materiale, noe som i betydelig grad påvirker stabiliteten og lastekapasiteten til en komponent. Den ideelle oppfølgingen av denne presentasjonen ble levert av Dr. Hans-Günter Krull, leder for forskning og utvikling, Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG. Hans valgte emne var «Materialvalg for bruk av hydrogen». Han snakket om faktorene som påvirker motstanden mot høytrykkshydrogen og understreket at plastisk deformasjon av en del må unngås for enhver pris siden stål med en flytegrense på over 900 MPa er å betrakte som kritiske i forhold til RRA. Temaområdet ble avrundet med en presentasjon av Dr. Thorsten Michler, Group Manager Lifetime Concepts for Hydrogen Applications, Fraunhofer IWM. Han snakket om «Stainless Steels for Hydrogen Applications – An Overview». Dr. Michler understreket viktigheten av å vurdere resultatene og kontekstene som presenteres som kun gjeldende for gassformig, tørt hydrogen (GH2). I sitt foredrag fokuserte han først på forskjellige rustfrie stål og fortsatte deretter med å forklare utviklingen av en spesiell høytrykks-hydrogenbestandig legering, skriver Nordens Nyheter i en reportasje.

Hydrogen er et vikit element i ståålproduksjon(Foto: Swiss Green Steel)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*