Øyvind Eriksen er sentral i delingen av Aker Solutions(Foto:Aker Solutions)
Øyvind Eriksen er sentral i delingen av Aker Solutions(Foto:Aker Solutions)

 

 

Kjell Inge Røkke er smart, men Marcus Wallenberg jr. er smartere, skrev Nettavien i 2009. Wallenberg-familien advarte Aker ASA mot å gjennomføre en del omstridte transaksjonenr uten en generalforsamling i Aker Solutions ASA. Det gjorde ikke statens representanter. I juni 2007 skrev daværende næringsminister Dag Terje Andersen under avtalen som kostet den norske staten over fire milliarder kroner i verdifall. I 2011 Wallenberg kreve at Røkkes selskap Aker ASA kjøpete Saabs og Investors aksjer tilbake. Wallenberg-familien sikret seg mot et verdifall på 1,2 milliarder kroner, en regning som Kjell Inge Røkke og Aker ASA måtte ta.

Staten på sin side, er forpliktet til å eie sine aksjer i Aker Holding AS i minst ti år, og hadde dengang et verdifall på 3,6 milliarder kroner på investeringen.For 12 år siden fusjonerte Kværner og Aker Maritime. Dagens oppsplitting av Aker Solutions medfører  en rekke av kjøp og salg av selskaper gjennom like mange år. Dagens Næringsliv skriver at offshorentreprenør Aker Solutions varsler storstilt omstilling onsdag der virksomheten vil bli delt i to, som to separate børsnoterte selskaper.Eriksen eier at dette er fortsettelse av en prosess som startet i 2002. Men Wallenberg valgte å droppe oljeeventyret og trakk seg ut underveis.

Henter inn Sønnen

Styreleder Øyvind Eriksen i Aker Solutions bekrefter overfor TDN Finans at selskapet har en pågående dialog med Kristian Monsen Røkke, avtroppende sjef for Akers Phildelphia-verft, om muligheten for arbeid innen de nye selskapene.

– Dette ble videre eskallert da jeg ble en del av selskapet for fem år siden, sier Øyvind Eriksen, som inntil nye sjefer er på plass i sommer, er konsernsjef og styreleder i Aker Solutions.Han understreker at mye virksomhet som ikke er kjernevirksomhet er skilt ut allerede. Eriksen sier at Målet hele tiden har vært å omskape dette industrikonglomeratet til en leverandør av kompleks teknologi, prosjektledelse og feltutvikling i verdensklasse. Han sier at man nå tar det neste store steget.

Eriksen viser til flere ulikheter mellom selskapene som blir igjen i Aker Solutions og de som blir etablert som selvstendige selskaper og ifølge Dagens Næringsliv lagt under det nye paraplyselskapet Akastor.

•Kunder. Aker Solutions vil ha oljeselskapene som kunder, mens Akastor-selskapene oftere vil ha oljeservice som sine kunder.

•Geografisk tilstedeværelse. Nye Aker Solutions vil ha sterke regionale senter i Norge, Nord-Amerika og Brasil, mens Akastor-selskapene har hele verden som marked.

•Markedet. Nye Aker Solutions opererer i et langsiktig marked drevet av utvikling av nye felt. Akastor-selskapene som for eksempel boreteknologi preges av sykliske markeder.

•Teknisk. Forretningsområdene i nye Aker Solutions forenes i Subsea-fabrikken, mens Akastor-selskapene har oppmerksomheten rettet mpt top-side og onshorevirksomhet.

•Kapitalkrav. Aker Soluions blir mindre kapitalkrevende enn Akastor.

•Investeringsbehov. Nye Aker Solutions har lite behov for nye investeringer, mens Akastor-selskapene fortsatt er i en tidlig fase og trenger investeringer for å vokse og utvikle seg.

Røkke er største eier

– Som dere ser er det fundamentale forskjeller mellom det nye Aker Solutions og forretningsområdene som legges under Akastor. Løsningen er å gå fra en ganske sprikende struktur med syv forskjellige forretningsområder til to forskjelllige selskaper som vil gis muligheter til å maksimere potensialet, sier Øyvind Eriksen. Delingen av selskapet skal fullføres etter sommerferien i år. Da noteres begge selskapene på Oslo Børs. Kjell Inge Røkke og Aker ASA fortsetter som største eier i begge selskapene.
I forbindelse med etableringen av Aker Holding AS (nå Aker Kværner Holding AS) ble det 22.7.2007 inngått en aksjonæravtale mellom Aker ASA, Investor AB, Saab AB og NHD, ble det våren 2009 ble det avdekket behov for en gjennomgang av avtalen, og 25.1.2010 inngikk partene et tillegg.

I desember 2010 annonserte Aker Solutions ASA (AKSO) forslag til ulike transaksjoner, herunder en deling av AKSO. Delingen skulle gjennomføres som en fisjon. Fisjonen ble vedtatt på AKSOs generalforsamling 6.5.2011. Fisjonen vil innebære at alle aksjonærer i AKSO, herunder Aker Kværner Holding AS, vil eie aksjer i to selskaper, dvs. både i (rest) AKSO og (nye) Kværner ASA. Av denne grunn har det vært behov for å gjøre ytterlige endringer og tilpasninger i aksjonæravtalen. Dette var en signert tilleggsavtale til aksjonæravtalen.

Avtalen gikk ut på at alle rettigheter og forpliktelser som følger av aksjonæravtalen og tillegg fortsatt skulle gjelde for rest-AKSO og i tillegg uavkortet gjelde for Kværner. I tillegg er det enighet om at Aker Kværner Holdings styre fortsatt skal bestå av fem medlemmer, men at tre av disse, herunder styreleder, skulle velges av generalforsamlingen, og to av staten ved NHD. Disse endringene trådte i kraft da Investor AB og Saab AB solgte sine aksjer i Aker Kværner Holding.

Kjell Inge Røkke mistet Marcus Wallenberg jr underveis(Foto:Aker Solutions)
Kjell Inge Røkke mistet Marcus Wallenberg jr underveis(Foto:Aker Solutions)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*