YouGovs Food Health Report 2021 foreligger nå(Ill:YouGov)

Mens de nordiske forbrukerne har kuttet ned på sukker og alkohol under koronakrisen, har matvanene samtidig økt med mer snacks, og mange har lagt på seg et par kilo.

YouGov har nettopp publisert den årlige Food & Health-rapporten, som har kartlagt nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse i 15 år. I det siste året med koronakrise har helse vært et globalt hovedfokus, og rapporten viser at pandemien har påvirket helsen til de nordiske forbrukerne på flere områder.

I alle de nordiske landene angir de fleste innbyggerne at de spiser sunnere, for eksempel i form av mer grønnsaker (31 %) og mindre alkohol (26 %) og sukker (24 %),

Mange har også kuttet ned på kjøttforbruket – primært oksekjøtt (17 %), svinekjøtt (17 %) og bearbeidet kjøtt.

Vi har imidlertid også hatt en større tendens til å spise mer snacks. alle fire land har inntaket av snacks steget – og mest i Danmark og Norge, der en fjerdedel (hhv. 24 % og 23 %) angir at de har spist mer snacks i perioden med nedstengning. Det er særlig kvinner, den yngre delen av befolkningen og husstander med barn som har økt inntaket av snack, skriver YouGov i pressemeldingens.

Slik endres spisevaner i Norden(Ill: YouGoc)

Koronakiloene

Mellom en tredjedel og en fjerdedel (fra 32 % i Danmark til 24 % i Finland) av befolkningen i de nordiske landene angir at de har lagt på seg i løpet av det siste året – høyst sannsynlig såkalte koronakilo som følge av den mer stillesittende hverdagen under pandemien. Dette tallet er signifikant sammenlignet med de siste fire årene, der omkring en femtedel (20–22 %) angav at de hadde lagt på seg.

Lokalproduserte matvarer er enda mer populære enn før

Finland har endret seg mest i Norden(Ill: YouGov)

Lokalproduserte varer har vært en global trend de siste par årene – en trend som har skutt fart under pandemien som følge av stengte grenser, nedstengte utenlandske fabrikker samt en generell vilje til å støtte lokale virksomheter i en presset tid.

I alle fire land har forbruket av lokalproduserte matvarer steget mellom en femtedel og en fjerdedel i løpet av det siste året (fra 17 % i Danmark til 24 % i Finland).

Klimaaspektet ser også ut til å være en drivkraft i Norden, der en større andel av befolkningen anser det å kjøpe mer lokalprodusert mat som mer effektivt enn å kjøpe flere økologiske eller bærekraftige produkter når det gjelder reduksjon av skadelige effekter på klimaet og miljøet.

Les mer

Om Food & Health 2021

– En undersøkelse av nordiske forbrukeres syn på matvarer, klima og helse

YouGov har i 15 år fulgt nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse. Målet med Food & Health er å få en bedre forståelse av forbrukernes kunnskaper og holdninger, og å spore endringer over tid.

Food & Health 2021 er basert på intervju med representativt utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Alt i alt gjennomførte vi 4.000 intervjuer med 1000 intervjuer i hvert land.

Data er innhentet fra 10.-17. mars 2021.

Spising av snacks har i noen grad endret seg i Norden(Ill: You Gov)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*